Zkoušky IESOL a ISESOL akreditovány QCA

Od letošního července mají čeští studenti větší šanci získat práci v
anglicky mluvících zemích, dostat se na vysokou školu do Velké Británie
či získat na studium anglické stipendium. Cestu jim ulehčí nová
akreditace pro mezinárodní zkoušky angličtiny City & Guilds.

Dne 1.července 2007 byly mezinárodní jazykové zkoušky IESOL a ISESOL (International English for Speakers of Other Languages a International Spoken ESOL) City & Guilds akreditovány QCA (Qualifications and Curriculum Authority), což je součást britského Ministerstva vzdělávání. QCA řídí vývoj školních i celonárodních kurikul, kvalifikací, testů a hodnocení, dále akredituje a sleduje národní kvalifikace, které se používají na základních, středních, vysokých školách a na pracovištích.

Mezinárodní zkoušky IESOL a ISESOL jsou nyní akceptovány jako součást britského vzdělávacího systému jako adekvátní jazykové vzdělání pro neanglicky hovořící národnosti.

Co přináší akreditace českým studentům?

Pro české studenty to může znamenat například to, že v přijímacím řízení na některé britské univerzity nebudou muset absolvovat zkoušku z anglického jazyka. Mohou také při studiu zažádat o britské stipendium a pravděpodobně se jim ulehčí komunikace na britských úřadech či hledání zaměstnání v zahraničí.

„Zkoušky City & Guilds respektuje jako dostatečné osvědčení o jazykových schopnostech uchazeče v současné době 70 britských univerzit a vysokých škol. Když teď byla City & Guilds udělena akreditace QCA, máme otevřené dveře k jednání i s ostatními školami. Předpokládáme, že většina oslovených škol alespoň nejvyšší úrovně zkoušek přijme,“ uvedla Helena Šrůtková z českého zastoupení City & Guilds v Praze.

Českým univerzitám v současné době předložení mezinárodního certifikátu o složení jazykové zkoušky většinou nestačí. Je-li součástí přijímacího řízení jazyková zkouška, musí ji student složit, ovšem za jazykový certifikát může získat bonifikaci navíc. Zda škola zkoušky uznává lze zjistit většinou na internetových stránkách školy.

„V Maďarsku je mezinárodní jazyková zkouška City & Guilds uznávána i za ekvivalent maturitní zkoušky z angličtiny. U nás takovému uznání zatím brání problémy se schvalováním a zavedením celostátních maturit,“ dodala Helena Šrůtková.

Mezinárodní certifikát City & Guilds je nzní uznáván asi stovkou států světa, kromě britské i irskou, maďarskou, polskou či českou státní správou

Certifikát potvrzující složení některé úrovně zkoušek IESOL nebo ISESOL svému držiteli dokládá, že dosáhl určitého stupně formálního jazykového vzdělávání v rámci národního vzdělávacího systému Velké Británie a může pokračovat v jazykovém vzdělávání na vyšším stupni ať již prostřednictvím kvalifikací City & Guilds nebo ostatních jazykových kvalifikací akreditovaných QCA, či v rámci vysokoškolského studia (pokud tomu složená úroveň zkoušky odpovídá). Certifikát tedy slouží jako doklad pro účely následného studia nebo pro zaměstnavatele ve VB.

Informace pro článek poskytlo české zastoupení City & Guilds v Praze.

Více informací o City & Guilds a dalších jazykových zkouškách hledejte na Jazykové Zkoušky.cz.

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Kurzy připravující na složení mezinárodních jazykových zkoušek hledejte v databázi Jazykové školy a kurzy na Jazykovky.cz.

Studenti angličtiny naleznou studijní materiály ke zkouškám a spoustu užitečných tipů ke studiu na Angličtina Online.cz.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář