Angličtina: průvodce zkouškou TOEFL

Cambridgeské zkoušky jsou vhodnější spíše pro zájemce o studium či
práci v Evropě. Nejen pro ty, kteří se chystají do Spojených států, je
určena zkouška TOEFL. Liší se i svou skladbou, registrací a testováním.

 

 

Úroveň zkoušky TOEFL

Jedná se o americkou zkoušku určenou pro zhodnocení úrovně angličtiny u zájemců (pro něž je angličtina cizí jazyk) o studium v angličtině. Zkouška je vhodná pro studenty úrovně B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku lze v České republice složit v Praze a Ostravě.

 

Kdy a jak se přihlásit

Registrovat ke zkoušce se dá pomocí on-line přihlášky, telefonem či poštou. Při registraci on-line či telefonem je nutné použít k zaplacení 145 USD (pozor pro dubnové termíny již platí částka 175 USD) platební kartu. Stačí se registrovat 7 dní před termínem zkoušky (4 týdny při podání přihlášky poštou).

Termíny jsou poměrně časté (v porovnání s Cambridgeskými zkouškami či státnicemi) i několikrát do měsíce.

Výsledky jsou k dispozici za 15 dnů na internetu, cca do 4 týdnů obdrží uchazeč tištěnou kopii výpisu, další kopie je možné poslat na adresy škol, kam se uchazeč hlásí.

Výsledkem v této zkoušce není známka, ale bodové ohodnocení v rozpětí 0-120 (tzn. 0-30 bodů za každou část).

Popis zkoušky TOEFL

Zkouška se provádí pomocí internetu na počítačích vybavených sluchátky a mikrofonem. Trvá až 4,5 hodiny s krátkou (10 minutovou) přestávkou. Testuje 4 základní jazykové dovednosti: Reading, Writing, Listening a Speaking. Na rozdíl od mnoha jiných zkoušek je netestuje každé zvlášť ale i dohromady v tzv. integrated tasks.

Reading section

Část zkoušky zaměřená na porozumění čtenému textu trvá 60-100 minut a skládá se z 3-5 textů (cca 700 slov každý), z nichž ke každému je 12-14 otázek. Texty jsou stejné úrovně jako akademické texty v anglofonních zemích. Jedná se obvykle o vysvětlení nějakého tématu či pohledu na nějaký problém a seznámí s historickou událostí/osobností.

Otázky v této části jsou trojího typu: klasický multiple-choice (výběr jediné správné odpovědi ze 4 možností), vkládání věty do místa v textu, kam se nejlépe hodí (opět výběr ze 4 variant) a přiřazování shrnutích k příslušné části textu.

Listening section

Část věnovaná poslechu trvá 60-90 minut. Během této části vyslechnete 4-6 lekcí (monolog profesora či otázky studentů, na které profesor reaguje), jedná se o 500-800 slov (3-5 minut na lekci) a 2-3 tříminutové rozhovory.

Ke každé lekci se vztahuje 6 otázek, k rozhovoru je to 5 otázek. Při poslechu je možné dělat si poznámky (které jsou před koncem celé zkoušky vybrány).

U některých otázek je část textu zopakována, takže člověk nemusí spoléhat pouze na paměť či poznámky.

Speaking section

Část zkoušky zaměřená na mluvený projev trvá cca 20 minut a skládá se pomocí sluchátek s mikrofonem. Tato část je složena ze dvou typů otázek – tzv. nezávislých a integrovaných. Integrované otázky spojují 2-3 schopnosti nutné ke zvládnutí jazyka (poslech/mluvení a čtení/mluvení).

Nezávislé otázky
Uchazeč má vyjádřit osobní preference, u druhé otázky obhajuje svůj výběr z protichůdných možností. (Příprava 15 vteřin, mluvit by měl 45 vteřin.)

Integrované otázky
Všechny integrované otázky jsou zaměřeny na problémy s akademického prostředí. Obvykle jsou postaveny na přečtení textu a následného poslechu. Úkolem je shrnout názor mluvčího, přednést vlastní návrh řešení – tj. dokázat, že jste porozuměli. Otázky jsou 4 a jednotlivé úkoly trvají okolo 30-90 vteřin.

Writing section

Uchazeč musí během 50 minut napsat 2 texty. Opět se zde objevují nezávislé i integrované otázky (od každé jedna). Pro Čechy může být problém, že tato část zkoušky je psána na klávesnicích QWERTY (anglická klávesnice) a my jsme zvyklí na klávesnice QWERTZ.

U prvního úkolu si uchazeč přečte 230-300 slov dlouhý text (3 minuty čas na čtení). Během čtení si může dělat poznámky. Poté si vyslechne v 2 minutovém textu doplňující informace.

Úkolem je napsat 150-225 slov dlouhé shrnutí obsahující informace z obou zdrojů (čtení i poslech). Délka textu je doporučená, za text delší nejsou strhávány body.

U druhého textu, který by měl obsahovat minimálně 300 slov, je úkolem napsat svůj názor či obhájit a vyjádřit svůj výběr.

Před vybráním této zkoušky se můžete ještě podívat na přehled jazykových zkoušek z němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

Vybrat si jazykový kurz pro přípravu na zkoušku TOEFL vám pomůže největší databáze jazykových škol v ČR Jazykovky.cz zcela zdarma!

Pro přípravu na zkoušku TOEFL zkuste stránku Angličtina OnLine, kde najdete i učebnice angličtiny.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář