Španělština: průběh zkoušky DELE

Jazykové certifikáty z angličtiny či němčiny se stávají standardní možností, jak doložit znalost cizího jazyka. Chtěli byste si však složit zkoušku ze španělštiny a nevíte, jak samotný proces při zkoušení probíhá? Přinášíme bližší informace o průběhu jazykové zkoušky ze španělštiny DELE.

DELE a její úrovně

Zkoušku  DELE – El  Diploma de Espaňol como lengua espaňola je možné složit v jedné ze tří jazykových úrovní.

  • Nivel inicial – B1
  • Nivel intermedio – B2
  • Nivel superio – C2

Více podrobných informací o jednotlivých úrovních zkoušky najdete v článku Španělština – certifikáty DELE.

Písemná část zkoušky

Celá zkouška probíhá ve španělštině s rodilým mluvčím, který je přizván Institutem Cervantes. V učebně jsou pevně stanovená místa k sezení pro každého uchazeče. V každé lavici sedí pouze jeden člověk a test má jen jednu variantu. Tato část zkoušky je časově trochu náročná, trvá tři hodiny včetně půl hodinové pauzy.

Písemná část zkoušky má tři části:

  • porozumění psanému textu, písemné vyjádření (60  min)
  • porozumění mluvenému slovu (30 min)
  • gramatika, slovní zásoba (60 min)

Ústní část zkoušky

K ústnímu projevu přistupuje každý účastník zvlášť a vzájemně se vystřídají. Každý má možnost vybrat si jedno ze tří témat k diskusi a na jeho přípravu má patnáct minut. (Samotná ústní část trvá také 15 min). Zkoušející je opět rodilý mluvčí. Přísedícím je vyučující pozván institutem Cervantes, který do ústní zkoušky vůbec nezasahuje. Sedí zády k uchazečům a dělá si poznámky o jejich ústním projevu.

Každý je na začátku dotázán jestli upřednostňuje vykání a nebo tykání. Následuje představení se a zdůvodnění studia španělského jazyka. Tato počáteční vsuvka slouží uchazečům k uvolnění, zbavení stresu a nervozity.

Potom si každý vybere ze tří sérií obrázky, o kterých se zkoušejícím vede diskuzi. Zde se hodnotí pohotovost v běžných situacích a schopnost přizpůsobit se danému tématu. Zkoušející je nekompromisní, snaží se nachytat, dostat uchazeče do úzkých a přísedící si všímá pohotových reakcí. Posledních osm minut je vyhrazeno na prezentaci vybraného tématu.

DELE – očima účastníků

Všichni do jednoho se shodli, že zkouška byla poměrně náročná a že trochu podcenili přípravu. Obtížná byla gramatická i poslechová část.

Studenti by diplom chtěli použít k přihlášce na vysokou školu a později při hledání práce. Další důvody byly: zájem o nalezení práce ve Španělsku, prokázání jazykové úrovně, pozdější studium španělského jazyka.

Michal K., 24, student: „Zkouška byla velmi náročná, přípravu jsem podcenil, věnoval jsem jí pouze jeden měsíc. Doporučil bych přípravu půl roku dopředu.“

Mirka P., 27, studentka: „Ke zkoušce jsem se přihlásila, protože budu pracovat ve Španělsku a potřebuji oficiální doklad o mé jazykové úrovni.“

Jana S., 25, středoškolská profesorka: „Gramatická část zkoušky se mi zdála až záludná, byla nejtěžší ze všech testů, které jsem si vypracovala. Ke zkoušce jsem se přihlásila, protože chci dělat překlady ze španělského jazyka do českého.“

Lucie B., 18, studentka: „Na zkoušku jsem se připravovala dva měsíce na speciálních kurzech a teď lituji, že jsem tomu neobětovala více času. Složením zkoušky jsem mohla získat více bodů k přihlášce na vysokou školu.“

Adéla J., 18, studentka: „Doslova mě šokoval španělský poslech, mluvili dost rychle a ani jim nebylo rozumět.“

Jitka K., 18, studentka: „Zkouška měla stejnou jazykovou úroveň, kterou jsem očekávala a na kterou jsem se připravovala. Jen s poslechovou částí si nejsem moc jistá. Měla jsem trochu obavy, jestli všechno stihnu, ale na vypracování zkoušky jsem měla dostatek času. “

Na co se předem připravit

Nepodcenit přípravu a na zkoušku se průběžně připravovat aspoň s půl ročním předstihem. Vypracovat si zkoušky z minulých období, které jsou na internetu v kompletní verzi s klíčem i poslechy k dispozici.

Z osobní zkušenosti bych doporučila znát u každého slovesa a u ostatních slov aspoň jedno jejich synonymum. Nikdy se neopakují stejná slovesa, buď se zvolí synonyma anebo opis.

Co vám může pomoci

Velkou výhodu mají ti, kteří se dostali do kontaktu s mluvenou španělštinou.
Ve zkouškách se vyskytují hovorové výrazy a ustálená mluvnická spojení (frases hechas), která se obměňují, a proto je dobré se na ně podívat.

V poslechové části se pouští čtyři nahrávky a každá pouze dvakrát. V devadesáti procentech je pouze jedna z nahrávek namluvena evropskou španělštinou. Zbytek nahrávek je interpretován latinskoamerickou španělštinou. Rozdíl interpretací těchto dvou španělštin je ve způsobu intonace, menších gramatických obměn a rozdílného používání sloves s trochu jinou základní slovní zásobou.

Zda zkoušku uchazeči složili si mohou zjistit až za dva měsíce na internetu a do tří měsíců jim výsledky přijdou poštou. Důvodem je poslání zkoušek do Španělska na opravu.

Další termín zkoušky je stanoven na 24. 5. 2008 a zapsat se na něj můžete od 3. 3 – 11 .4. 2008.

Adresy s dalšími informacemi:

Světová úspěšnost u zkoušek v roce 2005
Přihláška ke zkoušce
Cena za zkoušku
Nejčastější otázky zodpovězené institutem Cervantes
Instituto Cervantes v Praze

Nevíte jakou zkoušku si vybrat? Podívejte se na průvodní článek k jazykovým zkouškám.

Zajímá váš španělština? Zkuste stránky španělština-online, kde naleznete vše o španělském jazyce, kurzech španělštiny, španělské kultuře a literatuře.

 

 

 

 

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář