Zkoušky z odborné francouzštiny

Hledáte práci v obchodních profesích? Chtěli byste upoutat pozornost svého budoucího zaměstnavatele vaší zběhlostí v profesní francouzštině nebo si jen ověřit znalosti v obchodní francouzštině? Právě pro vás jsou určeny zkoušky a certifikáty z odborné francouzštiny. Podívejte se, jaké jsou možnosti jazykových zkoušek.

 

Ve kterých oborech se zkoušky pořádají?

Zkoušky z odborné francouzštiny se pořádají v širokém spektru oborů. Nejedná se striktně o obchodní profese, zkoušku můžete složit i z lékařské nebo právní francouzštiny.

 

Obecně se jedná o následující obory:

  • sekretariát a administrativa (certificat de francais du secrétariat)
  • turismus a hoteliérství (certificat du tourisme et de l’hotellerie)
  • specializace pro turistiské průvodce (option pour les guides touristiques)
  • věda a technika (certificat de francais scientifiques et techniques)
  • právo (certificat de francais juridique)
  • medicína (certificat de francais médical)
  • obchod (certificat francais de affaires)

 

Obchodní francouzština se těší nicméně zvláštnímu statutu, protože v tomto oboru jsou pořádány zkoušky ve třech úrovních obtížnosti dle jazykových a profesních znalostí kandidáta.

Zatímco nejvyšší úroveň certifikátu obchodní francouzštiny (Diplome approfondi de francais des affaires DAFA) osvědčuje vědecké znalosti a jazykové schopnosti kandidáta v ekonomické a obchodní oblasti, první úroveň certifikátu obchodní francouzštiny (Diplome de francais des affaires, 1er degré) je určen studentům a stážistům, kteří mají základní znalosti jazyka a obchodní sféry.

Jazykové zkoušky s praktickým zaměřením

Zkoušky jsou rozděleny na jednotlivé úrovně jazykových schopností, dle jednotného schématu definovaného Evropskou unií, od A (začátečník) až po C (prohloubená znalost).

Nicméně cesta je otevřená všem, jelikož k přihlášení do jednotlivých zkoušek nemusíte prokazovat žádný diplom ani předchozí dosaženou jazykovou úroveň. Sami jste nejlepšími soudci a kritiky vašich znalostí a schopností.

Vzhledem k profesnímu zaměření certifikátů budete často také potřebovat alespoň základní znalost daného oboru. Během zkoušky budete totiž muset prokázat vaši schopnost reagovat ve francouzštině v situacích běžných pro daný obor.

Například při zkoušce z francouzštiny v sekretariátu se od vás bude očekávat umět domluvit schůzku na určitou hodinu, napsat jednoduchý dopis dle daných instrukcí, vyřídit běžné obchodní telefonáty nebo vysvětlit základní chod podniku jako třeba cenové podmínky atd.

Jakožto adept na francouzštinu pro turistické průvodce byste zase měli umět číst mapu, dokázat zorganizovat prohlídku města nebo komentovat památky.

Certifikát s mezinárodní platností

Tyto praktické schopnosti ve francouzském jazyce budou prověřeny v rámci každého certifikátu porozuměním čteného textu a audio nahrávky a dále vlastním písemným a ústním projevem. Jedná se tedy skutečně o komplexní zkoušku, jejíž zmínka na životopise poté vypoví hodně o schopnostech úspěšného kandidáta.

Ke kvalitě a věrohodnosti certifikátu „des examens de francais langue professionnelle“ přispívá také fakt, že zkoušky mohou být organizovány pouze certifikovanými centry, která jsou pouze dvě v České republice: Francouzský institut ve Štěpánské ulici v Praze a Vysoká škola ekonomická.

Platnost těchto certifikátů navíc přesahuje hranice České republiky a můžete se jimi tak hrdě prokazovat i v jiných zemích. Zkoušky profesní francouzštiny jsou totiž ve všech pořádajích zemích zaštítěny a organizovány Obchodní komorou v Paříži (Chambre de commerce et d’industrie a Paris) což posiluje jejich jednotnou kvalitu po celé Evropě.

A jaké jsou dojmy úspěšné kandidátky?

Na to jsme se zeptali Terezy (26), která pár lety složila zkoušku z právní francouzštiny: „Určitě toho nelituji. Nejdříve jsem se moc necítila, proto jsem se nejdříve přihlásila na kurz právní francouzštiny na francouzském institutu, poté byla zkouška hračkou. Písemná část mi připadla hrozně dlouhá. Ale podařilo se mi to. Právní francouzština mě zaujala poté natolik, že jsem se rozhodla odjet na studijní rok do Francie na práva. Certifikát v kapse mi usnadnil výběrové řízení ale hlavně těžké začátky v zahraničí, jelikož spoustu francouzských právních pojmů už jsem znala.“

Více informací…

Na stránkách Obchodní komory v Paříži naleznete nejenom podrobný popis zkoušek v jednotlivých oborech, požadavky a průběh zkoušek s příklady zadání, ale také různé testy a rady na procvičení vaší francouzštiny.

Pokud se chytáte na jazykovou zkoušku, podívejte se, na jaké typy jazykových zkoušek se můžete připravit.

Pro detailnější informace o modalitách a datech zkoušek se obraťte na:
Francouzský institut ve Štěpánské ulici v Praze (Institut francais de Prague)
tel: 221 401 042, E-mail: francois.dabin@ifp.cz

Vysokou školu ekonomickou v Praze, nám W. Churchilla
tel: 224 220 688, E- mail: Brouland@vse.cz

Za laskavou spolupráci při zpracování tohoto článku děkujeme panu Michel WATTREMEZ z Francouzského velvyslanectví (Atašé pro spolupráci v oblasti francouzského jazyka, koordinátor Francouzských Aliancí).
Pour la collaboration lors de la rédaction de cet article, nous adressons nos sincères mercis à Monsieur Michel WATTREMEZ de l’Ambassade de France (Attaché de coopération pour le français, coordinateur des Alliances Francaises):

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář