Angličtina: certifikáty ESOL (FCE, CAE …)

Mluvíte anglicky a rádi byste svou znalost stvrdili jazykovým certifikátem či zkouškou? Stále více zaměstnavatelů a zahraničních univerzit požaduje, aby zájemce o práci nebo studium byl schopen doložit úroveň svých znalostí anglického jazyka jedním z dostupných certifikátů. V dnešní době jsou nejuznávanějšími a zároveň nejžádanějšími certifikáty cambridgeské.

Zkoušky ESOL a jejich platnost

Chcete-li doložit vlastní znalosti anglického jazyka pouze u českého zaměstnavatele, obvykle stačí složit státní jazykovou zkoušku. Její moc ale končí na státních hranicích. Z toho důvodu stále více lidí investuje do mezinárodně uznávaných certifikovaných jazykových zkoušek. V případě angličtiny jasně vedou zkoušky ESOL pořádané univerzitou v britském městě Cambridge.

Certifikáty ESOL jsou uznávany v mnoha zemích světa a každoročně je získají více než 2 miliony lidí ze 130 zemí. Je však nutné počítat s tím, že dokládají znalost britské angličtiny. Ve Spojených státech mají jen minimální váhu.

Cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny mají celkem pět úrovní.:
KET (stupeň A2 na stupnici znalostí podle Rady Evropy)
PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)
CPE (C2)

KET

Certifikát KET (Key English Test) je určen pro opravdové začátečníky, kteří si chtějí utvořit základní přehled o jednotlivých aspektech jazyka a už i v tomto raném stádiu uvažují o postoupení k dalším cambridgeským zkouškám.

Na stupnici znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky přísluší zkoušce KET obtížnost A2. „Význam jazykové zkoušky KET pro zaměstnavatele závisí na tom, jaká úroveň anglického jazyka je od zaměstnance požadována. Pokud je postačující pouze základní komunikace, může být zkouška KET pro zaměstnavatele relevantní. Jelikož je však obvykle vyžadována znalost angličtiny na lepší úrovni, slouží zkouška KET spíše jako motivační faktor pro studenty, kteří již po jednom ruce studia mohou mít v ruce mezinárodně platný certifikát,“ říká Maya Kopecká z jazykové školy Caledonian School.

PET

Následující certifikát PET (Preliminary English Test) už dokládá, že je držitel schopen komunikovat anglicky v řadě běžných situací (B1 na stupnici znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

FCE

Nejpoptávanějším certifikátem je však FCE (First Certificate in English). Třetí stupeň zkoušek ESOL už předpokládá, že uchazeči nedělá problém řešit v anglickém prostředí řadu nestandardních situací (B2) a že se bude na jednotlivé části zkoušky (čtení, psaní, gramatika, poslech, mluvení) soustavně připravovat ve speciálním kurzu.

CAE

Druhým nejrozšířenějším cambridgeským certifikátem je CAE (Certificate in Advanced English), který dokládá velmi dobré znalosti jazyka (C1), jež postačují k plnohodnotné komunikaci ve většině nestandardních situací. Doložení znalostí na úrovni CAE požaduje většina britských univerzit a uznává ji mnoho zaměstnavatelů.

CPE

Pomyslnou nejvyšší metu ambiciózních angličtinářů představuje CPE (Certificate of Proficiency in English). Jde o nejnáročnější cambridgeskou jazykovou zkoušku (C2), která dokládá znalost jazyka na úrovni rodilého mluvčího. CPE vysoce oceňují jak britské a další světové univerzity, tak i mnohé obchodní společnosti působící na globálním trhu.

Kde zkoušky složit v ČR

Samotnou zkoušku organizuje v České republice British Council 3x do roka – na jaře, v létě a na podzim, vypracované testy pak posílá k vyhodnocení do univerzitního města Cambridge. Za každý pokus o absolvování zkoušky se platí pevně stanovená částka – KET (2650 Kč), PET (2850 Kč), FCE (4550 Kč), CAE (4750 Kč) a CPE (4950 Kč).

Příprava a výběr správného certifikátu

Většina zájemců o jeden z výše zmíněných certifikátů si dokáže vytvořit hrubou představu o svých jazykových schopnostech. I jim však ve výběru odpovídajících přípravných kurzů mnohé společnosti vycházejí vstříc rozřazovacím testem, který je možné nalézt na jejich internetových stránkách.

Pokud projevíte o nabídku některé z jazykových škol zájem, vyhraďte si pro absolvování tohoto testu dostatek času a snažte se nepodvádět. Zařazení do kurzu s neodpovídající obtížností by totiž nakonec stálo spoustu námahy a promarněného času.

Samotné kurzy jsou sestavené tak, aby plně připravily studenta angličtiny na konkrétní zkoušku. V ceně kurzu většinou nebývají zahrnuty přípravné materiály a cvičné testy. Samotné hodiny nebývají monotematické. „V každé hodině se vždy pokrývá příprava na více částí zkoušky,“ říká Kopecká.

Většina studentů volí klasickou přípravu trvající několik semestrů, některé jazykové školy se ale snaží vyjít svým zákazníkům vstříc a nabízejí jim intenzivní formu přípravy. Některé společnosti dokonce studentům, kteří si zaplatí přípravný kurz a poctivě do něj docházejí a vykazují přiměřené výsledky, garantují úspěšné složení zkoušky a v případě neúspěchu jim poskytují další zkrácenou formu výuky klíčovou pro opakování zkoušky zdarma.

Seznam společností a univerzit, které uznávají cambridgeské certifikáty, můžete nalézt na internetové adrese Univerzity v Cambridge.

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt, o.p.s.

Zajímavé články a odkazy:

Angličtina – podrobný popis zkoušky FCE

Jazyková zkouška CAE

Stupně znalostí podle Rady Evropy

Angličtina – nejžádanější jazyková zkouška FCE

Příprava na Cambridgeské zkoušky 

Cambridge ESOL – PET prakticky

Termíny jazykových zkoušek z angličtiny

Přípravné kurzy pro složení zkoušek ESOL naleznete na www.jazykovky.cz

Nápomocný při výuce angličtiny vám bude i portál Angličtina on-line a stránky učebnice angličtiny.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář