Jazykové zkoušky ze španělštiny

Chystáte se složit jazykovou zkoušku ze španělštiny a nevíte, kterou si
vybrat? Na českém jazykovém trhu si můžete zvolit zejména mezi státními
jazykovými zkouškami
a certifikáty DELE. Informace o obou typech
jazykových certifikátů najdete v následujícím článku.

 

Státní jazykové zkoušky

V současnosti existují 3 úrovně státních jazykových zkoušek (SJZ): základní (B2), všeobecnou (C1) a speciální (C2), přičemž u speciální jazykové zkoušky rozlišujeme zaměření zvlášt na překlady a zvlášť na tlumočení.

Základní a všeobecná jazyková zkouška se koná vždy na jaře a na podzim na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (např.: SJS Hlavního města Prahy, SJS Brno). Speciální jazyková zkouška se koná vždy na podzim, ne však každý rok. Pořadatelem této zkoušky je pouze SJS Hlavního města Prahy.

Průběh SJZ
Nejprve se realizuje zkouška na porozumění čtenému textu (50 – 60 minut). Bezprostředně poté přichází na řadu písemné vyjadřování (80 – 90 minut), při němž můžete používat slovník. Porozumění slyšenému textu někdy vyžaduje odpovědi na otázky celou větou. Písemná část je doplněna ještě testem mluvnických a lexikálních struktur ve španělštině.

Ústní zkoušku podstoupí pouze úspěšní kandidáti, koná se přibližně 14 dní po realizaci písemné části. Testuje se schopnost reagovat na běžné podněty denního života a plynulý projev na  zadané téma.

Výsledky
U SJZ je možno nezvládnout jeden subtest, musí se to ovšem vyvážit známkou velmi dobře (2) nebo výborně (1) v některé jiné části písemné zkoušky (stačí dosáhnout přibližně 65 % bodů). Výsledná známka odráží hodnocení celé zkoušky.

DELE

Zkoušky DELE mají rovněž 3 úrovně: úroveň inicial (B1), intermedio (B2) a superior (C2). V České republice se tyto zkoušky konají na třech místech: v Praze, Brně a Českých Budějovicích obvykle na jaře a na podzim.

Průběh písemné zkoušky má pořadí jednotlivých subtestů stejné jako u SJZ. Nejprve se konají testy zaměřené na porozumění čtenému textu. Následuje písemný projev, na který jsou vyhrazeny 2 hodiny čistého času. Po krátké pauze (20-30 minut) je prověřován stupeň porozumění připravenému poslechu. Následuje gramatický test zahrnující slovní zásobu. Ústní zkouška se koná ještě týž den (nejpozději den následující).

Zkouška DELE tedy sestává z části písemné a části ústní (stejně jako SJZ), přičemž jsou bodově ohodnoceny 3 bloky. V každém bloku je třeba dosáhnout minimálně 70 % z daného počtu bodů (z celkového bloku nikoli subtestu).

  • I.blok: porozumění čtenému textu + písemný projev
  • II.blok: gramatika a slovní zásoba
  • III.blok: porozumění slyšenému textu + ústní zkouška

U DELE je snazší poslech a čtení v tom, že u zkoušky většinou vybíráme 1 správné řešení ze 3 nabízených možností.  Z praktického hlediska to tedy znamená, že v časové tísni stačí správné řešení tipnout. Podmínkou je však téměř 100% písemný a ústní projev.

Na výsledném vysvědčení naleznete bodové ohodnocení za jednotlivé subtesty, známku zde však nenajdete. Kandidát, který měl své výsledky téměř na jedničku, se bude muset např. spokojit s hodnocením: prospěl velmi dobře, stejně jako kandidát, který měl téměř o 1 stupeň horší hodnocení u jednotlivých částí zkoušky.

Výsledek, kterého jste dosáhli při zkouškách DELE, se dozvíte přibližně za 3 měsíce po vykonání zkoušky a to na webových stránkách. Je zde bodové ohodnocení jednotlivých subtestů a bloků, takže snadno zjistíte, jak jste byli úspěšní. Vysvědčení, které později dostanete, obsahuje pouze bodové ohodnocení jednotlivých bloků (např.: čtení a psaní je hodnoceno dohromady).

DELE nebo SJZ

Pro zkoušky DELE hovoří lepší cenová dostupnost. Jsou celosvětově uznávaným dokladem vašich jazykových znalostí. V rámci České republiky jsou však mnohem populárnější státní jazykové zkoušky.

Článek byl vypracován na základě textu Jiřího Stříže.

Veškeré informace o španělštině najdete na stránkách španělština-on-line.cz.

Další informace o jazykových zkouškách najdete v článku o výběru jazykové zkoušky a certifikátu.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář