Změny v procesu udělování víz do USA

Změny v procesu udělování víz do USA
Tisková zpráva velvyslanectví USA o tom, že zavádí možnost vyjednání schůzky k vízovému pohovoru po internetu. Zajímavá informace a dobrá zpráva pro všechny, kteří plánují cestu do USA. Novinka přinese zjednodušení, které ušetří žadatelům o víza čas a peníze.

Studium a práce v Austrálii

Studium a práce v Austrálii
Základní informace o studiu a práci v Austrálii, jak získáte vízum, co k cestě potřebujete a co můžete očekávat. Aneb tři důležité body ve vaší cestě z ČR za vzděláním a následně i výdělkem v Austrálii.

Studium v Německu: vysoké školy

Studium v Německu: vysoké školy
Vysoké školy v Německu neslouží pouze vzdělávání studentů, ale jsou to také centra vědy a výzkumu. Tato „jednota výuky a výzkumu“ je pro německý vzdělávací systém obzvláště charakteristická. Ve skutečnosti neexistuje žádný obor, který by ani na jedné z německých vysokých škol nebylo možné studovat. Všechny státní vysoké školy jsou otevřené studentům z celého světa.

Fulbrightova studentská stipendia

Fulbrightova studentská stipendia
Vysokoškolské studenty, ale i pedagogické a vědecké pracovníky vysokých škol, kteří mají zájem o studijní a výzkumné pobytu v USA, Fulbrigtova komise srdečně zve na setkání, která se uskuteční v dubnu v Pardubicích, Plzni a Olomouci a na kterých budou představeny Fulbrightovy stipendijní programy.

Stipendia do Japonska pro studenty SŠ a VŠ

Stipendia do Japonska pro studenty SŠ a VŠ
Velvyslanectví Japonska v ČR nabízí stipendium pro studenty středních škol a pro studenty vysokých škol z oborů japanologie/japonská filologie v Praze a Olomouci.

Stipendia do Řecka

Stipendia do Řecka
Nadace A. S. Onassise vyhlašuje 13. stipendijní program na akademický rok 2007/2008. Nadace nabízí granty a stipendia členům akademií věd, vysokoškolským pedagogům (držitelům titulu Ph.D.), výzkumným pracovníkům, umělcům, učitelům řečtiny jako cizího jazyka a studentům magisterských a doktorských studijních programů.

Open Learn

Open Learn
Nový projekt Open Learn Open University si bere za cíl nabídnout naprosto zdarma a bez jakýchkoli omezení e-learningové lekce vyššího odborného vzdělávání všem lidem, kteří mají zájem o sebevzdělávání.

Sjednocení programů pro studium v EU

Sjednocení programů pro studium v EU
S účinností od 1.1.2007 vznikl nový evropský vzdělávací program celoživotního učení – Lifelong Learning Programme (LLP), který nahrazuje původní programy Leonardo da Vinci a Socrates. Tato informace by měla zajímat všechny, kteří uvažovali o studiu v zemích Evropské Unie.

Udělování víz do USA

Udělování víz do USA
Zpráva velvyslanectví Spojených států amerických v České republice o studentských vízech do USA a další snaze povzbudit udělování víz zahraničním studentům .

USA: Letní instituty amerických studií

USA: Letní instituty amerických studií
Komise J.W. Fulbrighta opět nabízí možnost prihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen.