Sjednocení programů pro studium v EU

S účinností od 1.1.2007 vznikl nový evropský vzdělávací program
celoživotního učení – Lifelong Learning Programme (LLP), který
nahrazuje původní programy Leonardo da Vinci a Socrates. Tato informace by měla zajímat všechny, kteří uvažovali o studiu v zemích Evropské Unie.

 

Nový projekt pro studium v zahraničí 

Aktivity obou programů plynule přechází do nového programu LLP.  Podmínky účasti v novém programu společně s výzvou k předložení návrhů projektů (The General Call for Proposals) jsou uveřejněny na: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Termín podávání žádostí v rámci jednotlivých aktivit je 30.3.2007 .

Všechny v současné době realizované projekty pokračují v nezměněné podobě v rámci nového programu.

Webová stránka nového programu bude spuštěna 1.2.2007.
Formuláře žádostí budou k dispozici na této webové stránce v průběhu února 2007, ihned po jejich zveřejnění Evropskou komisí.

Hlavní činnost programu 

Průřezový program se skládá ze čtyř hlavních činností:

  • spolupráce a inovace politik,
  • podpora studia jazyků,
  • informační a komunikační technologie,
  • šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení

Podprogramy

Lifelong Learning Programme bude zahrnovat čtyři podprogramy:

  • Comenius (= předškolní a školní vzdělávání až do ukončeného středního vzdělání)
  • Erasmus (= vzdělání na vyskoškolské úrovni)
  • Leonardo (= odborné vzdělávání a odborné stáže)
  • Gruntvig (= vzdělávání dospělých)

Další informace

Více informací o zaměření a cílech jednotlivých podprogramů v PDF.

Národní agentura evropských vzdělávacích programů realizuje nyní nejen nový Lifelong Learning Programme (LLP), ale také programy Erasmus-Mundus, Tempus, Finanční mechanismy EHP/Norska, e-Learning včetně programu e-Twinning.

Pro více informací sledujte naše www stránky.

Zdroje: www.web.socrates.cz, http://ec.europa.eu, www.eurodesk.org
 

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář