Přednášky deseti amerických profesorů

Čeští vysokoškolští studenti budou mít možnost poznat americký
způsob výuky. V příštím školním roce bude prostřednictvím Fulbrightova
programu na vysokých školách v České republice vyučovat deset
amerických profesorů. Konečný výběr schválila v pondělí 11. června
správní rada Fulbrightovy komise.

Hostující profesoři z USA budou působit v Praze, Brně, Olomouci a Pardubicích.

Zastoupenými obory jsou americká literatura, antropologie, biologie, filozofie, historie, právo a sociální práce. "Přitom některé perspektivní obory jako např. rostlinná elektrofyziologie jsou v ČR na samém počátku a přítomnost odborníka z USA může značně uspíšit jejich vývoj," doplňuje koordinátorka programu Hana Rambousková.

Působení amerických profesorů nemusí být omezeno pouze na jediné působiště v ČR. Další české univerzity, které mají zájem využít pobytu amerického odborníka v republice, mohou požádat prostřednictvím Fulbrightovy komise např. o přednášku na své škole.

Dalším způsobem, jak poznat americké vysokoškolské prostředí ještě mnohem podrobněji, je zažádat o Fulbrightovo stipendium pro studium v USA. Čeští studenti, kteří již dokončili alespoň bakalářský program, mohou v USA studovat v magisterskem nebo doktorském studiu, případně mají možnost pracovat na svém vědeckém projektu na zvoleném americkém univerzitním pracovišti. Termín uzávěrky přihlášek do stipendijního programu je již 1.září.

Více informací o stipendijních programech najdete na www.fulbright.cz.

Komise J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Tento vládní stipendijní program byl již před 60 lety a jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. V letech 1991 až 2006 se programu zúčastnilo 434 českých a 385 amerických stipendistů. Součástí organizace je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Fulbrightovy komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Kontaktní osoby:

Hana Rambousková
Koordinátorka programu pro pobyty vědců a přednášejících
Telefon: 222 718 452
E-mail: rambouskova@fulbright.cz

Andrea Semancová
Koordinátorka programu pro studenty
Telefon: 222 718 452
E-mail: semancova@fulbright.cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář