Studium a práce v Austrálii

Základní informace o studiu a práci v Austrálii, jak získáte vízum, co
k cestě potřebujete a co můžete očekávat. Aneb tři důležité body ve
vaší cestě z ČR za vzděláním a následně i výdělkem v Austrálii.

Do Austrálie přichází ročně okolo 180 tisíc zahraničních studentů a to z více jak osmdesáti zemí světa. Čechy a Slováky láká odlišný systém výuky, který obecně klade menší důraz na teorii a pouhé memorování informací, ale i možnost získat při studiu pracovní vízum a přivézt si tak domů i slušný výdělek.

1) Výběr školy, podání přihlášky, zaplacení školného

V Austrálii můžete jako zahraniční student navštěvovat několik druhů školských zařízení:

STŘEDNÍ ŠKOLY – školy jsou soukromé i veřejné a nabízejí australským i zahraničním studentům přípravu na budoucí povolání případně na další studium např. na univerzitě. Podmínkou přijetí je angličtina na velmi dobré úrovni.

ODBORNÉ ŠKOLY (VET) – jsou na podobné úrovni jako naše vyšší odborné školy. Nejrozšířenější sítí jsou veřejné tzv. TAFE (Technical and Further Education), kde většinu studentů tvoří Australané. Druhou možností jsou soukromé školy, tzv. Colleges, které mají studenty hlavně ze zahraničí.

JAZYKOVÉ ŠKOLY (English Colleges) –  zaměřují se především na výuku angličtiny zahraničních studentů.

UNIVERZITY – studium v Austráli vychází cenově mnohem levněji než ostatní anglicky mluvící země (školné se pohybuje okolo 12 až 17 tisíci AUD/rok). V Austrálii je v současnosti 39 univerzit, z toho 37 veřejných. V případě dobrých studijních výsledů lze získat i stipendium. Podmínkou přijetí může být složení jazykové zkoušky z angličtiny IELTS, příp. další testy.

Po akceptování vaší přihlášky školou a po zaplacení školného obdržíte doklad o přijetí ke studiu, na základě kterého následně zažádáte o studentské vízum.

2) Žádost o studentské vízum

O studentské vízum můžete zažádat, pouze pokud budete v Austrálii studovat min.12 týdnů „full time“, což znamená min. 25 hodin za týden. Výhodou studentského víza je možnost pobývat v Austrálii i několik let a nárok na legální pracovní povolení během studia v rozsahu maximálně 20 hodin/týden. Během studijního volna a prázdnin lze pracovat neomezeně.

O vízum žádáte na australské ambasádě (kontakty viz níže), poplatek za studentské vízum je nyní 280 EUR.

Co k žádosti potřebujete:

 • Potvrzení o přijetí ke studiu od australské školy

 • Vyplněná žádost – formulář 157A  
 • Poplatek ambasádě
 • výpis z účtu za poslední měsíc. Musí to být originál, nebo notářsky ověřená kopie. Celková výše prokazovaných prostředků by měla být 1 000 AUD na měsíc Vašeho pobytu + cena studia na 12 měsíců, popř. méně, pokud je délka studia kratší. Je také možné doložit výpis z účtu rodičů nebo prarodičů, manželky, manžela nebo sourozenců společně s prohlášením, že můžete s těmito prostředky disponovat. Jako další možnou variantou doložení vašich úspor může být také např. vkladní knížka.
 • Cestovní pas s platností delší než celkový pobyt v Austrálii (plus několik dalších pasových fotografií)
 • Výpis z trestního rejstříku (při studiu nad 1 rok)
 • Lékařská prohlídka – formulář 26A

Nepovinné doklady, které si ambasáda může dodatečně vyžádat:

 • jste-li v pracovním poměru, potvrzení o zaměstnání (v angličtině).

 • studenti doloží potvrzení o studiu, popř. o přerušení studia – potvrzení musí být na hlavičkovém papíře školy, řádně orazítkované a podepsané kompetentní osobou. Originál potvrzení musí být v češtině i angličtině
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení..)
 • pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), doložte živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a rejstříku trestů + další doklady prokazující, že Vaše živnost je aktivní (např. výpis z podnikatelského účtu).
 • krátké zdůvodnění Vaší cesty v angličtině

Je třeba dát pozor na správně vytvořenou žádost o studentské vízum, protože způsob vystavení víza  může ovlivnit vaši další situaci v Austrálii, jako například prodloužení víz nebo možnost v Austrálii změnit školu, na níž studujete.

Lékařská prohlídka

Další podmínkou udělení studentského víza je lékařská prohlídka u jednoho z lékařů určených australskou ambasádou. Jedná se o kompletní prohlídku a zjištění celkového zdravotního stavu včetně rentgenu hrudníku. Tato lékařská prohlídka stojí asi 1500 Kč. V případě, že jste v minulosti prodělali nějakou závažnou operaci, bude lepší žádat o vízum ve větším předstihu z důvodu možného zdržení s posuzováním vašeho zdravotního stavu.

Bližší informace ke zdravotní prohlídce zde: www.immi.gov.au

Po podání žádosti o vízum přichází nepříjemné období čekání, které může trvat i několik týdnů, lhůta pro vydání je 4 týdny. Často se ambasáda ozve během této doby s tím, že vyžadují např. aktuální výpis z účtu.

Pokud je rozhodnutí australské strany záporné a žádosti o vízum nebylo vyhověno, není možnost odvolání. V případě zájmu si můžete podat novou žádost, školné většinou nepropadá, ale škola je vrací.

3) Pracovní povolení

O pracovní povolení lze zažádat nejdříve v den, kdy nastoupíte do kurzu a škola váš nástup zavede do systému. O pracovní povolení lze žádat elektronicky nebo přímo na pracovním úřadě. Poplatek je 60 AUD. Je nutné zažádat také o Tax File Number (daňové číslo), které slouží k evidenci a také pro odvod daní.

Důležité kontakty:

Kontakt na australskou ambasádu ve Vídni:

Australian Embassy
Mattiellistraße 2-4
A -1040 Vienna
Austria

Tel: (+43 1) 506 74 – 0
Provozní doba: 9.00 – 12.30 a 14.00 – 16.00  (Po-Pá )

austemb@aon.at (oficiální email)
visa-enquiries@dfat.gov.au (úsek víz)

Kontakt na australskou ambasádu ve Varšavě: (Přestože anbasáda ve Varšavě funguje jako zastoupení pro ČR, víza pro české občany vyřizuje ambasáda ve Vídni)

Australian Embassy, Warsaw
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warsaw, Poland

Tel: 48-22-5213444
visaquestions.warsaw@dfat.gov.au (email pro úsek víz)

Kontakty na australský konzulát v Praze: (nevyřizuje víza)

Australian Consulate, Prague
Solitaire Office Building
Unit 6/3
Klimentska 10
110 00 Prague, Czech Republic

Užitečné odkazy:

Oficiální web australské vlády o studiu v Austrálii pro české studenty v češtině: www.study-in-australia.org/_cz/

Australská ambasáda v Rakousku, kde lze žádat o vízum: www.immi.gov.au.

Rubrika Studium v zahraničí a Práce v zahraničí na stránkách Angličtina Online.

Článek byl napsán ve spolupráci s Alfa Agency Brno.

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář