Open Learn

Nový projekt Open Learn Open University si bere za cíl nabídnout naprosto zdarma a bez jakýchkoli omezení e-learningové lekce vyššího odborného vzdělávání všem lidem, kteří mají zájem o sebevzdělávání.

Zástupci britské The Open University (Otevřené univerzity – OU) představili veřejnosti v závěru roku 2006 ambiciózní projekt nazvaný OpenLearn. Náplní tohoto projektu využívajícího nových obsahových a technologických modelů je postupné zpřístupňování rozsáhlé databáze bezplatných výukových lekcí všem zájemcům o distanční vzdělávání, především studentům a pedagogům z různých škol.

 

OU, která se specializuje na poskytování vyššího vzdělání prostřednictvím distančních a internetových kurzů, hodlá v 1. etapě projektu nabídnout lidem z celého světa bažícím po dalším vzdělávání přes 900 bezplatných výukových lekcí.

V závěrečné fázi – přibližně v dubnu 2008 – by měl archiv obsahovat na 5000 různých kvalitních výukových lekcí dostupných všem zájemcům o studium bez jakýchkoli finančních nároků.

Stálý on-line přístup k těmto kurzům zajišťuje OU prostřednictvím internetového vzdělávacího prostředí Moodle. Na přípravu databáze výukových lekcí je vyčleněna částka přes 5,5 miliónu liber. Peníze potřebné k uskutečnění projektu pocházejí z fondů nejmenované americké charitativní organizace. Finanční prostředky na tyto účely poskytl donátor OU výměnou za příslib, že projekt bude po celou dobu své existence napomáhat odstraňování přetrvávajících nerovných

OpenLearn:

  • poskytuje online e-learningové lekce a materiály Open Univerzity kurzů
  • využívá nejmodernějších technologií na podporu studia
  • zprostředkovává nástroje, které spojují studenty s jinými studenty a studenty se svými učiteli a pedagogy
  • výučuje prostřednictvím médií a moderních technologií
  • nepožaduje po vás , abyste se stali studentem jejich univerzity ani plnění žádných studijních povinností
  •  neuděluje žádná stipendia, granty ani jiné podpory běžného studia
  •  nezprostředkovává přístup do služeb, které jsou k dispozici registrovaným studentům Otevřené Univerzity

Seznam aktuálně nabízených kurzů naleznete na stránkách http://openlearn.open.ac.uk/course/index.php

Zdroje informací: http://openlearn.open.ac.uk, www.spomocnik.cz

Narazili jste na zajímavý projekt? Napište nám o něm! Náměty a dotazy posílejte na redakce@jazyky.com.
 
 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář