Fulbrightova studentská stipendia

Vysokoškolské studenty, ale i pedagogické a vědecké pracovníky vysokých
škol, kteří mají zájem o studijní a výzkumné pobytu v USA, Fulbrigtova komise srdečně zve
na setkání, která se uskuteční v dubnu v
Pardubicích, Plzni a Olomouci a na kterých budou představeny
Fulbrightovy stipendijní programy.

Setkání v Pardubicích se koná již 3. dubna od 14 hodin v univerzitní aule (učebna A5).
Plzeňská prezentace proběhne 12. dubna od 13 hodin v konferenční místnosti Amerického centra.
V Olomouci setkání hostí Palackého Univerzita v úterý 24. dubna od 14 hodin ve Filmovém sále UP.
 
Přehled stipendijních programů Fulbrightovy komise pro české občany najdete na www.fulbright.cz.

Zkušenosti studentů

Studenti ve Fulbrightově stipendijním programu byli letos velmi úspěšní v přijímacím řízení na americké univerzity. Stipendisté mezivládního americko-českého programu se dostali i na nejprestižnější vysoké školy jako je Columbia, Harvard nebo MIT. Přestože stipendium nabízí nadstandardní finanční podmínky, mnozí kandidáti získali významnou finanční pomoc v hodnotě desítek tisíc dolarů i od samotných škol, což pravděpodobně umožní vyslat do USA větší počet studentů.

Přípravy pro nadcházející rok 

Uzávěrka přihlášek do Fulbrightova programu, který je považován za vlajkovou loď stipendijních programů pro studium v USA, je každoročně 1. září. Celý proces výběru a umisťování na americké univerzity však prakticky končí na jaře, kdy univerzity oznamují výsledky svých přijímacích řízení do následujícího akademického roku.

Výše stipendia

Fulbrightova stipendia jsou určena pokročilejším studentům – základním kvalifikačním předpokladem je ukončený minimálně bakalářský stupeň studia. Studenti mohou finanční podporu využít pro samostatnou výzkumnou práci, nebo navazující studium magisterských a doktorských programů.
 
Zatímco většina organizací a nadací podporujících studium v zahraničí nabízí pouze doplňkovou finanční pomoc, Fulbrightův program pokrývá školné a poplatky za studium až do výše 18 tisíc dolarů, dále nabízí měsíční kapesné na životní náklady, letenku, zdravotní pojištění i příspěvek na knihy.

"Celková hodnota stipendia může snadno přesáhnout částku 35 tisíc dolarů, jedná se tedy o statisíce korun", upřesňuje Andrea Semancová, programová koordinátorka studentského programu.

Jak stipendium získat 

Vzhledem k výši podpory je zřejmé, že se jedná o výběrový program. Velkou šanci získat stipendium mají studenti a absolventi s výbornými akademickými a odbornými výsledky, kteří připraví kvalitní přihlášku, úspěšně složí americké zkoušky TOEFL, případně i GRE, a napíší motivační dopisy s jasnými a logickými důvody pro pobyt v USA. Ten by měl zapadat do jejich odborných a životních plánů. Studium v USA by pro zájemce o stipendium nemělo být účelem, ale prostředkem k naplnění dlouhodbých profesních cílů.

Přihláška se vyplňuje v online formě elektronicky, všechny další podklady, včetně výsledků zkoušek, musí uchazeči dodat do Fulbrightovy komise k 1. září. Vybraní kandidáti jsou obvykle velmi konkurenceschopní a jsou přijímáni i na ty nejvýběrovější univerzity, kde důstojně reprezentují Českou republiku.  
 

Komise J. W. Fulbrighta  vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Tento mezivládní stipendijní program vznikl před 60 lety a jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. V letech 1991 až 2006 se programu zúčastnilo 434 českých a 385 amerických stipendistů, česká vláda financuje program přibližně z jedné třetiny. Součástí Komise je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.
 
Kontaktní osoba:
Andrea Semancová
koordinátorka programu
Telefon: 222 718 452
E-mail: semancova@fulbright.cz
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář