Stipendia do Řecka

Nadace A. S. Onassise vyhlašuje 13. stipendijní program na akademický rok 2007/2008. Nadace nabízí granty a stipendia členům akademií věd,
vysokoškolským pedagogům (držitelům titulu Ph.D.), výzkumným
pracovníkům, umělcům, učitelům řečtiny jako cizího
jazyka a studentům magisterských a
doktorských studijních programů.

Termín pro zaslání žádostí s požadovanými přílohami je 28.2.2007 (dokumenty zaslané faxem či e-mailem nadace nepřijímá).

Obory studia či výzkumu nadace vymezuje takto:

  • humanitní vědy: filologie, literatura, lingvistika, teologie, historie, archeologie, filozofie, pedagogika, psychologie
  • politické vědy: sociologie, antropologie, veřejná správa, mezinárodní vztahy, hromadné sdělovací prostředky
  • právo
  • ekonomie
  • architektura
  • umění

Žadatelé jsou rozděleni do čtyř kategorií:

  • AI (měsíční výzkumné pobyty): akademičtí pracovníci s hodností profesora a členové akademií věd
  • AII (výzkumné pobyty v délce 3-6 měsíců): pedagogičtí (všechny kategorie) a výzkumní pracovníci vysokých škol s titulem Ph.D., umělci
  • B (šestiměsíční studijní pobyty): učitelé novořečtiny na základních či středních školách; mohou se přihlásit i učitelé klasické řečtiny, pokud skutečně dobře ovládají i novořečtinu
  • C (studijní pobyty v délce 5-10 měsíců): studenti magisterských a doktorských studijních programů (pozn.: do této kategorie spadá magisterské studium považované v Řecku za postgraduální, tj. magisterské studijní programy navazující na programy bakalářské). 

Veškerá dokumentace musí být odevzdána v řečtině, angličtině nebo francouzštině nebo s ověřeným překladem do jednoho z těchto jazyků. Kopie dokladů musí být úředně ověřeny. Doporučující dopisy je třeba adresovat nadaci. Umělci musí předložit ukázku své tvorby (portfolio, videonahrávku atp.).

Podrobné informace o jednotlivých kategoriích, podmínkách a požadovaných přílohách k žádosti zájemci naleznou na internetových stránkách nadace: http://www.onassis.gr/english/scholars/announcement.php

Formuláře žádosti jim na vyžádání zašle sekretariát nadace: ffp@onassis.gr

Související články:

Jazyky: řečtina

Zdroj informací: Akademická informační agentura při Domu zahraničních služeb MŠMT

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář