Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví!

Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví!
V současné době se čeština – tak jako i jiné jazyky globalizující se euroatlantické civilizace – nachází pod výrazným vlivem angličtiny. Nejpatrnější je tento vliv v oblasti slovní zásoby. Projevuje se nejen přímým přejímáním slov, ale i méně nápadnými způsoby, mezi něž patří tzv. neosémantizace: to je proces, při němž výrazy, které už v češtině fungují, nabudou...

Čtenářské kluby cizích jazyků

Čtenářské kluby cizích jazyků
Rádi čtete a chtěli byste se pustit i do cizojazyčné literatury, ale nevíte, jak si vybrat dobrou knihu? Připojte se k některé z čtenářských skupin, které se pravidelně schází. Obohatíte svůj jazyk a svůj čtenářský zážitek můžete navíc sdílet s ostatními.

Různé podoby české řeči: Česká nářečí obecně

Různé podoby české řeči: Česká nářečí obecně
Nářečí jsou svébytné nespisovné jazykové útvary, jejich používáním mluvčí často nevědomky prozradí, odkud pochází. Přestože se z dnešní mluvy nejmladší generace výrazné nářeční prvky pomalu vytrácejí, jde stále o jazykové specifikum daného území, které češtinu zpestřuje. Regionální mluva plní funkci v každodenním vyjadřování a podporuje uvědomění územní příslušnosti uživatele. 

Jazykové soutěže

Jazykové soutěže
Klikněte sem a můžete vyhrát mobilní telefon renomované značky. Sbírejte čárové kódy a vyhrajte auto… Zdá se vám to povědomé? Je to tak, my Češi jsme soutěžní národ a nejrůznější kvízy a hry o ceny máme rádi. V soutěžích jazykových škol samozřejmě těžko můžete vyhrát kabriolet, ale třeba takový půlroční kurz angličtiny také není k...

Česko-německá kavárna v Praze

Česko-německá kavárna v Praze
Popovídat si německy a česky nejen nad šálkem kávy třeba o české a německé kultuře si můžete během pravidelných setkávání Česko-německé kavárny (sdružení přátel české a německé kultury), která nedávno oslavila 12 let své existence.

Working Holiday – Nový Zéland

Working Holiday – Nový Zéland
Mladí lidé ve věku 18-30 let mohou využít nabídku programu Working Holiday a až na rok získat pracovní vízum pro Nový Zéland. Získat tento typ víza lze pouze 1x za život. Pro české občany je ročně vyčleněno 1200 míst bez ohledu na to, zda-li se jedná o studenty či nestudenty.

„Po našymu“ aneb pohraniční bilingvismus

Pohraniční pásmo ve Slezsku ležící na severovýchodě České republiky je svérázná a specifická oblast. Došlo zde k prolnutí českého a polského jazyka, což dalo vznik velice zajímavému jazykovému úkazu nazývanému po našymu. Jazyk, kterému porozumí jen zasvěcení, zní nezasvěceným na levé straně hranic jako polština a těm na pravé straně od hranic jako čeština.

Umíte komunikativně poslouchat? Zkuste si to!

Umíte komunikativně poslouchat? Zkuste si to!
Jedním z charakteristických znaků jazykových zkoušek City & Guilds je použití komunikativní metody, která je uplatněna v rámci všech testovaných dovedností a to včetně poslechu. Podívejme se tedy blíže na poslechovou část 1, která je pro zkoušky City & Guilds specifická, a zaměřme se konkrétně na úroveň Communicator B2.

Ze života au-pair

Ze života au-pair
Jako au-pair jsem se rozhodla v zahraničí strávit celý rok a pořádně se naučit anglicky. Kamarádka mi poradila zajít do agentury, kde jsem vyplnila přihlášku, absolvovala pohovor v angličtině a pak jen čekala na rodinu.

Menšinové jazyky Francie

Menšinové jazyky Francie
Francouzština spolu se slovenštinou jsou považovány za zvukomalebné řeči. Při opalování na francouzské pláži či poznávání místních památek však můžete zaslechnout i jiný jazyk. Pojďte s námi na krátkou ochutnávku francouzských menšinových jazyků.