Umíte komunikativně poslouchat? Zkuste si to!

Jedním z charakteristických znaků jazykových zkoušek City & Guilds je použití komunikativní metody, která je uplatněna v rámci všech testovaných dovedností a to včetně poslechu. Podívejme se tedy blíže na poslechovou část 1, která je pro zkoušky City & Guilds specifická, a zaměřme se konkrétně na úroveň Communicator B2.


Cílem poslechové části 1 je zjistit, zda jste schopni správně reagovat v běžných situacích, např. při nakupování, ve škole, v práci, atd. Kandidát si zde musí v krátkém čase poradit s osmi krátkými, a dalo by se říci, nedokončenými rozhovory mezi dvěma mluvčími (vždy mezi mužem a ženou).  Na základě obsahu daného dialogu vybírá možnost, která by představovala nejvhodnější pokračování rozhovoru a tudíž reakci toho mluvčího, který by byl v přirozené komunikaci na řadě. Ukažme si, co to v praxi znamená.

Dialog, který kandidát slyší:
(M) A: I’m afraid I need extra time for my essay.
(F) B: I hope you’ve got a good reason.
(M) A: I’ve not been at all well.

Možnosti, ze kterých kandidát vybírá:
a) You’ll need a doctor’s note.
b) You could do much better.
c) Don’t be afraid of it.
e) That’s not reasonable.

Nyní si vyzkoušejte celý poslech zde. Zadání celého poslechového testu naleznete zde.

Správné odpovědi k poslechu naleznete zde.

A ještě jedno důležité upozornění pro všechny, které tato testová úloha zaujala. Jak jste již možná sami zaznamenali, dialogy a možnosti, ze kterých kandidát vybírá, velmi často obsahují idiomy a frázová slovesa. Pokud se ptáte, proč zde jsou, tak je to právě z toho důvodu, že obě jmenované jazykové oblasti jsou přirozenou součástí běžné komunikace.

Vyzkoušejte si, zda byste zvládli zdárně komunikovat! www.cityandguildsenglish.com

Více informací o zkouškách City & Guilds:
Hodnocení písemné zkoušky
Ceny a termíny
Video ukázky ústní zkoušky
Uznávání zkoušek City & Guilds
Materiály na přípravu
Soutěž pro střední školy

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář