Working Holiday – Nový Zéland

Mladí lidé ve věku 18-30 let mohou využít nabídku programu Working Holiday a až na rok získat pracovní vízum pro Nový Zéland. Získat tento typ víza lze pouze 1x za život. Pro české občany je ročně vyčleněno 1200 míst bez ohledu na to, zda-li se jedná o studenty či nestudenty.

Dohoda mezi Českou republikou a Novým Zélandem z roku 2005 podporuje získání pracovních zkušeností pro mladé z obou států, i když Novozélanďanů u nás asi moc nepotkáte (jazyková bariéra apod.).

Program Working Holiday je obdobou Work and Travel a není koncipován jako běžné pracovní povolení (jako např. některé typy podobného projektu Zažijte Kanadu) a účastník nesmí u jednoho zaměstnavatele pracovat déle než 3 měsíce v kuse. Díky tomuto omezení se pracovní příležitosti objevují nejčastěji z oblasti cestovního ruchu (restaurace, hotely) či zemědělství (sklizeň ovoce a zeleniny během sezóny) či jako výpomoc v obchodech. Zajímavou podmínkou je zákaz práce v „sexuálních službách“. Na Novém Zélandu je totiž od roku 2003 povolena prostituce, její provozování se však nevztahuje na účastníky programu Working Holiday.

Podmínky:

  • věk 18-30 let
  • občanství České republiky (pozor, Slováci tedy programu využít nemohou) + pas platný alespoň 3 měsíce po návratu do ČR
  • bezdětnost (resp. děti nelze s sebou vzít)
  • zpáteční letenka nebo dostatek financí pro její koupi
  • zůstatek alespoň  4 200 novozélandských dolarů – pro platbu počátečních nákladů
  • zdravotní pojištění pro dobu pobytu
  • účast v programu Working Holiday poprvé

Velvyslanectví může navíc žádat potvrzení o lékařské prohlídce a pokud jste strávili určitou dobu v zemích, kde se stále ještě vyskytuje tuberkulóza, tak také rentgenový snímek plic.

Poplatky a zajištění práce

Za vyřízení žádosti si velvyslanectví Nového Zélandu účtuje poplatek 125 NZD.

 V ceně je však opravdu jen zařízení pracovního víza a nikoliv zajištění ubytování či práce. Uchazeči se také sami musí postarat o vyřízení novozélandského daňového čísla, bez kterého nelze na Novém Zélandu pracovat. Téměř nezbytné je také založení účtu v bance.

Žádost
lze vyplnit elektronicky na Internetu, ovšem potřebné originály dokumentů (včetně pasu) je třeba zaslat nebo dodat osobně. Vyřízení je poměrně rychlé – obvykle v řádu dnů (max. měsíc).

Platnost víza a možné prodloužení pobytu

Vízum udělené v programu Working Holiday platí 12 měsíců od prvního vstupu na území Nového Zélandu. Pokud chcete požádat o prodloužení pobytu, můžete využít tzv. Working Holidaymaker Extension Permit. Tento typ víza mohou využít účastníci Working Holiday, kteří pracovali minimálně 3 měsíce v zemědělství. Za 120 dolarů (a doklady o práci v zemědělství) ambasáda může pobyt až o tři měsíce prodloužit. Je ovšem třeba počítat s tím, že se bude opět jednat o práci v zemědělství (Novozélandská vláda se takto snaží zajistit dostatek pracovníků pro sezónní práce.)

Před skončením pobytu lze samozřejmě zažádat o některé z jiných typů pracovních víz.

Přidat komentář