Česko-německá kavárna v Praze

Popovídat si německy a česky nejen
nad šálkem kávy třeba o české a německé kultuře si můžete
během pravidelných setkávání Česko-německé kavárny (sdružení
přátel české a německé kultury), která nedávno oslavila 12
let své existence.

 

Česko-německá kavárna je otevřena
Čechům, Němcům a i dalším lidem, kteří si zkrátka chtějí
popovídat v němčině a češtině. Nejedná se o žádný uzavřený
spolek a přijít může každý, kdo má zájem popovídat si oběma
jazyky.

Když v roce 1999 sdružení Anja
Christiani a Pavlína Vimrová zakládaly, měly obavy, zda se v
Praze najde dostatek zájemců o podobnou aktivitu. Pavlína Vimrová
již s vedením podobných setkání měla zkušenost z Heidelberku v
Německu. (Tam se ostatně scházejí i dnes pod názvem Café
Bohemia).

Setkání Česko-německé kavárny
probíhají každé pondělí od 20:00 hodin na pražských
Vinohradech v restauraci U Švandrlíka. Během letních prázdnin
jsou přesunuta do Riegrových sadů.

Webové stránky Česko-německé
kavárny

Pár otázek na jednu ze zakladatelek
sdružení paní Pavlínu Vimrovou

Proč jste se rozhodly Česko-německou
kavárnu založit?

Před 12 lety naší hlavní motivací
bylo se setkávat s podobnými lidmi, kteří mají zájem
mluvit česky a německy. Už tenkrát nás překvapilo to, kolik
lidí na první setkání dorazilo. Bylo jich kolem dvaceti, jednalo
se především o studenty z různých fakult, přišli ale i
výměnní studenti, lidé navštěvující jazykové kurzy,
praktikanti a podobně.

Jak probíhá typické setkání
Česko-německé kavárny? Jedná se o velkou skupinu nebo spíše
komornější schůzky?

Setkáváme se pravidelně každé
pondělí večer, máme rezervovaný stůl v jedné restauraci.
Lidé přicházejí a odcházejí tak, jak jim to vyhovuje, někdo si
dá jen jedno pivo, někdo večeři. Jedná se opravdu o neformální
schůzky, nemáme zasedací pořádek (-: Jediné, na co klademe
důraz, aby všichni měli snahu mluvit oběma jazyky. To znamená,
že nejsme omezeni ani tím, odkud pocházíme. Už jsem tam zahlédla
lidi z Francie, Slovenska, Finska, Ruska atd. A stůl pro dvacet
lidí je úplně plný.

Jak pokročilou němčinu/češtinu je
třeba ovládat, aby se člověk mohl ke skupině přidat?

Může přijít kdokoliv, kdo chce
mluvit. Máme mezi sebou lidi, kteří se učit teprve začínají,
ale i jedince, kteří byli vychováni dvojjazyčně.

Musí být člověk členem sdružení,
aby mohl na schůzky docházet nebo je možné si „zapojení se“
do kolektivu vyzkoušet předem?

Ne, pondělní setkávání jsou zcela
otevřená každému, kdo si chce popovídat česky a německy.

Jaké povinnosti (jestli nějaké) má
člen sdružení?

Akce Česko-německé kavárny jsou
zcela otevřené, lidé, kteří se jich zúčastňují, nemusí být
jejími členy.

Organizuje sdružení také jiné akce
než pravidelná týdenní setkání? (Případně jaká?)

Momentálně jsou naše aktivity spíše
skromnější. Organizujeme například společné návštěvy kina,
víkendy na horách, v létě vodu,… Dobře funguje i
komunikace prostřednictvím e-mailové skupiny, kterou jsme založili
a která umožňuje každému, kdo se zaregistruje, jednak dostávat
informace o různých zajímavých akcích týkajících se
česko-německé problematiky, dále dobře poslouží lidem, kteří
hledají tandemového partnera pro výuku jazyka, a v neposlední
řadě zde třeba můžete nabídnout práci či poptat kontakt na
dobrého zubaře (-: Do budoucna bychom chtěli vylepšit naše
webové stránky a nabídnout snad i něco více…

Přidat komentář