Letní jazykové kurzy angličtiny v BOHEMIA INSTITUTU – využijte léto ke studiu jazyka

Letní jazykové kurzy angličtiny v BOHEMIA INSTITUTU - využijte léto ke studiu jazyka
Máte během léta prázdniny nebo v práci více času? Využijte ho k intenzivnímu studiu angličtiny! Kdo dnes umí anglický jazyk, má otevřené dveře k práci i studiu v zahraničí nebo k lepší pracovní pozici. Neváhejte tedy a přihlaste se na letní jazykové kurzy angličtiny. Všechny předpoklady spojení příjemného s užitečným splňují letní jazykové kurzy angličtiny...

Jazyková výuka v době karantény

Jazyková výuka v době karantény
V této zvláštní době se spousta věcí zpomaluje a lidé jsou od sebe vzdálení. To ale není důvod, aby se vytrácela komunikace. Právě naopak, nyní je komunikace mezi lidmi nesmírně důležitá a měla by probíhat dál. Jazyková výuka vždy byla a nadále zůstává pro komunikaci důležitá, protože posunuje hranice a umožňuje nám domluvit se s...

Jak přesunout jazykovku na internet

Jak přesunout jazykovku na internet
Přinášíme akční plán pro jazykové školy a soukromé lektory, kteří řeší převod studentů z klasické prezenční výuky jazyků na výuku distanční. Za tímto nuceným převodem stojí epidemie koronaviru, která způsobila zavření veškerých docházkových kurzů. Jako první musely 13. března ukončit prezenční výuku české jazykové školy s právem SJZ, výuku v dalších školách vzápětí zastavily obavy...

5 nejužitečnějších jazyků pro cestovatele

5 nejužitečnějších jazyků pro cestovatele
Jazyky a cestování po světě k sobě neodmyslitelně patří. Ne že by člověk nemohl z Čech vytáhnout paty, pokud se jiný jazyk než češtinu nenaučil. Dokázat se dorozumět místním jazykem ale každý cestovatelský zážitek povýší na úplně jinou úroveň. Kdo se tedy nechce ochudit o autentické kulturní zážitky a nově navázaná přátelství po celém světě,...

Callanova metoda – 4 O – otázka, odpověď, opakování a oprava

Callanova metoda – 4 O – otázka, odpověď, opakování a oprava
Callanova metoda je alternativní výuková metoda vycházející především z aktivního užívání jazyka v praxi – důraz je tedy kladen spíše na komunikační schopnosti a porozumění než na gramatiku či teoretické znalosti. Pilíře Callanovy metody aneb 4 O – otázka, odpověď, opakování a oprava Východiskem Callanovy metody je učitelem kladená otázka, na kterou je od studenta...

Helen Doron – angličtina pro děti hrou, ale s pravidly

Helen Doron – angličtina pro děti hrou, ale s pravidly
Že se angličtina vyučuje na základní škole, je dnes už téměř samozřejmé. V současné době, kdy mají cizí jazyky, a to obzvláště angličtina, důležité místo v každodenním světě, ovšem není neobvyklé, že se děti učí anglicky již od útlého věku, dlouho před začátkem školní docházky. Právě pro tuto věkovou skupinu je určena metoda Helen Doron,...

Sugestopedie – metoda, která stimuluje obě hemisféry za uvolněné atmosféry

Sugestopedie – metoda, která stimuluje obě hemisféry za uvolněné atmosféry
Sugestopedie je alternativní metoda výuky cizího jazyka, která sází na přirozenost učebního procesu. Jak název napovídá, opírá se o tzv. sugesci. Výuka působí na levou i pravou hemisféru, na všechny smysly a druhy paměti. Nová slova a jazykové konstrukce navazují na to, co žáci již znají. Gramatika je zpracována systematicky a zároveň je vnímána podvědomě...

TPR – skrz komunikaci rukama, nohama k osvojení cizího jazyka

TPR – skrz komunikaci rukama, nohama k osvojení cizího jazyka
Když člověk nezná cizí jazyk nebo si zkrátka nemůže vybavit nějaké slovíčko, nezbývá než domluvit se takzvaně rukama, nohama – a že to často funguje opravdu dobře! Gesta a výrazy totiž dokážou být velmi výmluvná – a když se neverbální spojí s verbálním, může to mít skutečně pozitivní účinky na porozumění a zapamatování. Přesně na...

Berlitz metoda – cizím jazykem mluvit znamená v cizím jazyce myslet

Berlitz metoda – cizím jazykem mluvit znamená v cizím jazyce myslet
Berlitz metoda patří k těm, které staví na učení se jazyku na základě způsobu, jakým si v dětství osvojujeme mateřštinu, a to nejprve poslechem a poté mluvením. Začíná se od nejjednodušších frází, jednotlivá slova a věty se zásadně nepřekládají, studenti jejich smysl vytuší z kontextu. Smyslem je vést je k tomu, aby v cizím jazyce...

Act and Speak – Učit se cizí jazyk není žádné drama. Nebo ano?

Act and Speak - Učit se cizí jazyk není žádné drama. Nebo ano?
Samotný název je velice výmluvný: hraj a mluv. Přesně o to jde v metodě výuky jazyka prostřednictvím dramatu, vypracované učitelkou angličtiny Barborou Dočkalovou, zakladatelkou jazykové školy Jeviště. Podle té nejsou žádné herecké zkušenosti zapotřebí. Cílem totiž není zapamatovat si repliky a co nejlépe je odříkat, nýbrž učit se v akci, hrát v různých situacích a...