Berlitz metoda – cizím jazykem mluvit znamená v cizím jazyce myslet

Berlitz metoda patří k těm, které staví na učení se jazyku na základě způsobu, jakým si v dětství osvojujeme mateřštinu, a to nejprve poslechem a poté mluvením. Začíná se od nejjednodušších frází, jednotlivá slova a věty se zásadně nepřekládají, studenti jejich smysl vytuší z kontextu. Smyslem je vést je k tomu, aby v cizím jazyce uvažovali a nespojovali si nová slovíčka a fráze s jejich ekvivalenty v jejich rodném jazyce. Stejně jako slovní zásobu se i gramatická pravidla učí studenti přirozeně, jejich aktivním užíváním v konverzaci; formální výuka gramatiky zcela chybí.

Cíle a ambice

Hlavní ambicí metody je především rychlejší rozvoj komunikačních dovedností v porovnání s metodami, které využívají překladu, a to především díky neustálému používání jazyka. V centru výuky totiž stojí mluvený dialog. Za cíl si klade brát ohledy na potřeby žáků či účastníků kurzu a ušít jim výuku na míru, což není jednoduché, obzvlášť ve větší a/nebo nesourodé skupině, ale pokud se to podaří, může to mít velice pozitivní účinky.

U jednotlivých lekcí je stanoven konkrétní cíl, který musí být přiměřený a splnitelný.

Výukové materiály

Pokud jde o výukové materiály, usilují o praktičnost a modernost. Berlitz metoda sází na aktuální témata z každodenního života, neboť právě fráze z těchto oblastí by se měli studenti v prvé řadě naučit. Pracuje se s materiály tištěnými, ať už s učebnicemi, nebo autentickými časopisy či jinými texty, ale i s videy a audionahrávkami a všechny, které lze libovolně kombinovat.

Učitelé a prostředí

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá kompletně v cizím jazyce, je mimořádně přínosné, pokud je učitel rodilý mluvčí (zatímco v metodách využívajících překlad do mateřského jazyka to může být překážkou), ovšem není to vyloženě podmínkou.

Učební prostředí je nastaveno tak, aby co nejvíce žáky stimulovalo a vtahovalo do aktivní komunikace. Atmosféra musí být pozitivní a žáci se musí cítit příjemně, aby mohli sebevědomě mluvit.

Od historie po současnost

Metoda, jejímž autorem je německý lingvista a zakladatel jazykových škol Maximilian Berlitz, byla poprvé představena v roce 1878 a přinesla velké změny ve výuce cizích jazyků. V dnešní době se s její pomocí vyučuje ve více než 70 zemích světa.

To, že se i po tolika letech dosud používá, bezpochyby mluví v její prospěch, avšak jako u každé metody je třeba brát v potaz hlavně učební styl studentů a zvážit, nakolik může být přínosná.

Užitečné odkazy

Informace o Berlitz metodě:
https://www.berlitz.co.uk/berlitz-method
https://www.berlitz.com/about/the-berlitz-method

Videa od Berlitz Corporation o výuce prostřednictvím Berlitz metody: https://www.youtube.com/user/BerlitzCorp/videos

 

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář