Sugestopedie – metoda, která stimuluje obě hemisféry za uvolněné atmosféry

Sugestopedie je alternativní metoda výuky cizího jazyka, která sází na přirozenost učebního procesu. Jak název napovídá, opírá se o tzv. sugesci. Výuka působí na levou i pravou hemisféru, na všechny smysly a druhy paměti. Nová slova a jazykové konstrukce navazují na to, co žáci již znají. Gramatika je zpracována systematicky a zároveň je vnímána podvědomě z kontextu. V hodinách se využívá speciálních pomůcek a textů.

Průběh hodiny a vybavení učebny

Pokud jde o prostředí, je nutné si uvědomit, jak důležitá je jeho příjemnost a uvolněnost. Sugestopedie totiž staví na tom, že si žáci díky uvolnění fyzického i psychického napětí lépe zapamatují, co se naučí, a jsou schopni toho více vstřebat. Podstatné je také to, že tato metoda usiluje o odstranění strachu z chyb. Co se týče učebny, nachází se v ní místo lavic spíše pohodlná křesla a měkké židle uspořádané většinou do kruhu, sedět se ale může i na zemi. Třída je vyzdobená, na stěnách visí plakáty s probíranou gramatikou či slovíčky. V hodinách se může pracovat i s osvětlením – tlumené světlo pomáhá vytvořit pohodovou atmosféru.

Výuka je při této metodě doprovázena hudbou, zejména klasickou, která žáky stimuluje a má pozitivní vliv na jejich soustředění. Podobně fungují i zvuky přírody. Mezi obvyklé aktivity patří hlasité předčítání učitele, které se díky různým změnám hlasu a hudbě v pozadí podobá koncertu či dramatickému představení; dále je to sborové čtení, hry, poslech písniček či recitování říkanek. Nešetří se ukázkami z praxe a užíváním vizuálních pomůcek. Hodiny jsou plné hravosti a estetické kvality, sugestopedie je totiž úzce spojena s uměním. Běžným postupem je také změna identity, například si studenti vyberou jiné jméno nebo životní příběh. Cizímu jazyku jsou vystaveni po celou dobu lekce, což simuluje zahraniční prostředí.

Přístup učitele k žákům

U sugestopedie je hlavní respektovat individualitu a osobnost žáků i jejich učební styl, ať už se jedná o vizuální, auditivní či kinestetický. Dalším ústředním cílem je zmírnit jejich stres a naopak zvýšit jejich sebevědomí, což vede k tomu, že se žáci neostýchají a nemají strach a jsou tak lépe připravení vnímat nové informace. Učitel je však v centru pozornosti a musí mít u svých žáků autoritu. Mezi ním a žáky je vztah podobný tomu mezi rodičem a dětmi. Pro tuto metodu je nutností zúčastnit se výcvikového programu.

Výhody a nevýhody sugestopedie

Mezi výhody patří, že hudba může studentům pomáhat s koncentrací a především navozuje příjemnou atmosféru a redukuje stres, což jsou ostatně hlavní znaky sugestopedie a jsou pro učební proces velice přínosné. Hudba navíc může sloužit jako zdroj inspirace. Osvědčilo se i čtení nahlas, které studentům pomáhá naučit se nová slovíčka i zopakovat si ta, jež už znají. Kromě toho, pokud je učitelův přednes opravdu dobrý, je to pro studenty záživné, čímž se snižuje riziko, že nebudou dávat pozor.

Navzdory všem slibným aspektům této metody ji nelze jednoznačně označit jako stoprocentně efektivní. Stejně jako u jiných metod přináší i tato s sebou jistá úskalí. Není jednoduché zvolit vhodnou hudbu, která bude skutečně učební proces podporovat a nebude naopak rozptýlením. Ačkoliv jsou určité druhy hudby, které jsou obecně považovány za vhodné, záleží na konkrétních žácích, jaký na ně hudba bude mít účinek a také jestli se jim vůbec bude líbit. Individualita žáků také ovlivňuje to, nakolik jsou otevřeni sugesci a nakolik je pro ně efektivní učit se cizí jazyk bez pevně dané struktury. Jako nevýhoda může být vnímáno i to, že zatímco se věnuje velká pozornost poslechu a čtení, jiné aspekty jazykové výuky jako například výslovnost a gramatika moc prostoru nemají. V neposlední řadě se jedná o metodu značně neortodoxní, což může také vyvolat problémy a neshody.

V běžné praxi rozhodně stojí za to ty užitečné prvky sugestopedie zařadit do výuky, vyzkoušet, jaký efekt má klasická hudba v pozadí na výkon a koncentraci žáků, zakomponovat předčítání nahlas, ale také vyzdobit třídu, zasadit se o příjemné prostředí a motivovat žáky k dosažení realistických, ovšem dostatečně vysokých cílů.

Kdo stojí za touto metodou

Sugestopedie byla vyvinuta v 70. letech bulharským vědcem Georgim Lozanovem. Jeho cílem bylo navodit u studentů podobné mozkové procesy jako při relaxaci nebo meditaci. Pouze v klidném stavu je totiž tělo připraveno se učit, zatímco ve stresu intelektuální funkce ustupují těm nižším, které se pojí s bojem o přežití. Tuto metodu, při které se využívá speciální hudby stimulující obě hemisféry, schválila v prosinci roku 1978 mezinárodní expertní skupina při UNESCO.

Související odkazy

http://www.onestopenglish.com/methodology/methodology/teaching-approaches/teaching-approaches-what-is-suggestopedia/146499.article

https://www.tefl.net/methods/suggestopedia.htm

https://www.fluentu.com/blog/educator/suggestopedia-method-of-teaching/

https://teflpedia.com/Suggestopedia

 

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář