Jazyková výuka v době karantény

V této zvláštní době se spousta věcí zpomaluje a lidé jsou od sebe vzdálení. To ale není důvod, aby se vytrácela komunikace. Právě naopak, nyní je komunikace mezi lidmi nesmírně důležitá a měla by probíhat dál. Jazyková výuka vždy byla a nadále zůstává pro komunikaci důležitá, protože posunuje hranice a umožňuje nám domluvit se s lidmi z různých částí světa. Naštěstí je díky technologiím možné v ní pokračovat i online.

výuka jazyků online

V čem je změna

Je jasné, že výuka online přináší mnoho změn a nových situací, jak pro lektory a učitele, tak pro studenty. Tou nejvýraznější samozřejmě je, že místo kontaktních lekcí se výuka odehrává pomocí aplikací, jako je např. Skype nebo Hangouts. Na začátku to může být zahlcující, obzvlášť pokud člověk není příliš technicky zdatný a není na práci s podobnými aplikacemi zvyklý. Z pozice lektorky, která přešla se svými studenty na online výuku, můžu rozhodně doporučit důkladně se seznámit se všemi funkcemi a klidně je nejprve vyzkoušet na někom známém nebo na studentech, které znáte delší dobu. Tyto funkce totiž můžou být pro lekce opravdu velkým přínosem, ale je nezbytné, aby se v nich lektor orientoval a dokázal je tak efektivně využít.

Kromě formy výuky se, alespoň u mých kurzů, ale věřím, že je to běžné i jinde, týká změna také složení účastníků kurzů. Ne všichni studenti totiž mají k dispozici technické vybavení či technické zázemí, případně jsou kvůli mimořádnému stavu více vytíženi nebo zkrátka nemají o online výuku zájem. Obzvlášť u skupinových kurzů, jejichž základ je postaven na nějaké učebnici, toto může být problém, jelikož zatímco s některými členy se posunujete dál a nabalujete další učivo, ti ostatní zůstávají pozadu. Určitě bych tedy doporučila nesoustředit se pouze na výuku, která probíhá online, ale vzít v úvahu i studenty, kteří se momentálně výuky neúčastní, a být s nimi v kontaktu ohledně toho, co jste probrali s těmi ostatními. Záleží sice hlavně na nich, zda budou mít tu možnost a chuť držet krok, ale každopádně je důležité jim tuto příležitost dát.

Co se týče samotných online lekcí, jsou jiné. Probíhají v několika různých prostředích najednou, jejich tempo je odlišné a hlavně je v nich jiná komunikace. Jelikož chybí přímý pohled z očí do očí, je oslabena možnost číst z výrazu a gest a navíc bohužel nezřídka dochází k různým technickým potížím, hodina je „obohacená“ o mnoho vět typu: „Slyšíte všichni dobře tuto nahrávku?“, „Porozuměli jste zadání?“, „Už máte dopsané poznámky?“ či „Tomáši, máte nějaký problém s připojením?“. Všimla jsem si sama u sebe, že mi kvůli podobným větám narostl teacher talking time. Napřed jsem z toho byla nesvá, ale protože je tato komunikace nezbytnou součástí online lekcí, rozhodla jsem se ji přijmout a lektor by z ní neměl být nervózní, protože ač se to možná nezdá, napomáhá tomu, aby lekce probíhaly plynule a bez problémů. Co ale rozhodně doporučuji, je, aby tato komunikace probíhala ve vyučovaném jazyce, např. angličtině, a to jak od lektorů, tak od studentů, kteří k tomu nejspíš budou ze začátku potřebovat postrčit, ale od příští hodiny to už určitě bude lepší.

Co by mělo zůstat stejné a proč je stálost důležitá

Ačkoliv jsem právě vyjmenovala hned několik změn a ačkoliv změna může být velice přínosná, lekce by si měly udržet určité složky, na které jsou lektoři i jejich studenti zvyklí. Pokud mají kontaktní lekce zaběhnutou nějakou strukturu, lektor by v ní měl pokračovat i při online výuce. Všimla jsem si, že to studenti oceňují a že i mně se mnohem lépe učí, když postupuju podle systému, na který jsem zvyklá.

Komunikace přes Skype a podobné aplikace hodně svádí ke konverzacím a upozaďování dalších aktivit a znalostí, např. čtení nebo poslechu. Pokud navíc hovory probíhají z pohodlí domova, bývá o něco složitější nastolit pracovní atmosféru. Co mi pomáhá, je připravit si předem materiály, se kterými budeme pracovat, a rozvrhnout si čas i s ohledem na to, že nějaký z toho zabere právě ta komunikace typu „Slyšíme se dobře?“. V těchto materiálech zahrnuju i právě např. čtení, poslech, slovíčka apod., i když samozřejmě konverzace je stále důležitou součástí lekcí.

Stejná by měla zůstat i příprava na hodiny – a tím teď nemám na mysli lektory, ale studenty. Domácí úkoly má každý lektor se svými studenty nějak nastavené, a pokud nejsou např. kvůli současné situaci studenti více zaneprázdnění, není třeba domácí úkoly vynechávat a přípravu na hodiny zanedbávat, možná spíš právě naopak. Nicméně bych doporučila úkoly co nejvíce propojit s tématem nadcházející lekce nebo si je nechat zaslat a zkontrolovat je před další lekcí, aby se jejich kontrolou zbytečně „neztrácel čas“.

Poslední věc, kterou zde zmíním, je to, že by si žáci měli z každé hodiny něco odnášet. Tím nemyslím pouze to, že se něco naučí a zapamatují si to, ale také si odnášet něco fyzického. Komunikace přes internet hodně vede k tomu dělat si poznámky na počítači, ale to z mé zkušenosti není příliš vhodné, protože se studenti soustředí na několik věcí na obrazovce najednou a tím je jejich koncentrace oslabená. Proto jsem se naučila svým studentům říkat, aby si dělali poznámky na papír, případně jim posílám materiály k vytištění předem.

Vše, o čem jsem mluvila, přispívá ke stálosti, která pomáhá jak mně, tak mým studentům co nejlépe zachovat strukturu, tempo a kvalitu kontaktních lekcí, což obě strany oceňujeme.

Na co se připravit

Je nutné počítat s tím, že ne vše vždy půjde podle plánu. Stalo se mi, že studenti měli potíže s připojením, že mně na chvíli vypadla elektřina, že se nám nedařilo vytvořit skupinovou konverzaci, že studentovi pobíhaly za zády čtyři děti nebo že jednomu ze skupiny nefungoval mikrofon. Technologie jsou skvělé, ale ne dokonalé a s tím se musíme vyrovnat. Klíč je vždy v rychlých reakcích a improvizaci, ke které moc rad poskytnout nedokážu, protože jsou ty situace velmi individuální. Rozhodně je ale dobré vybavit studenty všemi materiály ještě před začátkem hodiny, aby i přes technické kolize měli s čím pracovat. Ideální je začít lekci o pár minutek dříve (je-li to možné), aby se pak neplýtval čas určený pro výuku otázkami, jestli se slyšíme a jestli máme všichni zapnutý mikrofon. Nastanou nejspíš okamžiky, kdy budeme muset zkrátka nějak improvizovat, ale to v učitelské profesi není výjimečné, a pokud budeme dělat vše pro to, aby výuka fungovala, jak nejlépe to půjde, studenti to určitě ocení a hodiny budou přínosné.

Co se mi osvědčilo

Celý tento článek vychází z mých osobních zkušeností a je jasné, že různí lektoři a učitelé a různí studenti budou mít různé problémy a stejně tak jim budou vyhovovat různé metody, postupy, aplikace atd. Ráda bych se však podělila o to, co se mně osobně a studentům z mých kurzů osvědčilo, ač existuje celá řada jiných a jistě skvělých možností. Kromě tipů a doporučení, která jsem již zmiňovala, bych teď ráda vyzdvihla tři věci, bez kterých bych se ve výuce asi neobešla.

První z nich je sdílení obrazovky. Lektorům asi známé, ale třeba se najdou i takoví, kteří s ním zkušenost nemají. Možnost sdílení obrazovky nabízí Skype i Hangouts a jde o to, že studenti mohou sledovat, co je na lektorově obrazovce, např. prezentaci, zadání úkolů apod. Jelikož lze sdílet i zvuk, je to vhodné i pro poslechy a přehrávání videí. Výhodou je hlavně to, že se vše přehrává pro všechny zároveň a lektor to může snadno korigovat.

Druhou věcí je tabule, protože tu intenzivně využívám i v kontaktních lekcích a v těch online bych ji postrádala jak já, tak i studenti. Můžu určitě doporučit např. stránku awwapp.com, kde může tabuli editovat nejen lektor, ale také studenti, kterým stačí poslat vygenerovaný odkaz. Tabuli lze kdykoli exportovat jako PDF nebo jako obrázek, takže se můžeme k zápiskům kdykoliv vrátit, což je velká výhoda.

Třetí věcí je stránka quizlet.com, kterou využívám i v případě kontaktní výuky, protože se hodí na přehledné shrnutí naučených slovíček i jejich procvičování, které lze provádět několika různými způsoby. Quizlet existuje i jako aplikace pro telefon a je velmi jednoduchý na ovládání.

Internet nabízí nepřeberné množství platforem a aplikací, které mohou být využity pro výuku, od Skypu přes Hangouts a Google Classroom po Kahoot! či WebMeeting, a je na každém lektorovi a jeho studentech, co si zvolí a co pro ně bude ideální. Doufám ale, že se mé tipy a rady budou hodit a najdete v nich nějakou inspiraci, nebo alespoň zjistíte, že jsme na tom všichni stejně, přizpůsobujeme se situaci a děláme, co je v našich silách, abychom ji co nejúspěšněji společně s našimi studenty zvládli.

 

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář