Helen Doron – angličtina pro děti hrou, ale s pravidly

Že se angličtina vyučuje na základní škole, je dnes už téměř samozřejmé. V současné době, kdy mají cizí jazyky, a to obzvláště angličtina, důležité místo v každodenním světě, ovšem není neobvyklé, že se děti učí anglicky již od útlého věku, dlouho před začátkem školní docházky. Právě pro tuto věkovou skupinu je určena metoda Helen Doron, o které se můžete dozvědět více v tomto článku.

Jak metoda funguje

Výuka angličtiny pomocí této metody vychází z principu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk, tedy vnímání zvuků, slov a gramatických struktur, pochopení jejich významu a teprve pak vlastní používání jazyka. U metody Helen Doron děti nejprve přicházejí s jazykem do kontaktu, doma si naposlouchávají výuková CD s písničkami a básničkami, poté poslouchají pana učitele či paní učitelku a až potom postupně začínají samy mluvit.

Vše probíhá zábavnou formou, prostřednictvím již zmíněných písniček a také her, výtvarných a pohybových aktivit, interakcí a speciálních činností. Autorka metody, britská lingvistka Helen Doron, vytvořila speciální výukové materiály, které děti před začátkem výuky obdrží. Jde o originální písně, animovaná videa a vzdělávací aplikace. V samotných hodinách je pak stěžejní element zábavy.

Ukázka písničky:

Jak vypadá třída

Výukové kurzy jsou vždy uzpůsobeny věku a odpovídajícím zájmům dětí (cca od tří měsíců až do 19 let), skupina by tedy měla být co nejvíce věkově homogenní. Ideální počet dětí v jedné skupině je 4-8. Děti do 4 let docházejí většinou spolu s rodičem nebo jiným rodinným příslušníkem. Zásadní je, že ve třídě se mluví pouze anglicky.

Jaký by měl být učitel

Důležitou roli hraje samozřejmě vynikající znalost angličtiny, ale také kladný vztah k dětem. Záleží na pozitivní zpětné vazbě a schopnosti děti motivovat. Součástí výuky by kromě samotného jazyka mělo být také předávání hodnot. Učitelé musí projít pro výuku metodou Helen Doron speciálním školením.  

Jaké jsou výhody této metody

Pro děti je tato metoda atraktivní především svou hravostí a nenásilným způsobem učení jazyka, který funguje na bázi toho, jak si osvojují mateřštinu, pro rodiče zase tím, že pro ně neznamená velkou zátěž. S dětmi se nemusí doma učit ani připravovat, stačí pouze opakovaný poslech CD. Výhodou pro učitele je, že se může opřít o existující materiály. Co může být u této metody náročné, je neustálá přítomnost anglického jazyka a naopak absence jazyka mateřského. Je také nezbytné udržet pozitivní a podnětnou atmosféru, která podporuje učební proces a díky které se skutečně jedná o učení hrou a ne pouhou hru.

Kurzy Helen Doron v České republice a na Slovensku

V dnešní době existuje více než 1000 učebních center využívajících metodu Helen Doron, a to v celkem 37 zemích, včetně České republiky a Slovenska, a nová stále přibývají. Kurzy začínají zpravidla na začátku školního roku. Děti můžete do Helen Doron kurzů zapsat například v Nitře. 

Více informací o metodě

Reportáž České televize o metodě Helen Doron

Užitečné aplikace 

Kurzy angličtiny pro děti jsou k dohledání v databázi jazykových škol.

 

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář