Jak se dostat na Harvard

Jak se dostat na Harvard
…Princeton a jiné vynikající americké univerzity neboli “How to Get to Harvard, Princeton and other outstanding US universities“ je název semináře pro zájemce o studium na univerzitách v USA. 

Rekord www.jazykovky.cz

Rekord www.jazykovky.cz
Ke konci srpna zaznamenala nejrozsáhlejší internetová databáze jazykových škol a kurzů na českém internetu – www.Jazykovky.cz rekordní příliv návštěvníků za celých pět let existence portálu.

Zvládání náročných překladů

Zvládání náročných překladů
Každý, kdo se zabývá překlady, je denně konfrontován s potřebou vyhotovit překlad v maximální kvalitě – a co nejrychleji. Tento rozporuplný trend, který se v překladatelské praxi stále výrazněji prosazuje, se stal „leit“ motivem již čtvrté překladatelské konference.

Co je program Socrates?

Co je program Socrates?
Vzdělávací program Evropské unie Socrates zprostředkovává spolupráci mezi evropskými školami, studenty, vzdělávacími zařízeními a jinými subjekty, zapojenými do vzdělávacího procesu.

Výuková videa pro studium angličtiny

Výuková videa pro studium angličtiny
Myslíte si, že při učení se cizím jazykům je nutné zatnout zuby a trpět a bez toho to nejde? Tak to vás asi nebude zajímat náš tip na internetové stránky s mnoha zajímavými krátkými výukovými videozáznamy k přehrání zdarma… 

Jak psát esej pro americké univerzity

Jak psát esej pro americké univerzity
V případě, že zvažujete do budoucna studium na některé z univerzit v USA, asi už víte, že americké univerzity ve většině případů vyžadují sepsání eseje. Jsou dva druhy esejů – personal essay a academic essay. Oba se od českého pojetí psaní eseje dost liší.

Stipendia pro studium v zahraničí

Stipendia pro studium v zahraničí
Zajímá vás možnost studia na některé zahraniční univerzitě? MŠMT na základě mezivládních kulturních dohod nabízí stipendijní pobyty do mnoha zemí. Nabídku těchto stipendií zveřejňuje Akademická informační agentura (AIA) a informuje o ní i všechny univerzity a vysoké školy v České republice.

Jazyk: Dánština

Jazyk: Dánština
Svět jazyků není jen angličtina, němčina a francouzština. Kolem nás existuje spousta zemí s krásnou mateřštinou a lidmi, kvůli kterým stojí zato do tohoto jazyka nahlédnout. V zájmu rozšíření vašich jazykových obzorů vám tedy přinášíme informace o dánštině – jazyku, kterým šumí vítr pod rameny větrných mlýnů.

Proč se lidé hlásí na pomaturitní studium?

Proč se lidé hlásí na pomaturitní studium?
Výzkum jazykové školy Tutor ukázal, že hlavním důvodem pro pomaturitní studium jazyka je snaha naučit se jazyk aktivně používat v praxi a touha po složení mezinárodní jazykové zkoušky. Nezanedbatelnou roli hraje také udržení statutu studenta. S výrazným odstupem pak následují důvody jako další studium na vysoké škole, možnost vycestovat do zahraničí či využitelnost jazyka v zaměstnání.

Jak psát americké eseje

Jak psát americké eseje
Fulbrightova komise připravila na druhou polovinu srpna seminář o akademickém psaní na amerických univerzitách pod vedením amerického studenta Gartha Pattersona.