Pomaturitní studium levněji

Nyní přichází období, kdy je pro čerstvé maturanty nejvýhodnější podat přihlášku k pomaturitnímu studiu na jazykové škole. Uchazeč tak může ušetřit až několik tisíc z kurzovného.

Pomaturitní jazykové studium je jednou z alternativ, kterou volí nejčastěji studenti, kteří se nedostali na státní vysokou školu. Pomaturitní studium jazyka je jednoleté a ukončené v mnoha případech jazykovou zkouškou.

Základní cena pomaturitního studia je od 20 do 30 tisíc za rok. Jazykové školy poskytují znatelné slevy na přihlášky podané a zaplacené v dřívějších termínech. Uchazeč se o své peníze nemusí bát, školy často ručí za vrácení plné částky, pokud je uchazeč následně přijat na VŠ. Cena studia tak může klesnout po slevě až o 5 tisíc.

Statut studenta

Jednoleté denní pomaturitní studium má všechny náležitosti řádného denního studia a je uznáno MŠMT ČR, z čehož vyplývá i hlavní výhoda: čerství maturanti mají zachován statut studenta se všemi sociálními výhodami. Mají státem hrazené zdravotní i sociální pojištění, využívají všech studentských slev a jejich rodiče mají nárok na přídavky.

Kromě studia jazyků je možné studovat i „nulté ročníky“ lékařských a právnických fakult či jiných oborů. Toto pomaturitní studium je sice také akreditováno MŠMT, ale není při něm zajištěn statut studenta. Řada studentů proto kombinuje nulté ročníky s jazykovými hodinami – připraví se tak k přijímacím zkouškám na další rok a zároveň jim zůstanou studentské výhody.

Nezůstávejte jen u angličtiny

Při čistě jazykovém studiu není nutné omezovat se pouze na jeden jazyk. Studium lze buď rozdělit mezi dva rovnocenné jazyky, nebo zvolit jeden jako hlavní a druhý jako doplňkový: „Studium s druhým doplňkovým jazykem probíhá tak, že dopoledne studenti mají pomaturitní angličtinu (tedy plných 680 hodin za rok) a odpoledne (2x či 1x týdně – dle vlastního výběru) další jazyk. Zdá se, že letos bude o tuto formu studia velký zájem. Studentům se tato kombinace líbí zejména z toho důvodu, že studium není roztříštěno napůl na dva jazyky, ale plně se věnují angličtině a druhý jazyk mají jako nadstavbu,“ vysvětluje Světla Košková z jazykové školy Tutor.

Vyučovány jsou obvykle angličtina, němčina, často také francouzština a španělština ale i jiné, méně běžné jazyky jako například norština.

Ředitelka jazykové školy MKM Gabriela Kučerová dodává: „Stále přetrvává největší zájem o pomaturiní studium angličtiny. Tento poměr je 1:4 ve prospěch angličtiny, přestože preference studentů se pomalu mění.“

To potvrzuje i Ing. Eva Mocová z Bohemia Institutu: „Zaznamenáváme stoupající zájem o mezinárodní jazykové zkoušky na úkor státních zkoušek, i když ještě před 4 lety byla preference opačná. Zároveň stoupá vstupní jazyková úroveň studentů. Nepatrně vzrůstá poptávka po dalších doplňkových jazycích – italštině a ruštině, zájem o němčinu v rámci otevřených i pomaturitních kurzů naopak klesá, v rámci firemních kurzů naopak vzrůstá. Zájem o francouzštinu je již vyrovnaný cca 3 roky.“

Studium a formy výuky

Výuka v pomaturitním studiu neprobíhá pouze klasickou formou výkladu, velký důraz je kladen na schopnost reagovat v běžných situacích, studenti mají rozvíjet své komunikační a improvizační schopnosti v cizím jazyce.

Při nástupu ke studiu se většinou nekonají žádné přijímací zkoušky, pouze rozřazovací testy, na základě kterých jsou studenti rozděleni do skupin dle své úrovně. Naopak během studia by měli mít studenti stálý přehled o své úrovni prostřednictvím testů.

Michaela Miller, manažerka jazykové školy Elvis dodává: „V naší škole kromě samozřejmého pravidelného testování organizujeme v průběhu roku i reálné simulace cambridgeských zkoušek tak, jak se skládají na British Council. Studenti jsou tak nejen podrobně seznámeni s formátem zkoušky, kterou budou na konci roku skládat, ale i s jejím průběhem a hodnocením, což jim mimo jiné pomáhá výrazně snížit nervozitu při skládání reálné zkoušky.“

Jazykovky z České republiky nabízející pomaturitní kurzy najdete v databázi jazykových škol www.jazykovky.cz.

Související články:

Pomaturitní studium jazyků 2017/18 – velký přehled jazykových škol
Pomaturitní studium jazyků 2016/17

Pomaturitní studium v roce 2008
Jak si vybrat pomaturitní studium
Proč se lidé hlásí na pomaturitní studium?
Pomaturitní studium jazyků

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář