Španělština – Certifikáty DELE

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou
mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti
španělštiny jako cizího jazyka. Uděluje je Institut Cervantes jménem
španělského Ministerstva vzdělání a vědy.

Diplom Dele Inicial (Úroveň středně pokročilí – dle Rady EU B1) dokládá, že ovládáme jazyk natolik, že dokážeme porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Diplom Dele Intermedio (Úroveň pokročilí – dle Rady EU B2) dokládá, že ovládáme jazyk natolik, že si dokážeme poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.

Diplom Dele Superior (Úroveň velmi pokročilí – dle Rady EU C2) dokládá, že ovládáme jazyk natolik, že si dokážeme poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí, které jeho prostřednictvím prokazujeme.

Na přípravě vzorových zkoušek a jejich hodnocení pro získání Diplomu španělštiny spolupracuje Institut Cervantes s Universitou v Salamance.

Uchazeči musejí ke zkoušce přinést:
– Orazítkovanou kopii přihlášky.
– Pas nebo doklad totožnosti, kterým se prokázali u zápisu.
– Úřední pozvánku ke zkoušce, kterou obdrželi ze zkouškového střediska.

 

 

Nejbližší termín zkoušky DELE v ČR

Aktuální termín zkoušky je pátek 11. května 2007 a v sobotu 12. května v případě velkého množství uchazečů.
Termín zápisu: od 1. března do 6. dubna 2007, (včetně obou těchto dnů).

Zkoušky se skládají ze tří částí, které obsahují různá cvičení.

DELE INICIAL

1. Část zkoušky
Porozumění četbě (40 minut):
a) Uchazeč odpoví správně na otázky s výběrem odpovědí. Otázky budou vycházet z informačních textů.
b) Na základě několika otázek uchazeč vyhledá v textu určitou informaci.

Písemné vyjadřování (50 minut):
Napsat krátké a jednoduché texty praktické povahy jako poznámky, upozornění atd.

2. Část zkoušky
Mluvnice a slovní zásoba (40 minut):
a) Uchazeč spojí různé věty s odpovídajícími situacemi.
b) Uchazeč vyhledá v různých větách slova nebo výrazy, které neodpovídají kontextu.
c) Uchazeč vybere správnou možnost a doplní text.

3. Část zkoušky
Sluchové pochopení (30 minut):
Uchazeči budou nabídnuta čtyři cvičení složená z jednoduchých dialogů a zaznamenaných zpráv. Bude nutné vybrat správné odpovědi

Ústní vyjadřování (10 minut):
Uchazeč bude udržovat se zkušební komisí rozhovor dlouhý 10 až 15 minut.

DELE INTERMEDIO 

1. Část zkoušky
Porozumění četbě (60 minut):
Uchazeč odpoví správně na 12 otázek s výběrem odpovědí, které se týkají 4 textů. Rozsah těchto textů nepřekročí 450 slov.

Písemné vyjadřování (60 minut):
Uchazeč napíše osobní dopis a slohovou práci.
Každý text musí mít 150 až 200 slov.

2. Část zkoušky
Mluvnice a slovní zásoba (60 minut):
Uchazeč provede dvě následující cvičení:
a) Nehotový text (20 mezer): ze tří možností vybere správnou pro každou mezeru.
b) Doplní správnou volbou 40 krátkých dialogů, ve kterých bude v každém mezera.

3. Část zkoušky
Sluchové pochopení (30 minut):
Uchazeč odpoví na 12 otázek s výběrem odpovědí, které budou vycházet z 4 ústních textů (nahrávek).
Nahrávky se budou skládat z oznámení, zpráv,  rozhovorů či pohovorů.

Ústní vyjadřování (10-15 minut):
Uchazeč bude udržovat se zkušební komisí rozhovor dlouhý 10 až 15 minut.

DELE SUPERIOR 

1. Část zkoušky
Porozumění četbě (60 minut):
Uchazeč provede dvě následující cvičení:
a) Správně odpoví na 9 otázek s výběrem odpovědí, které se týkají 3 textů. Rozsah těchto textů nepřekročí 800 slov.
b) Spojí nejvýše 10 řad úryvků textu.

Písemné vyjadřování (60 minut):
Uchazeč napíše dopis na téma z nesoukromé oblasti a slohovou práci. Každý text musí mít 150 až 200 slovy.

2. Část zkoušky
Mluvnice a slovní zásoba (60 minut):
Uchazeč provede tři následující cvičení:
a) Nehotový text (20 mezer). Vybere správnou odpověď ze tří, které se mu nabízejí pro každou mezeru.
b) Cvičení s více volbami. Vyplní mezeru jednou z voleb, které se mu nabízejí pro každou z 35 vět, z nichž se skládá cvičení.
c) Najde 5 gramatických chyb v jednom nebo několika krátkých textech.

3. Část zkoušky
Porozumění slyšenému (45 minut):
Uchazeč odpoví na 16 otázek s výběrem odpovědí, které budou vycházet z 4 ústních textů (nahrávek). Nahrávky se budou skládat z rozhovorů mezi dvěma a více účastníky nebo z komentářů a zpráv odvysílaných různými sdělovacími prostředky.

Ústní vyjadřování (10-15 minut):
Uchazeč bude udržovat se zkušební komisí rozhovor dlouhý 10 až 15 minut.

Hodnocení zkoušek a oznámení výsledků

K získání Diplomu DELE Inicial,  Intermedio nebo Superior je třeba
získat z každé části zkoušky hodnocení “Apto” (tzn. 70% odpovědí
správně).

Institut Cervantes sdělí uchazečům výsledky přibližně do tří měsíců od složení zkoušky, jakmile dojde ke schválení hodnotících listin vydaných spolupracující universitou. Oddělení diplomů současně informuje o výsledcích na internetové stránce http://diplomas.cervantes.es. Pokud chce uchazeč zjistit výsledky, bude muset zadat kód zápisu a datum narození.

Uznání DELE

Diplomy ze španělštiny jako cizího jazyka (DELE) jsou jediným mezinárodně vydávaným  osvědčením Ministerstva vzdělávání a vědy Španělského království, které má mezinárodní platnost a je v celém světě uznávané soukromými společnostmi, obchodními komorami a veřejnými i soukromými  vzdělávacími institucemi. Jejich užitečnost se týká především odborných a vzdělávacích oblastí.

Text byl převzat z tiskového materiálu Instututu Cervantes. Více informací o jazykových zkouškách ze španělštiny získáte na www.JazykoveZkousky.cz.

Další informace k tématu:

DELE – informace z roku 2006

Deset nejčastějších chyb ve španělštině 

Španělština Online – internetový portál zaměřený na španělštinu, jazykové školy a kurzy, jazykové zkoušky, studijní materiály zdarma

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář