Angličtina pro děti: metoda Wattsenglish

Mnohé děti dnes začínají s cizím jazykem v raném věku. Oproti svým ostatním vrstevníkům získávají výhodu vstřebávání jazyka v době, kdy se zároveň učí i své mateřské řeči. Na principu dvojjazyčné výuky je postavena metoda Wattsenglish, která využívá nízkého věku dětí jako nejlepší doby pro začátek lekcí cizího jazyka.

Metodika výuky

V případě Wattsenglish se nedá mluvit o klasické výuce, protože dítě si jazyk přirozeně osvojuje podobně jako svou mateřskou řeč. Metoda vytváří prostředí, které obvykle vzniká v bilingvních rodinách, kde každý z rodičů mluví jiným jazykem a dítě proto vnímá oba dva jako rovnocenné. Děti jsou schopny řeči porozumět, i když ještě nezvládají samy formulovat věty.

Lektoři si s dětmi hrají, vymýšlí pohádky a další interaktivní prostor, v rámci kterého je dítě plně vtaženo do děje (hry) a automaticky reaguje. Každé dítě je individualitou, a proto se dospělý (lektor) plně soustředí na jednotlivce a vyzdvihuje jeho kvality. Všichni mají šanci vyniknout, což děti motivuje k tomu, aby svou pozornost koncentrovaly na dobu, kdy probíhá výuka jazyka. Děti jsou chváleny již za pokusy o vyjádření – tj. od samého začátku výuky.

Při výuce hraje velkou roli i neverbální komunikace a zapojení všech dětských smyslů. Metoda Wattsenglish tak využívá přirozeného chování dětí, a proto umožňuje osvojení cizího jazyka i u těch, které by později měly s klasickou výukou problémy.

Ve skupině je maximálně 8 dětí a doba věnovaná cizímu jazyku se dělí do krátkých pěti či desetiminutových bloků. Děti tak nejsou přetěžovány a mají čas si odpočinout.

Metoda Wattsenglish a její principy:

  • schopnost porozumět
  • využití her a pohybu
  • nepřímé učení
  • rozvíjení představivosti
  • střídání činností
  • upevňování
  • individuální přístup
  • aplikace mateřského jazyka

Předškolní děti

Metoda Wattsenglish byla vyvinuta britským lektorem Bc. Stephanem Wattsem a je zaměřena speciálně na předškolní a mladší školní děti. V souvislosti s jejich růstem a postupem se kvalifikovaní lektoři pro výuku Wattsenglish začínají objevovat i na prvních stupních základních škol. V České republice již také existují jazykové školky, které jsou zaměřeny na výuku předškolních dětí.

Lektoři a jejich příprava

K výuce cizího jazyka je často vhodné zvolit rodilého mluvčího, který děti nutí používat cizí řeč, protože pro komunikaci s ním je to nezbytné. V současné době je však toto pro řadu mateřských školek nemožné, a proto je výuka metodou Wattsenglish přizpůsobena i českým lektorům, kteří alespoň částečně ovládají angličtinu.

„Kurzy mohou být vedeny kmenovými učiteli MŠ, kteří mají zájem o výuku angličtiny a pro něž společnost Wattsenglish Ltd. zajistí kromě již zmíněné metodiky i kompletní výbavu (učebnice, interaktivní CD a DVD, obrázkové karty, osnovy atd.). Jako motivace pro děti pak slouží pravidelné návštěvy rodilého mluvčího rovněž vyškoleného společností Wattsenglish Ltd. a jednou ročně půldenní vzdělávací akce plná jazykových her a aktivit. Rodiče spolu s MŠ si ovšem mohou zvolit i variantu s častější participací rodilého mluvčího, či přímo kurzy vedené pouze rodilým mluvčí,“ říká autor metody Stephen Watts.

Učitel stanovuje podmínky, za kterých je nutné mluvit pouze anglicky (např. plyšový medvídek neumí česky a mluví pouze anglicky aj.) a ve hře na český jazyk nereaguje. Děti se plynule přizpůsobují změnám a po určité době již samy začínají cizí jazyk s úspěchem používat.

Pro přípravu lektorů akreditovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzdělávací program Metodika výuky angličtiny pro předškolní a mladší školní děti, který je určen pro učitele dětí z těchto věkových kategorií.

Související články z rubriky:

Co je metoda drillu? 

Co je komunikativní metoda?

Co je Nepustilova metoda?

Co je sugestopedie nebo superlearning?

Angličtina pro děti – Helen Doron

Metoda: Act & Speak

Co je Callanova metoda?

Metoda: Total Physical Response

Jazykové kurzy pro děti

Zaujala vás výuka dětí? Podívejte se na stránky www.jazykovky.cz a vyhledejte si ten správný kurz pro své dítě.
Nevíte, kdy je vhodné začít s výukou dětí? Přečtěte si tento článek o výuce cizího jazyka u dětí.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář