Angličtina pro děti – Helen Doron

Se začátkem tohoto školního roku se nabídka jazykových kurzů v Brně a dalších městech rozšířila o kurzy angličtiny pro nejmenší. Výuka probíhá v centrech Helen Doron Early English metodou, podle které se více jak 60 000 dětí z celého světa učí angličtinu déle než 20 let.

Pro jak staré děti jsou kurzy určeny?

Kurzy jsou výjimečné v tom, že jsou určeny dětem již od jednoho roku, kdy se teprve učí komunikovat ve svém mateřském jazyce a angličtinu vnímají jako druhý jazyk. Připravuje se dokonce i výuka dětí již od  tří měsíců. Výuka je však určena i pro děti starší, a to až do 14 let věku.

Kurzy představují  sedm let navazující výuky. Lekce jsou uzpůsobeny věku dětí a jsou pro ně velmi zábavné.

Jak metoda funguje?

Tato metoda výuky angličtiny funguje na principu osvojování si mateřského jazyka. Děti nejprve doma naposlouchají výuková CD s anglickými písničkami a básničkami, poté přijdou do školy, kde si vše s paní učitelkou vysvětlí a tak děti postupně začínají mluvit. Ve třídě se na děti mluví pouze anglicky. Rodiče  nemusí děti doma nijak zkoušet ani připravovat na hodinu, stačí pouze opakovaný poslech CD.

Při učení se svému mateřskému jazyku dítě zpočátku slyší slova, kterým nerozumí. Rodiče mu pomáhají pochopit význam zvuků pochvalou, odměnou, objetím nebo políbením pokaždé, když dítě vysloví správné slovo nebo prokáže porozumění.

Helen Doron Early English napodobuje tento přirozený proces a učí dítě anglicky stejně, jako se dítě učí svému mateřskému jazyku. Cílem je naučit dítě či nemluvně významu zvuků, které již absorbovalo a které jsou pro něj známé. K tomu dochází na sezeních s jeho učitelem Helen Doron, ve skupinkách 4-8 dětí. Formou speciálních činností, her a písniček se tu dítě učí významu zvuků, které již zaznamenalo.

Jaké materiály se při výuce používají?

V hodinách se používají speciální výukové materiály vytvořené lingvistkou Helen Doron, které každé dítě obdrží  se začátkem výuky. Součástí těchto materiálů jsou také poslechová CD, která jsou určena pro poslech doma.

Děti slyší audio program Helen Doron Early English z CD znovu a znovu, aniž by mu věnovaly aktivní pozornost nebo se slovům snažily porozumět. Za nějaký čas si dítě přirozeně a v prostředí domova osvojí zvuky, slova i gramatické struktury anglického jazyka.

Kdo kurzy vyučuje?

Na výběr učitelů je kladen velký důraz. Výborná znalost angličtiny je samozřejmostí, neméně důležitý je vztah k dětem. Učitelé vyučující metodou Helen Doron Early English procházejí náročným speciálním několikadenním školením a jsou každoročně doškolováni.

Co mohou rodiče udělat?

Rodiče se s dítětem mohou objednat na ukázkovou hodinu zdarma, kde získají více informací o metodě Helen Doron Early English, přesvědčí se, jak jejich dítě reaguje a budou jim zodpovězeny případné dotazy.

Kdy kurz začínají?

Program obvykle probíhá od začátku školního roku do konce. Kurzy mohou ovšem začít kdykoliv během roku. Ve skupince je vždy maximálně 6 věkově podobných dětí. Mladší děti do výuky doprovází jeden z rodičů a stává se aktivním účastníkem hodiny.

Kurzy angličtiny pro děti ve vašem regionu hledejte v databázi jazykových škol www.Jazykovky.cz.

Více informací o metodě i na www.helendoron.com.

Další související články:

Jak se učí dítě a jak dospělý?

Angličtina pro děti: metoda Wattsenglish

Jazykové kurzy pro děti

Co je Callanova metoda?

Co je metoda drillu?

Co je komunikativní metoda?

Co je Nepustilova metoda?

Co je sugestopedie nebo superlearning?

Metoda: Act & Speak – učení hraním divadla

Metoda: Total physical response

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář