Metoda: Act & Speak

Vystudovaná učitelka angličtiny Barbora Dočkalová vypracovala metodu výuky pomocí divadla Act & Speak (hraj a mluv), která si bere za cíl naučit bez učení. V současné době má metoda úspěch hlavně při výuce dětí, ale má i první spokojené studenty z řad dospělých.

Výuka prostřednictvím divadla – to hlavně v žádném případě neznamená, že jsou kurzy určeny pouze hercům nebo jedině extrovertním osobnostem; většina studentů naopak žádnou předchozí hereckou zkušenost nemá. Kdo očekává pouze „odříkávání“ naučeného textu na jevišti, bude také překvapen: „Studenti si k nám nepřicházejí sednout do lavic. Jazyky se učí „na nohou“, v akci, hraním konkrétních situací a nejrůznějších rolí, a to jak podle scénářů, tak formou improvizace,“ vysvětluje autorka metody Act & Speak a zakladatelka jazykové školy Jeviště Barbora Dočkalová.

Originální hry z pera zakladatelky

152495086Důležitou součástí je zásada, že každý musí dostat stejný prostor; v případě dětského představení to znamená, že není žádná „hlavní“ postava, kterou obsadí nejlepší žák a průměrní žáci hrají „křoví“ s jediným dialogem. Z toho vyplývá, že ne každá hra je k nastudování vhodná. Barbora Dočkalová tedy sama hry píše, vymýšlí k nim písně, texty i doplňující cvičení.

Navíc se všichni učí dialogy všech: „Nejprve si děti zkouší všechny postavy, formou improvizace hádají, co bude v další scéně, z vybraných replik sestavují zcela nové situace, postupně přemýšlejí, která role by se jim nejvíce líbila – a teprve v druhé polovině celého procesu role skutečně obsadíme a nazkoušíme finální podobu hry. Tím se děti naučí mnohem více a celý proces je pro ně zajímavější; kdyby byly od začátku odkázány na jednu jedinou roli, bylo by pro ně nacvičování po čase zdlouhavé,“ vysvětluje Barbora Dočkalová.

U dospělých je výuka mnohem širší. Slovíčka a gramatika se nevztahují jen k jednomu scénáři, ale pracují s množstvím kratších scén, úryvků z jiných divadelních her, vytvářejí vlastní texty a především rozvíjí improvizační dovednosti. Zvláštní gramatické scénáře, většinou v podobě kratičkých her s humornou zápletkou, ukazují význam a použití probíraných gramatických konstrukcí. Zlepšuje se výslovnost, protože je doprovázena správnou intonací. Hraním rolí se dospělí zejména zbaví svých zábran a studu napodobovat cizí přízvuk.

Spojení divadla s výukou cizích jazyků není novinkou moderní metodologie; tradice školních představení sahá hluboko do minulosti. Avšak teprve v nedávné době si tento přístup začal získávat pozornost, která mu náleží, a to jak z řad učitelů, tak profesionálních divadelníků. Divadelní projekt není už vnímán jako pouhé jednorázové zpestření výuky, ale jako vysoce přínosná činnost, která může mít pro účastníky zásadní význam.

Act & Speak

Act & Speak (hraj a mluv) je původní metoda výuky cizích jazyků prostřednictvím divadla, jejíž autorkou je zakladatelka školy Jeviště Barbora Dočkalová. Její výzkum, experimentální projekty a soustavná práce jasně ukázaly, že některé způsoby využití divadla jsou efektivnější než jiné a že účinnost velmi výrazně vzroste, jsou-li dodržována jistá pravidla. Postupně vyvinula vlastní metodu, kterou je možno popsat v deseti základních principech:

  1. Studenti se učí cizí jazyk prostřednictvím divadla.
  2. Činnosti v rámci kurzů zahrnují různé druhy improvizace, hraní podle scénáře, psaní a režírování scén. Zvláštní pozornost je věnována hraní v ucelených divadelních produkcích.  
  3. Proces přípravy prezentace či představení je stejně důležitý jako výsledný produkt – vystoupení. Zkouška (lekce) tedy stojí v centru pozornosti a musí být maximálně přínosná pro všechny její účastníky bez ohledu na míru jejich hereckého talentu.
  4. Všechny divadelní techniky a materiály jsou přímo vytvořeny nebo adaptovány na výuku cizích jazyků. Každá role ve scénáři poskytuje dostatek jazykového materiálu k učení a každá role je důležitá pro děj. (Mezi herci neexistuje hierarchie.) Scénáře jsou hodnotné jak po stránce dramatické (akce, napětí, humor), tak po stránce jazykové (velké množství užitečných slov a frází).
  5. Divadelní hry pro děti obsahují pouze krátké repliky a svěží dialogy, písničky a rýmy.  Jazyk je vždy úzce spjat s dramatickou akcí (neexistují dlouhé monology nebo abstraktní promluvy). Ke scénářům dostávají děti zábavná jazyková cvičení (křížovky, komiksy apod.)
  6. Gramatika je prezentována a prožívána v konkrétních scénách a situacích. Používáme speciální gramatické scénáře – kratičké hry objasňující užití určitého gramatického jevu, zasazeného do smysluplného dialogu. Tyto scénáře studenti při hodinách inscenují, přičemž si text plně osvojí a zažijí. Schopnost pohotově utvořit určitou konstrukci jde tedy ruku v ruce s konkrétní zkušeností s jejím použitím a významem.
  7. V prvních dvou třetinách nácviku ucelené hry zkouší všichni všechno. Každý má dostatek příležitostí zahrát si všechny postavy ze scénáře, přibrat jejich řeč do svého repertoáru a zjistit, která z rolí mu nejlépe „sedí“. Konečné obsazení přichází na řadu až v době, kdy se studenti se scénářem dobře seznámili a částečně ho ovládají, překonali případný ostych a odhalili svá nadání.
  8. Náplní lekcí jsou dramatické hry, komunikační a jazyková cvičení a většinou též písničky. Prostřednictvím těchto činností se studenti seznamují s jazykem hry a učí se jej s jistotou používat v různých situacích. Hravou formou si tak postupně zapamatují většinu replik již na zkouškách.
  9. V poslední třetině kurzu (po přidělení rolí) mají lekce podobu divadelních zkoušek v tradičním slova smyslu, kdy se herci podrobně zaměřují na jednotlivé scény a postavy.
  10. Kurz končí veřejným představením. 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář