Callanova metoda – užitečné otázky a odpovědi

Callanova metoda je založená na jednoduchém principu otázek a dlouhých
odpovědí, pomocí kterých se učí. Metoda klade důraz na rozvíjení
rychlých a pohotových reakcí při používání řeči, cílem je plynulé
mluvení bez přemýšlení jako v rodném jazyce.

Metoda používá tzv. kontrolované konverzace – učitel klade otázky a student na ně odpovídá. Pokud student neví, jak by odpověděl, je tu učitel, který ho vede a pomáhá mu, vkládá mu slova do úst.

Mluvit, mluvit, mluvit – až 4krát více!

„Tajemství úspěchu učení se cizímu jazyku je opakování a ještě jednou opakování – získávání schopnosti mluvit v cizím jazyce bez přemýšlení.“ 

Ve třídě je většinou maximálně 10 studentů, což znamená, že dané slovo uslyší každý z nich několikrát za sebou. Během jedné vyučovací hodiny (která trvá 50 minut) slyší a mluví student 4x více, než v tradiční hodině výuky cizího jazyka.

Jak probíhá výuková hodina

Vyučovací hodina vedená Callanovou metodou je rozdělena do několika částí.

Formou otázky – odpovědi lektor vysvětlí nové slovo, vazbu či jiný gramatický jev a potom klade otázky obsahující nové učivo, na které student s pomocí lektora odpovídá. V dalších hodinách se všechno opakuje. Opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 70% vyučovací hodiny. Zbývající část, asi 25%, se čte a píšou diktáty.

Postup výuky má napodobovat způsob učení se mateřskému jazyku u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a opakovat a nakonec číst a psát.

Lektor mluví maximální rychlostí

Učitel v hodině Callanovy metody se snaží hovořit už od počátku na studenty maximální rychlostí, tzn. 200-240 slov za minutu (pro srovnání – při běžné hodině angličtiny lektor mluví rychlostí asi 100 – 120 slov za minutu).

Lektor také používá dynamickou komunikativní mimiku, aby studenty vtáhl do aktivní komunikace. Zároveň je neustále pobízí, aby odpovídali rychle, automaticky.

Nejvíc se naučíte v hodině a bez domácích úkolů

Samozřejmě, že celý čas nemluví pouze lektor, ale i studenti se podílí na konverzaci v hodině. Každá chyba je lektorem okamžitě opravena a student musí nejprve zopakovat správné znění odpovědi, než pokračuje dále.

Callanova metoda také nepoužívá domácích úkolů – vše podstatné se má student dozvědět a naučit v hodině.

Callanova metoda má naučit konverzační formě jazyka a pomoci překonat ostych z mluvení. Student je neustále zapojován do průběhu a konverzace vyučovací hodiny. Největší důraz se přitom klade na schopnost vyjadřovat se a rozumět.

Naléhavost, rychlost a oprava!

Můžeme to shrnout do tří základních principů: rychlost mluveného slova, oprava výslovnosti a naléhavost. Učitel nedává studentovi čas na přemýšlení nad odpovědí. Student musí mluvit anglicky bez přemýšlení zcela přirozeně jako v rodném jazyce.

Tato metoda představuje názor, že je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit z obavy, že uděláme chybu.

„Tajemství úspěchu učení se cizímu jazyku je opakování a ještě jednou opakování – získávání schopnosti mluvit v cizím jazyce bez přemýšlení.“

Zajímavé internetové odkazy

www.callan.co.uk

Diskuze na stránkách www.proz.com

Jazykové školy, vyučující (nejen) Callanovou metodou, naleznete v databázi Jazykových škol.

Autorka spolupracuje s jazykovou školou Top School.

 

 

 

Přidat komentář