Daně a pojištění ve Velké Británii

Vyřízení všech formalit při hledání práce v cizině je často složitý proces. Kromě nalezení té správné práce však nezapomeňte myslet také na důležité informace týkající se daní, sociálního a zdravotního pojištění. Hodit se vám budou i informace o tom, jak zažádat o navrácení přeplatku na daních, pokud jste pracovali ve Velké Británii.


Zdravotní a sociální pojištění v jednom

National Insurance Number (NIN) je číslo, pod kterým je každý občan Velké Británie vedený u finančního úřadu. Dá se to také chápat jako „osobní účet“, na kterém se přičítá odvedené pojištění (sociální i zdravotní) a daně. Číslo vypadá pak takto QQ 12 34 56 A. Toto číslo se nikdy nemění, nehledě na to, jestli jste změnili rodinný stav, bydliště, jméno nebo opakovaně opustíte zemi, číslo vám vždy zůstane stejné.

Sociální pojištění je podobné tomu našemu. Toto pojištění, stejně pak jako daně z příjmu, je placeno jen na jednom místě v rámci EU. Jestliže tedy vycestujete za prací do jedné z členských zemí, je nutné se odhlásit v ČR.

Jak a kde se vyřizuje NIN

Členové EU si číslo mohou vyřídit po prvním dni stráveném na území Velké Británie. Stačí zatelefonovat na pracovní úřad a domluvit si na pobočce schůzku s úředníkem. Není nutné mít zajištěné zaměstnání. Stačí jen ústně potvrdit, že si práci hledáte, popřípadě jakým způsobem. Pro založení budete potřebovat cestovní pas (příp. občanský průkaz), řidičský průkaz (má-li ho žadatel) a doklad potvrzující adresu bydliště ve Velké Británii (nejlépe smlouva o bydlení).

Kolik se odvádí na pojištění

Poplatek na pojištění se odvádí z každé výplaty, pokud však měsíční výdělek nepřesahuje hranici zhruba 600 GBP, pojištění se neplatí. Peníze jsou použity na různé druhy přídavků nebo důchod, na který vzniká nárok po pěti odpracovaných letech na území Velké Británie. Důchodový věk je 65 let pro muže a 60 pro ženy.

Samotná výše poplatku se odvíjí od toho, jestli jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a kolik vyděláváte.

Zaměstnanci
Pro rok 2011 – 2012 se pojištění odvádí 12 % z hrubé týdenní výplaty v rozmezí 139 GBP a 817 GBP. V případě týdenního hrubého výdělku nad 817 GBP se navíc zaplatíte dalších 14 % a to pouze z částky nad 817 GBP.

OSVČ
Odvody osob samostatně výdělečně činných se dělí na dvě třídy:
OSVČ s příjmem do 7 225 liber ročně spadají do Class 2. Pojištění pak činí 2,5 GBP týdně. (Lze jej platit týdně, měsíčně či čtvrtletně.) Pokud máte vyšší příjem, patříte do Class 4.
Class 4  – Pojištění tvoří 9 % z příjmu, jestliže roční nezdaněný výnos vašeho podniku je mezi 7 225 GBP a 42 475 GBP. Pokud je váš příjem vyšší než horní hranice, tak váš výdělek nad tuto částku (tj. nad 42 475) bude navíc zdaněn dalšími 2 %.

Svůj příspěvek si každý může ověřit u finančního úřadu HM Revenue and Customs (HMRC), které má pro tyto účely zřízenou speciální telefonní linku.

Daně

Odvod za tímto účelem se také moc neliší od toho, na který jsme zvyklí u nás. Rozdíly však existují. Jedním ze zásadních je rozdělení daní do tříd neboli tax code. Tohle číslo najdete na své výplatní pásce.

Tax code se skládá z trojčíslí, za kterým je písmeno. Jestliže písmeno nahradíte číslem 9, pak ukazuje, kolik ročně můžete vydělat, aniž byste odváděli daň.

Tax code 508L v praxi znamená, že z částky 5 089 GBP vydělané za rok neodvedete jako zaměstnanci žádnou daň. Tato částka je rovnoměrně rozdělena do celého daňového roku.

Přebytek je vrácen, viz níže jak na daně a nedoplacená částka se musí uhradit. Není nutné vypsat šek a hotově částku uhradit. Jen se další daňový rok automaticky změní trojčíslí o dlužnou částku.

Druhy tax kódů

Významy jednotlivých písmen (L, P, Y, T, K, BR, D0, D1 a NT) najdete na stránkách finančního úřadu (HM Revenue & Customs).
Finanční úřad (HMRC) informuje o jakékoli změně tax kódu, takže nebudete překvapeni, že odpočty se mění.

Kolik se mi bude strhávat na daních

Jestliže roční hrubý výdělek v daňovém roce 2011 – 2012 je do 35 000 GBP strhává se 20 %. Nad tuto hranici je to 40 % a to až do 150 000 GBP. Výdělek nad tuto částku je daněn 50 %.

Jak dostat své daně zpět

O navrácení daní lze zažádat kdykoli v průběhu daňového roku, nemusíte čekat na formulář P60, který vystavuje zaměstnavatel až po 5. dubnu. Jestliže nejste sezonní pracovník, budete i nadále pokračovat v zaměstnání ve Velké Británii a chcete daně zpět okamžitě, vyplňte formulář SA100 a pošlete s poslední výplatní páskou na adresu HM Revenue and Customs. Jestliže končíte pracovní poměr a hned cestujete pryč ze země, pak si nechte poslat formulář P45 na svou adresu v zahraničí. Jakmile jej obdržíte, pošlete správnou stránku P45 společně s vyplněným formulářem SA100 na příslušnou adresu HMRC. Nebude vás to nic stát.

Britský daňový systém se může zdát na první pohled složitý, ale v praxi je to obráceně. Nejdůležitější je především zdůraznit, že daňové přiznání nebo zažádat o navrácení daně můžete i online. Proces je velmi rychlý a na bankovním účtu se vám můžou objevit vrácené peníze už do 14 dnů od podání žádosti. Navíc každý úřad má svou speciální klientskou linku, na které dostanete veškeré informace.

Zdroj: direct.gov.uk

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

Přidat komentář