Německý a rakouský pracovní trh bez omezení

Otevření německého a rakouského trhu práce 1. května 2011 udělalo radost všem, kteří se do těchto zemí chystají vycestovat za prací. Sedmileté omezení, které si „staré“ země EU vynutily pro nové příchozí členy tak padlo k poslednímu dubnu roku 2011.

Nové země EU z r. 2004 pochopitelně přivítaly skončení přechodného období vstřícně, objevují se však názory odborníků na to, že prakticky tato změna nebude mít téměř žádný dopad. Tato myšlenka vychází z předpokladu, že každý, kdo do Německa za prací odejít chtěl, to již dávno udělal.

Jestli Německo a Rakousku bude během následujících měsíců zavaleno novými pracovníky „z východu“, však ukáže jen čas. Mezi negativními důsledky pro občany zemí evropské patnáctky (15 zemí, které přistoupily do Evropské unie před rokem 2004) by se mohlo objevit snížení mezd. Personalisté však tento názor odmítají.

Občané České republiky nově nepotřebují získat pracovní povolení před zahájením práce. Pro české zaměstnance tak platí stejné podmínky jako pro německé.

Již tradičně je mezi Čechy největší zájem o profese z oblastí strojírenského a stavebního průmyslu, dále zdravotnictví a zemědělství.

Mnohem větší bariérou, s kterou si žádné přechodné období neporadí, je však jazyková vybavenost Čechů. V německy mluvících zemí totiž s jen angličtinou často nevystačíme.

Odkazy na další články

Práce v Německu
Práce v Rakousku

Přidat komentář