Studium čínštiny

Studium čínštiny
Jen v Praze jazykové školy nabízí okolo 400 kurzů němčiny, španělštinu můžete v zahraničí studovat ve více jak 11 zemích a anglicky už mluví děti od 5 let. Co když se ale rozhodnete studovat něco méně obvyklého? Například čínštinu? Jaké jsou vaše možnosti?

Evropané a jejich jazykové znalosti

Evropané a jejich jazykové znalosti
Evropská unie vyváří barevnou mozaiku národů, kultur, zvyklostí a jazyků. EU uznává právo na identitu a zavazuje se chránit svobodu mluvit a psát vlastním jazykem dle hesla EU „Jednota v rozmanitosti“. 

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině
Přejatá slova v češtině byla, jsou a budou a než nad „cizáky“ v české řeči jen prázdně lamentovat, měli bychom se spíše naučit při přejímání cizích slov dodržovat určitá pravidla.

Kurzy angličtiny on-line

Kurzy angličtiny on-line
Internetový jazykový kurz má několik výhod proti klasické výuce ve třídě. Studující si může nastavit svůj individuální studijní plán a studovat tak cizí jazyk v době, kdy mu to nejlépe vyhovuje. O instrukce k cvičením může požádat kdykoliv a opakovaně. 

Testy (nejen) z angličtiny on-line

Testy (nejen) z angličtiny on-line
Volíte mezi jazykovými školami a chcete už letos se svou angličtinou konečně něco udělat. Jenže si nejste jisti, na jaké jazykové úrovni vlastně jste. Mírně pokročilý, středně pokročilý? A co vlastně všechny tyhle “pojmy”  znamenají? A kde si můžete svoji úroveň otestovat nejlépe on-line… Vybrali jsme pro vás stránky jazykových škol, které poskytují možnost otestování...

České základní školy a výuka jazyků

České základní školy a výuka jazyků
Není to tak zlé, ale stále je co zlepšovat. Tak by se dal ve stručnosti popsat stav českého školství v oblasti výuky cizích jazyků. Jaké jsou klady a jaké zápory současného základního školství vám ozřejmí následující článek.

Anglický slovník pro životní prostředí

Anglický slovník pro životní prostředí
Na stránkách Státního fondu životního prostředí byl zdarma zpřístupněn Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje určený pro odbornou i laickou veřejnost. 

Soutěže v cizích jazycích

Soutěže v cizích jazycích
Soutěžíte rádi? Učíte se rádi cizí jazyky? Všem těm, kteří chtějí spojit obě své záliby je určen následující článek. Připravili jsme pro vás seznam stránek, které ve více či méně pravidelných intervalech uveřejňují jazykové soutěže či odkazy na ně. Tak pojďte s námi soutěžit! 

Lužická srbština: dva slovanské jazyky

Lužická srbština: dva slovanské jazyky
Při vyslovení lužická srbština si asi většina z nás řekne, že se jedná o nějaký dialekt srbštiny, kterým se hovoří někde v Srbsku. Jenže se srbštinou má spojeno akorát jméno a slovanskou příslušnost. Zajímá-li vás víc než jen to, že mezi lužickou srbštinou a našimi Lužickými horami existuje souvislost, pak si přečtěte náš článek.

Basic English neboli minimální angličtina

Basic English neboli minimální angličtina
Taky vám při studiu angličtiny připadá, že mnohá slovíčka, která se snažíte naučit, jsou pro vás praktický život zbytečná, že je nikdy nevyužijete? Že gramatická pravidla jsou často příliš složitá na to, aby jste je užili při běžné komunikaci? Právě z tohoto důvodu byl „vynalezen“ umělý jazyk Basic English.