Makedonština: bulharsko-řecké sevření

Výbušný Balkán měl svá specifika a vyhlášení národních států zde většinou vyvolávalo krveprolití, výhružné nóty sousedních států a váhavou reakci zbytku Evropy. Podobný osud potkal i Makedonii. Také makedonština si svoji nezávislost musela tvrdě vybojovat.

Pohnuté novodobé dějiny

Všechny čtyři sousední státy reagovaly na vyhlášení samostatnosti Makedonie v roce 1991 negativně, zejména Bulharsko a Řecko. Bulharsko dodnes neuznalo Makedonce jako samostatný národ a makedonštinu jako svébytný jazyk.

Řecko zase mělo problém s názvem nového státu, protože Řekové mají toto označení spojené se slavným obdobím svých dějin a poukazují, že Slované přišli na toto území až několik set let po smrti Alexandra Makedonského. Spory byly vedeny také o podobu vlajky nového státu, jež kopírovala vlajku slavného vojevůdce. V obou případech bylo nalezeno kompromisní řešení: vlajka byla částečně pozměněna a oficiální název státu zní Bývalá jugoslávská republika Makedonie, samotní Makedonci jej ale neužívají.

Také Srbsko zpočátku neuznávalo samostatnou makedonskou národnost, avšak v souvislosti s boji v Bosně a Hercegovině, srbské vládě nezbylo než nový stát uznat. Další samostatnou problematiku tvoří velká albánská menšina (25 % obyvatel). Zpočátku se zdálo, že Republika Makedonie se bude držet stranou konfliktů na území bývalé Jugoslávie. Nicméně v letech 2000 – 2001 se v zemi rozhořel ozbrojený spor mezi makedonskou vládou a albánskými povstalci, který se dostal až na hranu občanské války. Spor se podařilo uklidnit, i když vztahy mezi slovanskými a albánskými Makedonci zůstávají napjaté.

Dlouhá cesta makedonštiny

Když se v Řecku nebo v Bulharsku zeptáte na makedonštinu, dostane se vám samozřejmé odpovědi, že makedonština není svébytný jazyk, nýbrž se jedná o západní dialekt bulharštiny. Řek nejspíš připojí také poznámku, že jméno tohoto jazyka považuje za neoprávněné, protože jedinou pravou makedonštinou je řecký dialekt, kterým mluvil starověký vládce Alexandr Veliký, se kterým slovanský jazyk severních sousedů nemá nic společného.

Nicméně makedonština je dnes světově uznávaný jazyk s vlastním jazykovým systémem, ucelenými učebnicemi i institucemi, kde je vyučován.

Podobně jako čeština, také makedonština pod cizojazyčnou nadvládou byla počátkem novověku nahlížena jen jako jazyk venkovských vrstev. Makedonské obrození je datováno do 19. století, jako národní jazyk byla uznána až v roce 1944.

V poválečné Jugoslávii byla její pozice nejasná. Srby byla považována za srbský dialekt, nicméně lidový rozvoj tohoto jazyka byl tolerován. Až v samostatném státě se makedonštině dostalo zasloužené pozornosti. Dnes kromě Republiky Makedonie, kde je úředním jazykem, je makedonština uznaným menšinovým jazykem v albánském okresu Korçë. Dále žijí rodilí mluvčí roztroušeně v Srbsku, Černé Hoře, Řecku a Albánii. Celkem tímto jazykem hovoří 2,5 mil obyvatel.

Teoretické okénko: písmo a výslovnost

Makedonština užívá cyrilice, její abeceda skládající se ze 31 písmen se od bulharské abecedy liší jen minimálně. Protože je v Česku více známá azbuka, vysvětleme si několik základních rozdílů:

  • písmena, která azbuka nemá: Ѓ[ď], Ѕ [dz], Ј [j], Ќ [c], Љ [lj], Њ [nj], Џ [dž].
  • písmena, která nemá makedonština: Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.
  • Výslovnost jednotlivých hlásek naleznete na stránkách Macedonia Direct.

Makedonská abeceda

velké: А Б В Г Ѓ Д Е Ж Ѕ З И Ј К Ќ Л Љ М Н Њ О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Џ Ш
malé: а б в г ѓ д е ж ѕ з и ј к ќ л љ м н њ о п р с т у ф х ц ч џ ш
přepis: a b v g gj d e ž dz z i j k kj l lj m n nj o p r s t u f h c č š

Stručně o gramatice

V makedonštině se stejně jako i v jiných jazycích na balkánském poloostrově vyskytují tzv. balkanismy, společné znaky pro balkánské jazyky. Jedním z nich je neexistence infinitivu. V makedonštině (stejně jako v bulharštině) se vyjadřuje opisně pomocí částice да a slovesa v přítomném čase. Ve slovnících se udává 1. osoba jednotného čísla přítomného času.

Časy u makedonštiny by mohly vydat na samostatnou kapitolu. Slovesný systém je složitý: kromě přítomného a minulého času se v makedonském jazyce rozeznává aorist, dva budoucí časy, obvyklé jsou podmínkové věty.

Podobně jako bulharština nemá makedonština pády. Objevují se zde tři různě určité členy, které připojuje jako přípony za jména.

Desítka nejzákladnějších frází

Добар ден Dobar den Dobrý den
Здраво Zdravo Ahoj
Како си? Kako si? Jak se máš?
Добро сум, благодарам Dobro sum, blagodaram Děkuji, dobře
Јас се викам … Jas se vikam … Jmenuji se …
Мило ми е што Ве запознав Milo mi e što Ve zapoznav Těší mě
Наздравје Nazdravye Na zdraví
Благодарам Blagodaram Děkuji
Каде е ..? Kade e ..? Kde je ..?
Прocтeтe Prostete Promiňte

Македонски јазик on-line

Pokud je váš zájem o tento balkánský jazyk trvalejšího rázu, zkuste se podívat na dva zajímavě zpracované on-line kurzy. Na stránkách Univerzity Toronto naleznete 16 lekcí, které vás provedou od nejjednodušších zdvořilostních frází až po delší texty. Přestože se jedná o doplněk k učebnici makedonštiny, cvičení a namluvené rozhovory či texty jsou užitečné také sami o sobě. Macedonian Language E-Learning Center nabízí multimediální formou kurz pro začátečníky, volně přístupné jsou zde dvě lekce.

Obsáhlý makedonsko-anglický a anglicko-makedonský slovník (nebo jak říkají Makedonci rečník) nabízí server IDIVIDI, nejužívanější slovíčka nabízí také Macedonian English Dictionary.

Zdroje

Makedonie
Republic of Macedonia
My Macedonia
Modern Macedonia Language
Macedonian Language

Přidat komentář