Pomaturitní studium nejen angličtiny

Doba, kdy jazykové školy při zápisu do pomaturitního studia jako bonus slibovaly status studenta a výběr mezi ranní či odpolední výukou angličtiny, je dávno pryč. Jazykovky se přizpůsobují požadavkům středoškoláků, kteří často angličtinu ovládají, a proto žádají studium jiných jazyků. Chtějí kvalitní němčinu, španělštinu, francouzštinu… v nejrůznějších kombinacích.

Angličtina stále hraje prim, ale…

Bez znalosti angličtiny se neobejdete, ale anglicky začíná mluvit kdekdo. Pokud patříte mezi ty, kteří anglický jazyk bez větších potíží ovládají, ideálním základem vašeho pomaturitního studia bude volba jiné řeči.

Pomaturitní studium francouzštiny, němčiny či španělštiny

Jazykové školy v České republice připravují dva základní typy pomaturitních kurzů (kromě klasické angličtiny), mezi kterými si lze vybrat.

Pomaturitní studium dalšího ( jiného než anglického) jazyka
Jedná se o klasické pomaturitní studium zaměřené na konverzaci, gramatiku i poslech a psaní s dotací 20 hodin týdně. Je vhodné zejména pro ty, kteří angličtinu ovládají na pokročilé úrovni a pomaturitní kurz AJ jim v tomto ohledu nemá co nabídnout. Roční studium dalšího jazyka (často připravující na složení mezinárodního certifikátu) tak rozšíří znalostní základnu a v životopise se vám kromě políčka angličtina – pokročilá úroveň, certifikát CAE, může objevit např. francouzština – pokročilá úroveň, zkouška DELF.

Pomaturitní studium angličtiny v kombinaci s dalším jazykem
Tento typ pomaturitního kurzu je ideální v případě, že se chcete naučit další jazyk, ale také svoji angličtinu chcete upevnit v kramflecích. Jazykové školy nabízejí varianty půl na půl, kdy jsou hodiny rovnoměrně rozloženy mezi oba jazyky, ale také např. variantu 16 + 4. Angličtině (jako hlavnímu jazyku) je věnováno 16 hodin týdně a dalšímu (doplňkovému) jazyku zbývající čtyři. Může to být i naopak – 16 hodin pro jiný cizí jazyk a jeden den pro angličtinu.

„Prozatím pořádáme kurzy pouze aj v kombinaci s němčinou, francouzštinou a španělštinou. Chystáme hlavní jazyk španělštinu v kombinaci s výše uvedenými včetně angličtiny,“ nastiňuje budoucí vývoj Petra Nováková z Jazykového institutu Praha.

Třetí varianta – jazyk s odbornými předměty
Vybrat si však můžete i jazykovou školu, která klasické studium jazyků doplňuje např. přípravnými kurzy na VŠ či výukou s odborným zaměřením. Někteří si toto studium volí v podstatě jako nultý ročník vysoké školy.

„Pomaturitní denní jazykový kurz lze kombinovat i s odbornými předměty Obchodního managementu (právo, management, personalistika, manažerská psychologie, marketing, finanční trhy, ekonomie, účetnictví) či obsluhy PC,“ popisuje konkrétní příklad Eva Mocová z BOHEMIA INSTITUTu.

Rozdíly mezi angličtinou a ostatními jazyky?

Základní vlastnosti pomaturitního studia jsou stejné pro angličtinu, francouzštinu, španělštinu i další jazyky. Status studenta, slevy na jízdném… (viz článek Pomaturitní studium 2010).

Pokud si však vyberete méně obvyklý jazyk – např. italštinu či ruštinu, počítejte s tím, že vaše požadavky budete muset poněkud snížit. Na rozdíl od angličtiny, kdy školy nabízejí až pět úrovní pokročilosti, s jinými jazyky se budete muset uskrovnit.

„Nejlépe“ na tom budete, pokud jste začátečníci či mírně pokročilí, protože jazykové školy tyto úrovně často vypisují. Větší výběr samozřejmě mají studenti z velkých měst.

Je dobré si předem zjistit, jaká je požadovaná vstupní pokročilost kurzu. Po čtyřletém studiu němčiny se mezi studenty, kteří „nešprechtnou ani slovo“, budete nudit. Abyste tomu předešli, škola si vás před vstupem do kurzu otestuje. „Úroveň pokročilosti se určuje na základě rozřazovacího testu – ten se skládá z ústní a písemné části,“ popisuje, jak to chodí v Institutu Cervantes Kateřina Kohoutová.

Český lektor pro gramatiku a rodilý mluvčí na konverzaci – to je častá kombinace, kterou se školy snaží dodržet i v případě jiných jazyků než angličtiny. „Pomaturitní studium tak vedou minimálně dva lektoři,“ dodává Lucie Janoušková z jazykové školy Polyglot. Celá „třída“ může mít i třídního učitele, který se individuálně věnuje skupině a jejím potřebám.

Jazykové zkoušky

Své roční úsilí můžete zhodnotit složením jazykové zkoušky. „Studenty anglického jazyka připravujeme na Cambridgeské zkoušky PET a FCE, případně CAE.  Studenti francouzštiny mohou skládat zkoušky DELF A1 –  C2, studenti španělštiny se mohou připravovat na zkoušky DELE,“ shrnuje ve zkratce nabídku zkoušek pro pomaturitní studenty Kateřina Pilecká z jazykové školy PRESTO.

Některé jazykové školy do platby za pomaturitní studium zahrnují i cenu vybraných jazykových zkoušek. Certifikát lze někdy složit i přímo na půdě jazykové školy. „Státní zkoušky všech jazyků a mezinárodní zkoušky z němčiny se pořádají přímo na naší škole, v ceně pomaturitního studia je certifikovaná zkouška Osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1, u němčiny je v ceně poplatek za mezinárodní zkoušku Goethe Institutu na úrovni B1 nebo B2,“ uvádí Lenka Jaucová z Jazykové školy s právem Státní jazykové zkoušky hl. města Prahy.
(Více informací o jazykových zkouškách najdete na portálu www.jazykovezkousky.cz)

Jak si vybrat pomaturitní studium

Dobré pomaturitní studium? Pro každého individuální. Někteří chtějí studovat dva jazyky, aby se rok naučili více. Studium zaměřené pouze na jeden jazyk zase umožňuje do hodin přidat kromě jazyka také přednášky o kultuře dané země (či zemí). Odradit od studia dvou jazyků mohou také omezené možnosti. Blýská se však na lepší časy a brzy již pomaturitní studium španělštiny, francouzštiny, italštiny, ale třeba také japonštiny najdete nejen v jazykových školách v Praze či v Brně.

Další články z rubriky pomaturitní studium

Přidat komentář