Slovinština – spojení Balkánu a EU

O balkánských zemích bylo na těchto stránkách napsáno již několik článků. Slovinština má ovšem na rozdíl od ostatních jazyků bývalé Jugoslávie jedno specifikum: spolu s dalšími 22 jazyky patří mezi úřední jazyky Evropské unie.

Nenechte se zmást!

Jestliže se na vás ve Slovinsku někdo obrátí s požadavkem o „svinčnik“, rozhodně po vás nechce, abyste si po sobě uklidili. Také se nebojte, že ve Slovinsku funguje otrokářský systém, byť se  slovem „otrok“ se setkáte na každém rohu. A zdánlivě sprosté slovíčko, které vidíte napsané na mnohých restauracích a hotelích také znamená něco naprosto jiného.

Výše uvedená slova jsou příkladem jevu, který je v balkánských jazycích častým. Jedná se o tzv. homonimia („falešní přátelé“), což znamená, že některá slova sice znějí stejně, ale význam může být i diametrálně odlišný! Nespoléhejte se tedy jen na svou jazykovou vynalézavost, některé dedukce by se vám nemusely vyplatit.

slovinsky česky
otrok dítě
družina rodina
svinčnik propiska
moč síla
zrak vzduch
les dřevo
obraz obličej
časopis noviny

 
A několik větných příkladů:
Otroci do 7 let gratis (Děti do 7 let zdarma).
Kaditi prepovedano (Kouření zakázáno).

Historie a současnost

Slovinština spadá do jihoslovanské větve společně s chorvatštinou, srbštinou, bosenštinou, makedonštinou a bulharštinou. Zejména s chorvatštinou má slovinský jazyk mnoho styčných bodů, neboť z ní byla po dlouhých akademických sporech přejata slovinská abeceda, která se píše upravenou latinkou s přidanými znaky č, š a ž. Naopak zde (s výjimkou přejatých slov) nenajdete písmena q, w, y, a x.

Slovinštinou se původně hovořilo na mnohem větším území, než je tomu v současné době. Odkazem těchto dob je její aktivní užívání za státními hranicemi Slovinska. Dodnes se slovinsky mluví na území Itálie (okolí Terstu a Gorice, Benátské Slovinsko a Rezie), Rakousku (jižní Korutany a část Štýrska), Maďarsku (okrajové území při hranicích). Slovinštinou hovoří 2 mil. obyvatel ve Slovinsku a asi 0,5 mil slovinských imigrantů v zahraničí (zejména USA, Kanada a Argentina).

Základní fráze

Pokud plánujete cestu po Slovinsku, doporučujeme si osvojit alespoň několik základních frází. Slovinštině opravdu pasivně neporozumíte stejně lehce jako slovenštině. Ovšem nebojte se, že každé slovíčko představuje pro našince jazykovou past. Řada slov je skutečně stejná nebo podobná a také v mluvnici se dá vysledovat mnoho styčných bodů.

Pro Čechy je slovinština většinou daleko srozumitelnější napsaná než mluvená. To je zapříčiněno slovinským přízvukem, který je pohyblivý a většinou spíše na konci slova. V hovorovém jazyce navíc mnoho samohlásek zůstává nevysloveno, hlásky „o, e“ se vyslovují buď dlouze či krátce dle dialektů.
Níže je uvedeno slovinské minimum, pokud potřebujete znát více, prohlédněte si stránky Nonbabylon nebo Slovinsko Orbion kde naleznete také mnoho zajímavostí o tomto balkánském členu EU.

slovinsky česky
Dober dan Dobrý den
Na svidenje Na shledanou
Živjo, Zdravo, Ola, Čao Ahoj, Čau, Nazdar
(Lepo vas) Prosim (Moc, Pěkně vás) Prosím
Nerazumem Nerozumím
(Zelo) se opravičujem (Velice) se omlouvám
A mi lahko pomagate? Můžete mi pomoci?
Hvala lepa, Najlepša hvala Děkuji pěkně, Mnohokrát děkuji
Lahko vprašam… Mohu se zeptat…
Koliko to stane? Kolik to stojí?

 

Budete-li potřebovat více slovíček než jen pár základních frází, na internetu naleznete několik česko-slovinských slovníků. Za všechny jmenujme portál Slovar.uporabno.com nebo Češko-slovenski prevajalnik.

Jazykové pozoruhodnosti

Slovinská gramatika je pro Čecha pochopitelná. Má stejně jako čeština tři rody, dále se zde vyskytuje šest pádů a čtyři časy (přítomný, minulý, budoucí a plusperfectum). Spolu s vymírající lužickou srbštinou je slovinština jediným indoevropským jazykem, který aktivně užívá duál.

Ještě k dovysvětlení, že Slovinsko se ve slovinštině řekne Slovenija a slovinština je slovenščina. V české podobě se ustálil název země i národu s „i“ s ohledem k dubletnosti názvu státu Slovenija a Slovensko, což má rovněž oporu ve štýrské výslovnosti. Oficiální pojmenování Slovenija je definitivní od r. 1848. Ovšem připočteme-li podobnou vlajku, nelze se divit, že (nejen) mimoevropští státníci si Slovinsko občas spletou se zemí pod Tatrami. Zkrátka jsou vedle o jedno písmenko a zhruba o 1.000 km.

Dialekty

Na rozdíl od ostatních balkánských jazyků má slovinština mnoho dialektů. Přední odborník Fran Ramovž rozdělil slovinsštinu na celkem 7 nářečních bází (korutanská, přímořská, rovtarská, goreňská, doleňská, štýrská a panonská), které se dále dělí na 45 vlastních nářečí.

Lingvisté si kladou otázku, zda-li v globalizovaném světe může přežít na tak malém území tolik lokálních nářečí? Vzhledem k dnešnímu vývoji jsou předpovědi spíše skeptické. Jazyk malého národa si však své místo udrží.

Slovinský básník Aleš Debeljak k tomu dodává: „Slovinská historie není historií velkých vítězství, ale spíše historií houževnatého partyzánského odboje proti cizím vládcům. (…) Je skutečným zázrakem, že si Slovinci udrželi svou specifickou identitu navzdory a proti německé, italské, maďarské a balkánské dominanci. V době nepřítomnosti vlastního národního státu, byl pro Slovince jediným skutečný domov vytesán v jejich jazyce a tvořivé obrazotvornosti.“

Zdroje:

Slovinsko
Česko-slovinská konverzace
Slovenian grammar
Slovinština (slovenian)

Přidat komentář