Present simple vs. continuous

Present simple vs. continuous
Present Simple We use Present Simple to talk about long-term or repeated actions. We normally use this tense to talk about our profession, hobbies, routines and habits. We often use this tense with an adverb of frequency or with another time expression.

Jazykové kurzy JŠ PRESTO začínají…

Jazykové kurzy JŠ PRESTO začínají...
„Měl bych konečně něco udělat se svojí mizernou angličtinou.“ „Ach jo, ta moje němčina, to je pořád bída.“ „Francouzsky, francouzsky, pořád po mně v práci chtějí, abych se naučil francouzsky.“ „V létě se chystám do Španělska. To abych se do té doby naučil aspoň pozdravit a poděkovat.“

Angličtina 4x rychleji!

Angličtina 4x rychleji!
Říká se, že učení bolí. Možná že i vy jste pravdivost tohoto rčení pocítili na vlastní kůži. Víte, co je to být samoukem, pár posledních let jste strávili v různých jazykových kurzech s „ověřenými“ metodami výuky, ale stále jste na začátku. Royalschool vám dokáže ulevit od bolesti – díky efektivní výuce pomocí Callanovy metody se...

New Year’s resolutions

New Year’s resolutions
One of the traditions when celebrating the beginning of a new year is setting out New Year‘s  resolutions. On New Year’s Day we can see a lot of people holding a glass of champagne and saying sentences such as “I want to lose 15 kilos.” or “I want to give up smoking.” 

Christmas

Christmas
Christmas is the most important holiday for our family. It is a great opportunity to meet all my aunts and uncles, cousins and other family members. We take turns in holding the Christmas family party and so we meet somewhere else every year.

Getting a taxi

Getting a taxi
Prague airport is far away from the city center. On arrival it is best to get a taxi from the airport so that you can get to your accommodation without walking through the streets with your luggage. Most of the taxi drivers are professionals so you can expect that they know Prague well.

Dates and years

Dates and years
In English, we write dates in two different ways. For example we can write 4th January or 4 January. The second way (without ‘th’) is becoming more common and acceptable. When we speak, however, we say dates in two different ways. In British English, it is more common to say ‘the fourth of January’.   

Directions – How do I get to your house?

Directions – How do I get to your house?
The easiest way to get to my house is to drive there. Go along West Road up the hill, past the park until you get to the big roundabout. Go round the roundabout and take the second exit.  

Hlavním kritériem zase cena?

Hlavním kritériem zase cena?
Je to už nošení dříví do lesa, protože dnes nejenom jazykové školy, ale všechny vzdělavatelské instituce poukazují na absenci rozumu zadavatelů výběrových řízení, jejichž hlavním kritériem je cena. Používáme nejrůznější příměry od oblečení po automobily konče, ale nic nezměníme, odpovědné osoby na to neslyší.

Adverbs

Adverbs
Adverbs tell us about a verb or an activity. An adverb tells us how somebody does something or how something happens. In sentence adverbs usually follow verb. Many adverbs are made from an adjective + -ly. In the following text all adverbs are written in italics.