Adverbs

Adverbs tell us about a verb or an activity. An adverb tells us how somebody does something or how something happens. In sentence adverbs usually follow verb. Many adverbs are made from an adjective + -ly. In the following text all adverbs are written in italics.

I had a nightmare the other night. I dreamt I was bungee jumping. I
didn‘t do the jump properly, in fact, I did it extremely badly because
I fell only a few metres and was dangling dangerously just below the
bridge for ages. I have never had such a terrible dream before. I heard
myself crying loudly and as I woke up, I was sweating heavily.

I
immediately tried to go to sleep again but I couldn’t stop thinking
about it. I took my favourite book and started reading it just to
forget about the dream. I mysteriously fell asleep again and when I
woke up it was already 8 o’clock in the morning. I missed my bus and
arrived late at work.

Glossary

adverb – příslovce
verb – slovesa
italics – kurzíva
nightmare – noční můra
properly – pořádně/správně
to fall (fell = min. čas) – spadnout
to dangle – kývat se, viset
to cry – křičet
to sweat – potit se
to forget – zapomenout
mysteriously – záhadně
to miss the bus – zmeškat autobus

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 14 dní.

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář