Dates and years

In English, we write dates in two different ways. For example we can write 4th January or 4 January. The second way (without ‘th’) is becoming more common and acceptable. When we speak, however, we say dates in two different ways. In British English, it is more common to say ‘the fourth of January’. 
 

In American English it is more common to say ‘January the fourth’. We
use the preposition ‘on’ when give more information about a date (e.g.
‘the meeting will take place on the fourth of January’).

When we talk about years, we say two separate numbers (e.g. 1969 is nineteen sixty nine, 1412 is  fourteen twelve). For numbers lower than 10 we say the word ‘oh’ (e.g. 1908 is pronounced nineteen oh
eight). However, for this century we say the complete number with ‘and’ (e.g. 2009 is two thousand and nine). Here are some written and spoken examples (in British English):

  • 1st June, 1999 (the first of June, nineteen ninety nine).
  • 2nd August, 2003 (the second of August, two thousand and three).
  • 3rd October, 1970 (the third of October, nineteen-seventy).
  • 4th November, 1603 (the fourth of November, sixteen oh three).
  • 5th May, 1969 (the fifth of May, nineteen sixty nine).

Glossary

common – častý/běžný
acceptable – přijatelný/přijímaný
preposition – předložka
take place on – konat se v
lower – nižší
pronounced – nižší
century – století
 

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 14 dní.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář