Vyžadujte závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení může asociovat jakési vysvědčení se stupni či kolonkami prospěl / neprospěl. I tak může hodnocení vypadat, za předpokladu, že každý stupeň je jasně definován vymezením jazykových schopností.

Závěrečné hodnocení musí vycházet z předem definovaného studijního programu, se kterým je student obeznámen. Mělo by tak vycházet z výsledků testů a mělo by vypovídat o tom, do jaké míry se studentovi podařilo cíle naplnit. Je bezesporu dobré, je-li už samotné studium jazyka směřováno tak, aby mohlo vést ke splnění mezinárodních standardů nebo s nimi být relevantně srovnáváno.

Vhodné je hodnotit každou dovednost zvlášť

Hodnocení znalostí musí být členěno podle jednotlivých jazykových dovedností: je tedy nutné, aby byly hodnoceny schopnosti mluvit, psát, porozumět (psanému i slyšenému). Každý jednotlivý popis by měl být zasazen do reálného kontextu, a tak jasně definovat, co všechno student již umí v jazyce popsat, o čem umí promluvit a čemu porozumí.

Počet úrovní hodnocení by měl systematicky odrážet pokrok v procesu učení tak, aby byl dobře rozlišitelný. Potom si každý, držitel hodnocení i jeho čtenář, dokáže představit, jaké situace v cizím jazyce jsou zvládány samostatně. Závěrečné hodnocení může také poukázat na jazykové jevy, ve kterých by se měl student zdokonalit.

V rámci Společného evropského referenčního rámce pro učení se jazykům (Copyright © Council of Europe 2001) je definována lingvistická kompetence z hlediska rozsahu i kvality znalostí a jsou vypracovány definice popisující ovládání jazyka studentem. Mezinárodně uznávané zkoušky většinou uvádějí relevanci dané zkoušky k příslušným společným referenčním úrovním.

Ptejte se, zda vám škola hodnocení poskytne

Student či klient školy by měl vědět, jaká hodnocení škola vydává, zda-li odpovídají jeho potřebám a jak se srovnávají s mezinárodními zkouškami a Společným evropským referenčním rámcem. Závěrečné hodnocení pak nebude jen listem papíru, ale i relevantním ověřením dosažených dovedností v jazyce.

Související články

Kvalitní školy informacemi nešetří

Kvalitní škola potřebuje odpovídající zázemí

Hledejte školy s kvalitními učiteli

Rozřazovací testy na jazykových školách

Studijní program jazykové školy

Seriál článků na téma Jak poznat kvalitní jazykovou školu připravujeme ve spolupráci s Asociací jazykových škol ČR (www.ajscr.cz).

Náš tip: Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz. Informace o mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách najdete na www.jazykovezkousky.cz.

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Hledejte jazykovku podle hodnocení studentů a ptejte se na její reference.

Přidat komentář