Global Issues in the ELT Classroom

Global Issues in the ELT Classroom
Lehce opožděně přinášíme recenzi příručky pro učitele angličtiny jako cizího jazyka, která je určena především pro výuku dospívajících a dospělých. Global Issues in the ELT Classroom je česká učebnice (byť anglicky psaná), která však za svůj přínos získala cenu Britské rady ELTons 2010. Ve výuce zohledňuje především globální témata.

100 aktivit pro výuku angličtiny (Portál)

100 aktivit pro výuku angličtiny (Portál)
Učebnice, cvičebnice, testové otázky – materiálů k výuce angličtiny neustále přibývá. Široká nabídka se rozšiřuje také v oblastech netradičních pomůcek ke studiu. Zajímavá příručka pro výuku angličtiny 100 aktivit pro výuku angličtiny, kterou napsala Zuzana Hlavičková, je zaměřena na rozvoj komunikačních dovednosti v oblasti globální výchovy.

The Jarek Nohavica songbook 2 for kids/dětem

The Jarek Nohavica songbook 2 for kids/dětem
Zajímavý nápad přeložit písně Jarka Nohavicy do angličtiny realizoval Mark Landry již podruhé. Nejprve své oblíbené texty přeložil a publikoval v knize The Jarek Nohavica Songbook, kde čtenář najde především písně určené dospělým. V nové knize se zaměřil na písně pro děti.

Recenze: Angličtina pro předškoláky (Portál)

Recenze: Angličtina pro předškoláky (Portál)
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Snad žádnému jinému rčení se v dnešní době nepřikládá tak velký význam a řada rodičů i pedagogů začíná s výukou cizího jazyka již v útlém věku. Pro všechny učitele mateřských škol i lektory jazykových škol, kteří do předškolních zařízení docházejí, vydalo nakladatelství Portál příručku metodických materiálů pro výuku angličtiny v mateřské škole.

Recenze: Angličtina v říkadlech (Portál)

Recenze: Angličtina v říkadlech (Portál)
Koncem minulého roku se na pultech objevila učebnice angličtiny, která přistupuje k výuce cizího jazyka trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí. Autorky učebnice jsou obě úspěšné učitelky s bohatou praxí a tato knížka není zdaleka jejich prvním vydaným titulem.