100 aktivit pro výuku angličtiny (Portál)

Učebnice, cvičebnice, testové otázky – materiálů k výuce angličtiny neustále přibývá. Široká nabídka se rozšiřuje také v oblastech netradičních pomůcek ke studiu. Zajímavá příručka pro výuku angličtiny 100 aktivit pro výuku angličtiny, kterou napsala Zuzana Hlavičková, je zaměřena na rozvoj komunikačních dovednosti v oblasti globální výchovy.

Kniha je rozdělena na několik 11 hlavních témat, která jsou rozpracována v jednotlivých aktivitách. Namátkově jmenujme např. Zaměřeno na zdraví, Voda nad zlato, Domov a uprchlíci, Změna klimatu či Jídlem proti hladu. Studenti se tak během výuky angličtiny setkají s vážnými i lehčími otázkami, které nás provázejí stále častěji.

Některá témata vyžadují předchozí znalostní základ, aby studenti vůbec měli o čem diskutovat. To je podstatná podmínka k tomu, aby většina cvičení mohla být realizována. Na základních i středních školách je téma globálních problémů probíráno v hodinách zeměpisu, občanské nauky apod. Zařazení těchto otázek do výuky cizích jazyků je dalším logickým krokem.

K řešení světových problémů může napomoci porozumění zúčastněných stran. A k tomu je potřeba jazyk. Angličtina, která je v současnosti nejrozšířenější cizím jazykem, tuto komunikaci umožňuje.

Kniha však neodráží pouze vážné globální problémy, ale reflektuje i moderní témata, s kterými se studenti mohou setkat. Např. podkapitoly – Jsme na Facebooku, Pravidla internetu apod.

Příručku lze s úspěchem využít v jazykových školách v kurzech pro děti a mládež, ale mnohá témata najdou odezvu i mezi dospělými studenty.

Každá podkapitola obsahuje několik informací pro učitele. Pro jakou věkovou skupinu a úroveň je téma vhodné, jaké jazykové dovednosti jsou procvičováni a čeho by měli žáci dosáhnout. Některá cvičení vyžadují dopředu určitou přípravu (např. rozmnožení kvízů apod.)

Autorka vystudovala anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále se věnovala výuce. Kniha představuje spojení autorčina zájmu o studium angličtiny a zároveň klade důraz na rozvoj povědomí o světových problémech.

 

Přidat komentář