Recenze: Angličtina v říkadlech (Portál)

Koncem minulého roku se na pultech objevila učebnice angličtiny, která přistupuje k výuce cizího jazyka trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí. Autorky učebnice jsou obě úspěšné učitelky s bohatou praxí a tato knížka není zdaleka jejich prvním vydaným titulem.

Metoda TPR

Autorky jsou zastánkyně výukové metody TPR (Total Physical Response). Metoda přistupuje k výuce cizích jazyků způsoby, které využívá každý člověk, když se v dětství učí mluvit mateřským jazykem. Základní pomůckou pro každé dítě jsou v tomto směru gesta. Mimika a gesta jsou totiž první formou komunikace, kterou dítě používá. Pod jednotlivými gesty má dítě skrytý nějaký význam (slovo). Později, když se naučí artikulovat a začne mluvit, má právě díky gestům v hlavě již velkou slovní zásobu, kterou se jen musí naučit vyslovovat.

Každá báseň v této knížce obsahuje slovní instrukce, jakým způsobem při jejím přednášení gestikulovat, či mimicky přednášet její význam. Tyto instrukce jsou někdy i pro větší představu zobrazeny (ilustrace ke knížce vy tvořila Patricie Koubská). V rámci této metody se stávají učiteli jazyka rodiče, publikace je primárně určena předškolnímu věku dítěte. Je však  plně využitelná i pro doplňkovou výuku angličtiny ve školkách nebo pro výuku dětí mladšího školního věku.

Charakteristika říkadel

Jak už samotný název napovídá, učebnice nabízí rodičům pestrou škálu anglických říkanek.
Říkadla jako taková mají děti rády a snadno se jim učí díky zvukomalebnosti, rytmu i humoru. Básničky a říkadla mohou být výbornou pomůckou pro osvojení nových slov. Knížka rozděluje 113 anglických říkadel do devíti tématických kapitol.

Tyto kapitoly se užitečně věnují slovní zásobě pro běžnou dětskou komunikaci  předškolního věku. Odhalují zábavnou formou znalosti, které spadají do základních znalostí v mateřském jazyce. Některá říkadla jsou velmi jednoduchá, zakládají se na opakování, jiná obsahují slovíčka, která často rozšíří slovní zásobu i rodičům.

Básničky často obsahují i méně běžnou slovní zásobu, což je dáno potřebou rýmu a také jejich původem. (Většina pochází ze sbírek starých anglických říkadel.) Velmi se mi líbí říkadla vztahující se k nějaké běžné činnosti dětí během dne. Ta se s touto činností dají velmi dobře spojit, nebo dětem tuto činnost říkadlem zpříjemnit (například říkanka pro mytí rukou nebo koupání).

Mnoho dětí se právě díky básničkám, které jim jejich rodiče recitují, naučí snáze svému rodnému jazyku. Proč by to nemohlo jít i s jazykem cizím?

Pantomima

Rozporem může být někdy složitá gestikulace či mimika, která se má využívat k daným básním. Představa maminky, která při vaření, uklízení či nakupování ještě složitě předvádí dětem básně, mi připadá trochu neskutečná. Nemluvě o tom, že si báseň musí pamatovat, správně vyslovovat a ještě předvádět.

Říkadla pro každého

Knížku Angličtina v říkadlech bych nezařadila mezi jazykové učebnice, ale spíše mezi doplňující literaturu jazykové výuky. Velmi užitečnou pomůckou knihy je CD namluvené rodilým mluvčím, které bych doporučila zejména rodičům. Mohli by jinak své děti učit výslovnostní chyby, které se v pozdějším věku špatně odstraňují. Cena knihy odpovídá její kvalitě.

Autorky

PhDr. Jana Hanšpachová je učitelkou na základní škole a jako autorka se zejména soustředí na vzdělávání mladších školních dětí. Mgr.Zdeňka Křížová pracuje jako lektorka kurzů angličtiny pro učitele a je autorkou mnoha recenzí a výukových metodik.

 

 

Přidat komentář