Global Issues in the ELT Classroom

Lehce opožděně přinášíme recenzi příručky pro učitele angličtiny jako cizího jazyka, která je určena především pro výuku dospívajících a dospělých. Global Issues in the ELT Classroom je česká učebnice (byť anglicky psaná), která však za svůj přínos získala cenu Britské rady ELTons 2010. Ve výuce zohledňuje především globální témata.

Autoři jednotlivých lekcí (12 učitelů angličtiny) se snažili zahrnout širokou oblast globálních problémů. V obsahu se tak objeví i zcela základní otázky jako je přístup ke všeobecnému vzdělávání a snížení dětské úmrtnosti, ale také neméně důležitá témata, která se věnují trvale udržitelnému rozvoji a rovnosti žen a mužů.   

Kniha je rozdělena do tří skupin dle obtížnosti. Učitel může volit mezi pre-intermediate, intermediate a upper-intermediate a následně vybírat lekce jen z dané skupiny. Nic mu však nebrání použít i témata z jiných obtížností.
Každá z 32 lekcí pak obsahuje úvodní tabulku se základními údaji (jakou dobu je třeba vyčlenit na lekci, procvičované dovednosti (čtení, psaní, poslech apod.), a výukový cíl. Tím samozřejmě není jen znalost angličtiny, ale také informace, které se o dané problematice studenti během lekce dozvědí.

Příručka pamatuje i na to, že lektoři nejsou specialisté na globální problémy, a proto přináší inforámečky, ve kterých ve stručnosti shrnuje úvod do daného tématu. Velmi praktické jsou „pracovní listy“, které lze dopředu rozmnožit a nachystat pro studenty. Kapitoly obsahují odkaz na další (internetové) zdroje k problematice a také tipy pro domácí cvičení studentů.

Kniha je další z učebnic, které nevyžadují memorování slovíček a biflování frází. Autoři naopak sází na interaktivní učení, jenž studenty baví a motivuje. Navíc se rozvíjí jejich kreativní myšlení (součástí výuky jsou kvízy, doplňovačky, ale i tvorba prezentací a jednoduché luštění).

Učebnice byla vydána také ve verzi na CD-ROM. Doplňující materiály si navíc učitelé mohou stáhnout na internetových stránkách. Knihu vydala Společnost pro Fair Trade v Brně. Uživatele proto ani nepřekvapí, že je vytištěna na papíře, který byl vyroben ze dřeva s certifikátem FSC. Příjemná je i kroužková vazba usnadňující práci s knihou během vyučování. Ukázky cvičení z knihy najdete na této adrese.

Mezinárodní cena Britské rady ELTons 2010, kterou kniha získala v březnu r. 2010, jen dokresluje její přínos na poli učebnic angličtiny. ELTons je cena, kterou každoročně uděluje Britská rada (British Council) za nové přístupy k výuce anglického jazyka.

 

Přidat komentář