Studium v Německu: kratší stipendia

Nic netrvá věčně a tak je tu poslední díl našeho čtyřdílného seriálu o studiu v Německu. Tentokrát o stipendiích pro krátkodobé stipendijní pobyty na německých univerzitách, jak je lze získat a kde hledat informace.

1) Sokrates / Erasmus

V rámci vysokoškolského studia v České republikce se studenti mohou ucházet o kratší studijní pobyt v Německu. První, velmi oblíbenou a rozšířenou možností jsou pobyty v rámci evropského programu Sokrates/Erasmus. Informace a podklady jsou k dispozici u koordinátora programu Erasmus na každé fakultě, na ústavech nebo katedrách české vysoké školy. Pobyt se uskuteční na základě vysokoškolských partnerství, proto jsou k dispozici zpravidla jedno nebo více míst na partnerských univerzitách české vysoké školy.

Podmínky výběru stanoví česká škola, pobyt pak zajistí partnerská vysoká škola v Německu. Před odjezdem do Německa uzavře student s českou vysokou školou studijní smlouvu o obsahu studia v zahraničí. Pro uznání studijních výsledků po návratu si pak v Německu nechá potvrdit absolvované přeměty, výsledky zkoušek a odpovídající počet kreditů.

V roce 2006 činilo stipendium v rámci programu Erasmus pro české studenty asi 350 eur, studijní poplatky v Německu se zpravidla neplatí.

Dosavadní evropské programy Sokrates (s podprogramem Erasmus) a Leonardo da Vinci (odborná příprava) zanikly koncem roku 2006. Nový vzdělávací program EU na období 2007-2013 se jmenuje Program celoživotního učení (Lifelong Learning Program, LLP) a vznikl spojením programů Sokrates a Leonardo da Vinci. Program celoživotního učení obsahuje mimo jiné 4 podprogramy: Comenius (předškolní a školní vzdělávání), Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo (odborné vzdělávání) a Grundtvig (vzdělávání dospělých). Nový program Erasmus zahrnuje také odborné stáže, např. praxe v podnicích, v oblasti spolupráce vysokých škol a podniků. Zapojit se mohou jak veřejné a státní, tak i soukromé vysoké školy nebo vyšší odborné školy nabízející bakalářské studium. Podmínky pro studenta se zásadně měnit nebudou, stipendium se bude pravděpodobně mírně zvyšovat. Další informace jsou k dispozici na adresse www.socrates.cz/erasmus.

Požadavky na jazykové znalosti pro kratší studijní pobyt jsou nižší než v případě, že student chce absolvovat v Německu celé studium. O tom, jaký jazykový certifikát nebo test bude studentovi uznán, rozhoduje příslušná nadace nebo univerzita. Většinou ale stačí střední znalosti na úrovni B podle společného evropského referenčního rámce.

2) Stipendia různých organizací

Další možností, jak vycestovat na 1 nebo 2 semestry do Německa, jsou stipendia různých nadací. Se stipendiem jedné z nadací není student vázán na partnerskou vysokou školu, místo pobytu a univerzitu si vybírá většinou sám.

Informace o velmi široké nabídce naleznete na internetu na adrese www.funding-guide.de (německy nebo anglicky) nebo v češtině na stránkách www.daad.cz – stipendia jiných organizací. Nejvýznamější organizace nabízející stipendia do Německa naleznete také v brožurce Informace o studiu v Německu, která je k dispozici v pražském Goethe-Institutu, u organizace Tandem a v Informačním centru DAAD.
 
Termíny podání přihlášek a požadované podklady se liší podle poskytovatelů stipendií, je třeba se informovat na výše uvedených internetových stránkách nebo přímo u příslušné organizace.

Některé organizace nabízející stipendia za účelem studia v Německu:

Německá akademická výměnná služba DAAD(Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD)
nabízí mimo jiné: stipendia na letní kurzy na německých vysokých školách, studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů, výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce nebo Mummertovo stipendium na studium technických a ekonomických oborů.

V České republice DAAD spolupracuje s Akademickou informační agenturou Ministerstva školství (AIA), která uveřejňuje na svých internetových stránkách úplnou stipendijní nabídku DAAD v českém jazyce.

Termín podání žádosti pro většinu programů je vždy 15. listopadu pro následující akademický rok, místo podání je Akademická informační agentura. Výše stipendií se pohybuje od 615 do 975 eur a více.
Další informace: www.funding-guide.de

GFPS – CZ
Organizace poskytuje jednosemestrální stipendia pro studenty všech oborů, kteří ukončili druhý ročník studia, ale i pro doktorandy do věku 32 let. Termín podání je vždy do 30.4. a 31.10. na následující semestr, výše stipendia je cca. 500 eur měsíčně.
Další informace: http://cz.gfps.org/

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Cílem nadace je zapojení mladých lidí do evropské společnosti. Nabízí velké množství stipendijních programů pro studenty různých oborů.
Další informace: www.ghst.de  

Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti poskytuje českým studentům všech ročníku destiměsíční stipendia. V průběhu pobytu mají stipendisté pracovat na projektu s česko-německou tematikou. Termín je vždy 15. prosince pro následující akademický rok, výše stipendia činí cca. 550 eur.
Kontakt: www.fb.cz

Landesstiftung Baden-Würrtemberg
Nadace spolkové země Bádensko-Württembersko nabízí stipendia na letní jayzykové kurzy, semestrální stipendia pro studenty a doktorandy a pobyty pro vysokoškolské učitele. Termín podání žádostí je vždy 1.3., pobyt se uskuteční od září příslušného roku.
Další informace na stránkách Akademická informační agentury, www.dzs.cz/aia

Heinrich-Böll-Stiftung
Nadace je blízká německé politické straně „Bündnis 90/ Die Grünen“. Od svých stipendistů očekává vynikající studijní výsledky, společensko-politické angažmá a aktivní vyrovnání se se základními hodnotami nadace, t.j. s ekologií, řešením konfliktů bez náslií, solidaritou a demokracií. Termín podání žádostí je vždy 1.3. a 1.9., výše stipendia závisí na programu.
další informace: www.boell.de – Studienwerk

Další organizace naleznete na adrese www.funding-guide.de

Text byl uveřejněn s laskavým svolením agentury DAAD IC Praha.
Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austausch
Dienst – DAAD) je sdružením německých vysokých škol, které si klade za
cíl podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí.

Další články o studiu v zahraničí:

Studium v Německu: Bydlení

Studium v Německu: Vysoké školy

Další podobné články a informace hledejte v naší rubrice Studium v zahraničí. Vše o studiu němčiny doma i v zahraničí naleznete na portále Němčina Online.cz.

Přidat komentář