O jazykovém vzdělávání

Rozhovor s PhDr. Andreou Křížkovou, předsedkyní představenstva Asociace jazykových škol ČR (AJŠ ČR) o jazykových zkouškách a jazykových školách, které tyto zkoušky poskytují.

 

Jaké trendy na poli jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol ČR v poslední době zaznamenala?

Je to zejména nutnost nechat si své znalosti tzv. certifikovat, neboli mít je ověřeny nějakou nezávislou institucí, jejíž certifikat je mezinárodně uznáván. Koneckonců všechny používané certifikáty odkazují na Společný evropský referenční rámec pro jazyky, takže jsou široké veřejnosti srozumitelné. Pochopitelně čím vyšší znalosti prokázané certifikátem, tím vyšší hodnota jejich držitele na trhu práce.

Se kterými pravidly kvality mají jazykové školy obecně největší potíže?

Kvalitní školu rámcově definujeme v našich deseti pravidlech. Lze konstatovat, že při vstupních inspekcích odmítnutí žadatelé o členství v asociaci většinou nejsou schopni prokázat soustavnou péči o vzdělávání svých lektorů a jejich profesní růst. I kantor nebo kantorka se v tomto oboru, podobně jako v každém jiném oboru lidské činnosti, musí neustále vzdělávat. Kvalitní škola svým lektorům při jejich vzdělávání napomáhá a rozvíjí je.

O jaké jazyky a typy kurzů je nyní největší zájem?

Z jazyků je to stále angličtina, i když mírně stoupá i poptávka po jazycích převažujících v evropské unii, zejména francouzštině a němčině. Dále se zvyšuje zájem po ruštině. Firmy, zejména nadnárodní, které chtějí expandovat, většinou vysílají na východ svým jménem Čechy, kteří ovládají ruštinu.

Jaký vliv měla na nabídku jednotlivých jazykových škol novela zákona o DPH?

Upřímně musím konstatovat, že žádný bezprostřední ohlas jsme nezaznamenali. Dotazy k DPH většinou směřujeme na odkaz na našem webu, kde máme citace výkladu zákona poskytnuté Asociaci jazykových škol ČR daňovým poradcem.

Plánujete v asociaci nějaké novinky?

Členové asociace intenzivně pracují na zdokonalení svého inspekčního schématu. Minulý týden jsme pořádali workshop, na němž nám poskytla fundované informace zástupkyně inspektorů British Council a určitě z jejích přínosných rad budeme čerpat. Inspekční schéma, které je de facto měřítkem kvality školy a dle něhož probíhají jak vstupní inspekce, tak opakované inspekce stávajících členů, je pro asociaci esenciální.

Podmínky pro přijetí školy do asociace jsou poměrně přísné, budete v budoucnu nabízet např. přidružené členství pro školy, které by splnily požadavky kvality, ale nesplňují požadavek na počet vyučovacích hodin?

Asi vás zklamu, ale v návaznosti na předchozí otázku mohu konstatovat, že jsme takové trendy v asociaci nezaznamenali. Nemyslíme si, že kvantita je prioritní, ale i v současné době je ve stanovách odlišen počet potřebných hodin dle velikosti místa školy.

Jak se díváte na využití možností internetu při jazykovém vzdělávání?

Rozhodně je využíván jako velmi vhodná podpora výuky „face to face“, umožňuje uživatelům flexibilitu ve výuce. Nicméně tzv. živý kontakt s kantorem je pro většinu studentů nezastupitelný.

 

Související články:

Asociace Jazykových škol ČR

DPH a jazykové školy

Máte našim čtenářům také co říci? Napište nám do redakce: redakce@jazyky.com

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář