Asociace jazykových škol a agentur ČR

Asociace jazykových škola a agentur ČR (AJŠA) není na českém trhu jazykového vzdělávání žádným nováčkem. Oslavila letos již pětileté výročí své existence. Po celou tuto dobu se aktivně snaží naplňovat své poslání, tj.zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky. Přinášíme rozhovor s panem Petrem Paskem, viceprezidentem AJŠA.

Kdy vznikla AJŠA?
Přípravy začaly v roce 2004, ustavující členská schůze proběhla v květnu 2005. Letošním rokem vstupujeme tedy do pátého roku naší existence.

Proč došlo k založení AJŠA? Jak se liší od první asociace (AJŠ)? Jaké jsou její cíle?
AJŠA vznikla jako protipól první asociace jazykových škol (AJŠ), jejímž klíčovým rysem pro členství jsou pravidelné inspekce členů, zaměřené zejména na kvalitu poskytovaných služeb zatímco AJŠA je otevřená všem jazykovým školám a agenturám, které se chtějí aktivně podílet na utváření a dalším vývoji jazykového prostředí v České republice a splňují vstupní podmínky dané stanovami.

 


 

AJŠA dnes sdružuje asi 30 jazykových společností prakticky ze všech regionů ČR a pražské jazykové školy v ní tedy nepřevažují. Cílem AJŠA je vytvářet informační platformu pro komerční a profesní spolupráci svých členů, propagovat profesní prestiž svých členů a hájit jejich hospodářské a další oprávněné zájmy.

Které jazykové školy či agentury se mohou stát členem AJŠA? Jaké výhody jim členství přinese?
Členem se může stát jazyková škola, která působí na trhu nejméně 3 roky, má fungující tzv. „kamennou“ kancelář a doloží reference od svých klientů.

Výhodu vidím především v možnosti setkávat se pravidelně s kolegy ze stejného oboru, vzájemně si vyměňovat zkušenosti, sdílet problémy bránící dalšímu rozvoji každé školy a hledat společně jejich řešení, sjednotit a koordinovat postoj vůči státním orgánům a tím i získávat spoluúčast na vytváření podnikatelského prostředí podporující kvalitní jazykové vzdělávání v ČR.

Musí jazykové školy splnit nějaké další podmínky pro členství?
Jen výše jmenované. A samozřejmě dodržovat etický kodex člena. O přijetí řádných i přidružených členů rozhoduje svým hlasováním prezidium, které se skládá z 5 volených členů.

Jaký přínos má AJŠA pro studenty jazykových škol či firemní klienty?
Díky asociaci mají členské školy lepší přístup k novým metodám výuky, metodologii, větší výběr výukových materiálů, případně výhodnější podmínky u dodavatelů pro jazykový obor. Pro firemní klienty je to pak především vědomí, že „jejich“ jazyková škola se chce dále rozvíjet a kvalitně pracovat.

Spolupracuje AJŠA s AJŠ?
AJŠA by velmi ráda spolupracovala s AJŠ. Bohužel současné vedení AJŠ případnou spolupráci obou asociací podmiňuje způsobem neakceptovatelným pro členy AJŠA.
AJŠA je otevřená spolupráci, která bude oboustranně přínosná a která umožní zlepšovat podmínky pro další rozvoj jazykového vzdělávání v ČR.

Pořádá AJŠA pro své členy nějaké pravidelné vzdělávací semináře či přednášky?
Dvakrát ročně probíhají výjezdní zasedání asociace, v rámci nichž se konají, mimo běžné provozní agendy, také vzdělávací semináře a přednášky z oblastí, které jsou přínosné pro členy – např. konzultace s právníky, školení odborníků z oblasti komunikace a obecně soft skills, manažerská školení apod.

AJŠA se snaží být živou organizací a ráda ve svých řadách uvítá další jazykové školy, které sdílí naše cíle a vize. Dnešní svět a současný trh už není o jednotlivcích a samostatných firmách obávajících se jakékoli komunikace se svými konkurenty a současně i kolegy působícími ve stejném oboru – právě naopak: dnešní svět vyžaduje spolupráci, networking, sdružování se v rámci fungujících profesních organizací a asociací.

Petr Pasek, viceprezident AJŠA

 

Přidat komentář