Zkoušky z polštiny jako cizího jazyka

Rozumíte polsky, mluvíte polsky a polštinu používáte v každodenních komunikaci se zahraničními partnery. Přesto (a nebo právě proto) byste si potřebovali doplnit některé gramatické jevy a rozšířit slovní zásobu. Ať již využijete možností jazykových škol nebo zvolíte soukromého lektora či dokonce jste samouk, oceníte složení jazykové zkoušky z polštiny.

Státní zkouška, diplom či mezinárodní certifikát

Pokud chcete doložit svoji znalost polštiny, máte v podstatě tři možnosti.
1) složit státní jazykovou zkoušku v České republice
2) vystudovat polonistiku na některé z českých univerzit
3) získat polský certifikát o složení zkoušky  

Státní jazyková zkouška

Podobně jako u ostatních cizích jazyků, lze státní jazykovou zkoušku složit v některé z jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Má čtyři varianty: základní, všeobecná a také překladatelská a tlumočnická úroveň. Zkouška má platnost v pouze České republice

Polonistika v České republice

Pro studium specializované Filologie polonistiky na katedře slovanských jazyků platí vnitřní předpisy jednotlivých univerzit. Pro uznání tohoto diplomu v zahraničí si musíte zajistit nostrifikaci.

Certifikační zkoušky z polštiny

„Jagelonská univerzita v Krakově vypracovala ve spolupráci se Státní certifikační komisí systém certifikátů pro polštinu jako cizí jazyk. Zkoušky se řídí doporučením Evropského referenčního rámce a zjišťují znalosti pouze na třech úrovních B1, B2 a C2“.

Certifikační zkoušky jsou podobné naší státní jazykové zkoušce, mají ale tu výhodu, že jsou uznatelné kdekoli v zahraničí.
 
Zkoušky jsou složeny z několika částí. Testuje se schopnost porozumět čtenému textu, napsat text dle zadání, dále gramatický test, ústní projev, konverzace a poslech. Náročnost a délka jednotlivých částí se odvíjí od úrovně zkoušky, na kterou se přihlásíte.

Cena zkoušky se pohybuje dle stupně znalosti od 60 do 120 Eur.

Na rok 2009 byly certifikační zkoušky naplánovány na letní  a podzimní období. Konají se ve Varšavě, individuálně lze složení domluvit i v jiném státě.

Příprava na zkoušky

Podrobnější informace o zkoušce najdete na stránce Państwowa komisja poświadczania znajomósci jezyka polskiego jako obcego, kde  jsou pro všechny potřebné informace (informace ogolne dla zdajacych). Pro vážné zájemce jsou tu uvedené dále vstupní formuláře (formularz zgloszeniowy) pro vykonání zkoušky, ale třeba také ukázky testů (przykladowe testy) a doporučená literatura pro přípravu (bibliografia).

V naší zemi lze využít služby Polského institutu v Praze, který nabízí výuku polštiny na kurzech o různých stupních pokročilosti.

Odkazy a další zdroje

Testy z polštiny
Gramatyka języka polskiego

A pro mladší ročníky, resp. děti:
Dyktanda dla dzieci – webová stránka, kde se nenachází pouze testy, ale třeba také pravidla psaní apod.
Slovník polština-čeština

Použitá literatura

Państwowa komisja poświadczania znajomósci jezyka polskiego jako obcego
Maximus.pl

Přidat komentář