Zkoušky z češtiny pro cizince

Bez češtiny to nepůjde! Přesně toto sdělení vyslalo všem cizincům žijícím v České republice ministerstvo pro lidská práva a národnostní menšiny. Zatímco dnes přezkoušení z češtiny probíhá značně formálně na matrice a zkoušky z českého jazyka skládají jen ti cizinci, kteří se hlásí na některou školu, od příštího roku má být zkouška z českého jazyka jednotná a povinná pro všechny!

Čeština jako prvek integrace

Již dávno není Česko jednonárodnostní zemí. Zejména ve větších městech se běžně setkáváme s ukrajinštinou, vietnamštinou nebo ruštinou a současný trend má spíše vzrůstající tendenci (aktuální počet cizinců v ČR).

Od cizinců se můžeme mnoho naučit (minimálně to, jak vycházet s lidmi, které mají odlišné vidění světa), ovšem snahou české společnosti by mělo být, aby se cizinci plně integrovali do naší společnosti. Základním předpokladem je osvojení si českého jazyka. A tato podmínka není nijak malá – vždyť čeština patří k těm složitějším jazykům.
 

Chceš občanství, slož zkoušku!

Od příštího roku by měli jazykové testy absolvovat všichni, kteří budou chtít u nás získat trvalý pobyt. Daný uchazeč bude muset složit zkoušku v úrovni A1 (co znamenají jednotlivé úrovně) a ukázat tak, že se dokáže domluvit v základních životních situacích. Na žadatele o občanství čeká úroveň testu A2. Zahraniční uchazeči o studium u nás by měli absolvovat úroveň B2.

Jazykový kurz Czech for foreigners čili Čeština pro cizince si vyberte v databázi www.jazykovky.cz.

O podobě zkoušek se zatím jedná mezi ministerstvy a lingvisty. Odborná komise poté předloží návrh testů a doporučí, kdo by je měl centrálně pořádat.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zatím připravilo podmínky a metodiku pro složení zkoušky úrovně A1. Konečnou verzi vypracovali specialisté z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy a externí odborníci .Na portálu projektu si můžete složit i zkoušku nanečisto.

Dle zatím představených návrhů má jít o poslech, čtení s porozuměním, konverzační situace, eventuálně doplňování vět. Navzdory původním předpokladům se bude zkoušet i písemný projev.Výuka češtiny v ČR?

Cizinci, kteří by se rádi naučili jazyk své hostitelské země, se přitom v Česku potýkají s mnohými problémy. Stát cizincům nezajišťuje bezplatnou výuku češtiny, jak je tomu často v západních zemích, a cizinci si musí platit drahé soukromé lekce. V České republice existuje malá podpora toho, aby se děti migrantů co nejdříve naučili kvalitně česky i za cenu posunutí povinné školní docházky. Zda-li toto nový zákon změní, je zatím nejasné.

Hledáte jazykový kurz češtiny pro cizince? Najdete jej v databázi www.jazykovky.cz – největší databázi jazykových škol a kurzů v ČR.

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář