Studium v Německu: peníze, práce

Pokračování našeho seriálu s informacemi o studiu v Německu. Tentokrát: studijní poplatky na vysokých školách na východě i západě Německa, předpokládané životní náklady a náklady na bydlení, možnosti práce a kde hledat prázdninové brigády pro české studenty v Německu.

1) Poplatky na studium a náklady na život

Dne 26.1.2005 rozhodl Ústavní soud Německa o tom, že mohou být v Německu zavedeny všeobecné poplatky za studium. Do té doby bylo pro každého studenta absolvování první vysoké školy (titul magistr respektive Bachelor + Master) zdarma. Po rozhodnutí Ústavního soudu rozhoduje nyní o eventuálním zavedení školného každá spolková země samostatně.

Orientačně se dá říci, že se ve většině spolkových zemí na západě Německa školné platí nebo platit bude, ve spolkových zemích na východě Německa zatím ne.

Aktuální přehled studijních poplatků je k dispozici na adrese: www.studentenwerke.de/pdf/.  

Situace z ledna 2007: K zimnímu semestru 2006/2007 zavedlo studijní poplatky Dolní Sasko, k letnímu semestru 2007 Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hamburk, Severní Porýní-Vestfálsko, k zimnímu semestru 2007/2008 Hesensko a Sársko. Většinou se jedná o 500 eur za semestr. V Serverním Porýní-Vestfálsku a v Bavorsku si mohou vysoké školy určit výši poplatků samy. I zde je maximální výše školného 500 eur. V Sársku se platí 300 eur v 1. ročníku, od 3. semestru pak také 500 eur. Současně jsou studentům ze zemí EU poskytnuty výhodné půjčky nebo jiné možnosti financování studia.

Doktorské studium je v současné době i nadále zdarma, v některých spolkových zemích však jenom po určitou dobu, později se i od doktorandů vybírají poplatky.

Na soukromých vysokých školách a v rámci některých masterských studijních programů se už delší dobu školné platí. Např. na International University Bruchsal se platí za MBA studium cca. 10 000 eur za rok.

Ve všech spolkových zemích se platí zápisné (Semesterbeitrag, allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag, Einschreibegebühren) ve výši asi 100 – 150 eur za semestr. Spolu se zápisným si mohou studenti koupit tramvajenku na celý semestr za cca. 50 eur. Zahraniční studenti, kteří jsou v Německu se stipendiem nebo v rámci programu Erasmus popř. vysokoškolského partnerství, mohou být osvobozeni od platby jak zápisného, tak i studijních poplatků.

Kromě toho musí studenti počítat se životními náklady ve výši  cca. 550 eur za měsíc na východě země a cca. 650 eur na západě Německa. Bydlení vyjde přibližně stejně draho jak v soukromí tak i na kolejích, asi od 150 – 400 eur za měsíc.

2) Možnosti práce pro studenty

Ze zákona si zahraniční studenti mohou v Německu přivydělávat za rok buď 180 dní 4 hodiny denně nebo 90 dní 8 hodin denně bez pracovního povolení.

Čeští studenti vysokých a vyšších odborných škol v České republice (ne žáci středních škol) mají možnost v Německu vykonávat prázdninovou brigádu po dobu max. 3 měsíců v roce. Pobyt zajišťuje agentura Servus. Kompletní přehled podmínek a všech dokumentů nutných k žádosti o práci v zahraničí najdete na internetových stránkách agentury www.servus.cz.

Další internetové stránky s informacemi o práci v Německu:

www.arbeitsagentur.de (Úřad práce v SRN)
Inzeráty s nabídkami práce, zadání vlastního inzerátu zdarma

www.deutschland.cz (Velvyslanectví SRN v Praze)
rubrika: Právní a konzulární záležitosti – Informace pro české občany
podmínky pro české studenty, kteří chtějí pracovat v Německu, odkaz na agenturu Servus

http://europa.eu.int/eures
(Evropské služby zaměstnanosti)
rubrika: život a práce – životní a pracovní podmínky
informace o pracovních povoleních, povolení k pobytu, sociálním pojištění, uznání pracovní kvalifikace, zdravotní péči a pojištění, minimálním platu, pracovní době, svátcích i sídlech velvyslanectví

www.jobber.de
burza práce a praxí pro studenty, fórum s dobrými tipy (pracovní právo, ubytování, přesčasy, zdravotní pojišťovny)

Text byl uveřejněn s laskavým svolením agentury DAAD IC Praha. Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD) je sdružením německých vysokých škol, které si klade za cíl podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí.

Další články o studiu v zahraničí:

Studium v Německu: Bydlení

Studium v Německu: Vysoké školy

 

Vše o studiu němčiny doma i v zahraničí nalezenete na portále Němčina Online 

Přidat komentář