Studium profesně zaměřeného jazyka

Jazyková vybavenost obyvatel naší země stoupá. Mohou za to především častější kontakty s lidmi ze zahraničí, cestování do všech koutů světa a v neposlední řadě vstup zahraničních společnosti na český pracovní trh. Většina firem od svých zaměstnanců očekává, že budou cizí jazyk nejen ovládat na komunikativní úrovni, ale dokážou se v něm orientovat i ve svém oboru.

Pokud se student potřebuje naučit jazyk zaměřený na některou z profesních oblastí, pak je potřeba, aby již ovládal základy (tedy základní jazykové struktury a obecnou slovní zásobu) a na těchto základech postupně stavěl další znalosti. Obecně platí, že by se specializovanému jazyku měl student věnovat nejdříve po dosažení úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Na nižších úrovních (tzn. A1 a A2) je sice také možné zahrnout do výuky slovíčka související se specializací studenta, není však reálné očekávat, že student bude schopen odbornou terminologii používat plynule ve větách.

Délka studia, tzn. počet hodin potřebný pro zvládnutí jednotlivých úrovní, se liší podle obtížnosti jazyka. Např. student angličtiny nemusí absolvovat tolik lekcí, aby si osvojil základy jazyka, jako student němčiny. V zásadě se dá říct, že na to, aby byl člověk schopný komunikovat v cizím jazyce ve své odborné oblasti, potřebuje průměrně asi 600 vyučovacích hodin (à 45 minut). Délka studia je však individuální, záleží především na pravidelnosti a intenzitě studia, motivaci studenta a jeho přístupu k výuce.

Specializovaný jazykový kurz je v podstatě nadstavbový kurz k obecnému jazyku, zaměřený na rozvoj a efektivní užívání názvosloví a frazeologie z profesní oblasti. Předmětem kurzu samozřejmě není výuka např. marketingových teorií, ale osvojení si cizojazyčných ekvivalentů specializované slovní zásoby a zvládnutí komunikace s použitím této terminologie.

Se studiem specializovaného jazyka je možné začít již při studiu na střední nebo na vysoké škole, popř. si vybrat z nabídky specializovaných kurzů, které má ve svém portfoliu většina jazykových škol. Součástí vysokých škol bývá ústav nebo kabinet cizích jazyků, který organizuje a nabízí studentům kurzy zaměřené právě na nabízené studijní obory. Některé předměty jsou dokonce vedeny pouze v angličtině nebo v jiném relevantním jazyce, protože výukové materiály v češtině prostě neexistují. Na univerzitě by se měl student naučit odbornou terminologii vztahující se k jeho studiu a budoucímu zaměstnání, od jazykové školy pak může očekávat, že se tam naučí s využitím této terminologie úspěšně komunikovat v praxi.

Pokud student absolvuje specializovaný kurz v jazykové škole, neměl by bláhově předpokládat, že jej bude cizí jazyk vyučovat expert v oblasti ekonomie, medicíny nebo práva… Lektoři pochopitelně znají specializovanou terminologii, ale většinou to jsou lidé, kteří vystudovali obecný cizí jazyk a metodiku jeho výuky, a specializovanými oblastmi se začali zabývat až v rámci svých zájmů, potřebné pracovní praxe nebo druhé specializace. V mnoha případech si učitelé doplňují specializovanou slovní zásobu sami, mají ovšem také možnost navštěvovat otevřené vzdělávací kurzy, které pořádají univerzity nebo některé špičkové jazykové školy a které se soustředí právě na žádané obory.

Jestliže si studenti potřebují odbornou terminologii procvičit nebo otestovat a nechtějí si v první fázi platit specializovaný jazykový kurz, stačí zapátrat na internetu. V dnešní době mají k dispozici nepřeberné množství webových stránek, které se zaměřují na veškeré profesní činnosti. Takové stránky mohou studenti využívat ke zdokonalení svých jazykových znalostí, aniž by museli investovat do jazykové výuky.

Zaměstnaní studenti mohou ke studiu využít také firemní materiály nebo webové stránky jejich společnosti, protože většina firem si je dává přeložit alespoň do jednoho světového jazyka. V tomto případě pak bude jisté, že student své znalosti využije i ve své každodenní praxi.  

Jako prostředek velké motivace působí také předsevzetí složit mezinárodní zkoušku ze specializovaného jazyka. Na trhu jsou dostupné především zkoušky z obchodního, právního nebo finančního jazyka, ale vzhledem k rostoucím požadavkům společností na jazykovou vybavenost jejich zaměstnanců se nabídka bude jistě rozšiřovat i na další obory. 

 

Přidat komentář